اخبار آیین نامه ها
آیین‌نامه فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویان علوم پزشکی

انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی در نامه ای به سرپرست وزارت بهداشت خواستار اصلاح آیین‌نامه فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی شدند.

آیین نامه جدید ارتقای اعضای هیأت علمی با محوریت صنعت و جامعه

وزیر علوم از تغییرات آئین نامه ارتقا اعضای هیئت علمی خبر داد و گفت: این تغییرات برای تأثیرگذاری اعضای هیئت علمی در صنعت و جامعه صورت گرفته و در سال تحصیلی جدید به دانشگاهها ارسال می شود.

منشوروموازین اخلاق وپژوهش

بخشنامه به کلیه مناطق,واحدهاومراکزدانشگاه آزاداسلامی موضوعمنشوروموازین اخلاق و پژوهش

پرسشنامه ارزيابي طرح پژوهشي دانشگاه آزاد

پاسخگويي به طرح‌هاي تحقيقاتي از سوی دفتر معاونت پژوهشي برای پژوهشگر در صورت ارسال پرسشنامه ارزيابي طرح پژوهشي انجام می گیرد.

فرم اشتراك نشريه پژوهشي  رشته های ترويج و آموزش كشاورزي

دانشجویان علاقمند به چاپ مقاله در نشریات پژوهشی، با پر کردن فرم مخصوص می توانند درخواست اشتراك فصلنامه را براي مدت يك سال يا 4 شماره پياپی بدهند.

دانلودنامه ایجادوحمایت ازشرکت هاوموسسات دانش بنیان

بخشنامه به روسای محترم دبیرخانه های مناطق واحدهاومراکزآموزشی دانشگاه ازاداسلامی

شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی درهمایش های بین المللی معتبرخارج ازکشور

شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی درهمایش های بین المللی معتبرخارج ازکشور

دریافت جایزه چاپ مقاله ونحوه آدرس دهی

بخشنامه به نمایندگان تام الاختیارریاست دانشگاه درهیات امنای استان ها دبیران هیات امنای استان هاواحدهاومراکزآموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

اعطای تسهیلات و امتیازات به اعضاء

آئين نامه پيشنهادي اعطاي تسهيلات و امتيازات به اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان

آیین نامه  برگزاری «همایش های علمی- پژوهشی» دانشگاه آزاد اسلامی

بخشنامه به نمایندگان تام الاختیارریاست دانشگاه درهیآت امنای استان ها دبیران هیآت امنای استان هاواحدهاومراکزآموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

آیین نامه فرصت مطالعاتی دانشگاه آزاد

بخشنامه به رئیسان واحدهای مراکزاستان(دبیران هیآت های های امنای استان)واحدهای جامع مستقل رئیسان واحدهاومراکز آموزشی و سازمان سما دانشگاه آزاداسلامی

آیین نامه طرح های پژوهشی
آیین نامه طرح های پژوهشی
یکشنبه ، 08 مهر 1397 |

پاسخگويي به طرح‌هاي تحقيقاتي از سوی دفتر معاونت پژوهشي برای پژوهشگر در صورت ارسال پرسشنامه ارزيابي طرح پژوهشي انجام می گیرد.

آیین نامه تشکیل معاونت استعدادهای درخشان باشگاه

دانلودآیین نامه تشکیل معاونت استعدادهای درخشان باشگاه

آئین نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد

آیین نامه ای به منظور اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی بر اساس فعالیت های پژوهشی آنها تدوین گردیده است

آیین نامه پسا دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

بر اساس آیین نامه پسا دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، اعضای هیات علمی دانشگاه ها می توانند در چارچوب آن دانشجو دوره پسا دکتری پذیرش نمایند.