خدمات ما بروزرسانی رفرنس ها

موسسسه پژوهشی

سینا
ثبت سفارش
به روز رسانی رفرنس ها
به روز رسانی رفرنس ها
شنبه ، 20 مرداد 1397 |

در مقطع کارشناسی و حتی دکتری، تحقیق ‌های مختلفی را انجام داده ایم و تلاش کرده‌ایم خروجی آن تحقیقات و پژوهش ها را در قالب‌ مقاله، کنفرانس، گزارش کار و از همه مهم ‌تر پایان ‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری نشر دهیم.اما مهم ترین قضیه در اینجا اشاره به منبع یا رفرنسی وبه روز رسانی رفرنس ها که از آن استفاده کرده ایم می باشد.