آموزش عمومی
زمان مصاحبه دکتری 98 دانشگاههای کشور

زمان مصاحبه دوره دکتری در دانشگاه های مختلف متفاوت میباشد ما زمان مصاحبه دانشگاههای معتبر کشور را در این بخش قرار داده ایم و داوطلبان عزیز میتوانند فایل زمابندی را از بخش دریافت و مطالعه کنند.

چگونه در مصاحبه دکتری موفق شویم؟

داوطلبان آزمون دکتری بعد از پشت سر گذاشتن آزمون کتبی اکنون به لحاظ سخت و نفسگیر مصاحبه نزدیکتر شده اند که برخی راضی از رتبه خود هستند و امید بسیاری برای قبولی دارند اما برخی دیگر رتبه چندان خوبی ندارند و منتظرند که در مصاحبه خوش بدرخشند و امتیاز خود را افزایش دهند.

گزارش کار چگونه نوشته میشود؟
گزارش کار چگونه نوشته میشود؟
دوشنبه ، 02 اردیبهشت 1398 |

دانشجویان و یا کارمندان ادارات و شرکتها ممکن است برای انجام پروژه ها و تحقیقات نیاز به ارائه گزارش کار داشته باشند.گزارش کار مجموعه دقیقی از اطلاعات و نحوه انجام تحقیق میباشد که باید توسط خود دانشجو یا کارمند تکمیل شود و مدیران با توجه به این گزارش کار نظریه خود را در مورد تحقیق اعلام میکنند.