دانلود جزوه دانشگاهی
نحوه رگ گیری با آنژیکت
نحوه رگ گیری با آنژیکت
سه شنبه ، 01 آبان 1397 |

یادگیری رگ گیری یک از کارهای ضروری برای دانشجویان پزشکی و پرستاری می باشد که در طول تحصیل خود آن را می آموزند.