لیست مجلات خارجیلیست مجلات ISI  روانشناسی تجربی و شناختی

لیست مجلات ISI روانشناسی تجربی و شناختی

لیست ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) در زمینه روانشناسی تجربی و شناختی برای استفاده محققین و دانشجویان این رشته قرار داده شده است.

لیست مجلات ISI  روانشناسی عمومی

لیست مجلات ISI روانشناسی عمومی

لیست ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) در زمینه روانشناسی عمومی برای استفاده محققین و دانشجویان این رشته قرار داده شده است.

لیست مجلات ISI  نوروسایکولوژی و روانشناسی فیزیولوژیک

لیست مجلات ISI نوروسایکولوژی و روانشناسی فیزیولوژیک

لیست ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) در زمینه نوروسایکولوژی و روانشناسی فیزیولوژیک برای استفاده محققین و دانشجویان این رشته قرار داده شده است.

لیست مجلات ISI روانشناسی بالینی

لیست مجلات ISI روانشناسی بالینی

لیست ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) در زمینه روانشناسی بالینی برای استفاده محققین و دانشجویان این رشته قرار داده شده است.

لیست مجلات ISI روان شناسی رشد و آموزشی

لیست مجلات ISI روان شناسی رشد و آموزشی

لیست ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) در زمینه وان شناسی رشد و آموزشی برای استفاده محققین و دانشجویان این رشته قرار داده شده است.

لیست مجلات ISI روان شناسی کاربردی

لیست مجلات ISI روان شناسی کاربردی

لیست ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) در زمینه روان شناسی کاربردی برای استفاده محققین و دانشجویان این رشته قرار داده شده است.

لیست مجلات ISI رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

لیست مجلات ISI رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

لیست ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) در زمینه رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی برای استفاده محققین و دانشجویان این رشته قرار داده شده است.

لیست مجلات ISI بازاریابی و مدیریت بازار

لیست مجلات ISI بازاریابی و مدیریت بازار

لیست ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) در زمینه بازاریابی و مدیریت بازار برای استفاده محققین و دانشجویان این رشته قرار داده شده است.

لیست مجلات ISI کسب و کار، مدیریت و حسابداری (بین رشته ای)

لیست مجلات ISI کسب و کار، مدیریت و حسابداری (بین رشته ای)

لیست ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) در زمینه کسب و کار، مدیریت و حسابداری برای استفاده محققین و دانشجویان این رشته قرار داده شده است.

لیست مجلات ISI حسابداری تخصصی و بین رشته ای

لیست مجلات ISI حسابداری تخصصی و بین رشته ای

لیست ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) در زمینه حسابداری برای استفاده محققین و دانشجویان این رشته قرار داده شده است.

لیست مجلات isi حقوق (قانون)

لیست مجلات isi حقوق (قانون)

لیست ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) در زمینه حقوق(قانون) (Law) برای استفاده محققین و دانشجویان این رشته قرار داده شده است.

جدیدترین لیست مجلات جی سی ار - 2017JCR

جدیدترین لیست مجلات جی سی ار - 2017JCR

در این بخش لیست مجلات و نشریات 2017- ISI –JCR مربوط به تمامی رشته ها برای استفاده اساتید و دانشجویانی که در این زمینه ها تحصیل می کنند قرار داده شده است.

جدیدترین لیست مجلات معتبر وزارت علوم 97

جدیدترین لیست مجلات معتبر وزارت علوم 97

در این بخش جدیدترین وبه روز ترین لیست مجلات و نشریات معتبروزارت علوم 97 مربوط به تمامی رشته ها برای استفاده اساتید و دانشجویانی که در این زمینه ها تحصیل می کنند قرار داده شده است.

جدیدترین لیست مجلات معتبر ISI

جدیدترین لیست مجلات معتبر ISI

در این بخش لیست مجلات و نشریات ISI مربوط به تمامی رشته ها برای استفاده اساتید و دانشجویانی که در این زمینه ها تحصیل می کنند قرار داده شده است.

لیست مجلات جی سی ار2016

لیست مجلات جی سی ار2016

در این بخش لیست مجلات و نشریات 2016- ISI –JCR مربوط به تمامی رشته ها برای استفاده اساتید و دانشجویانی که در این زمینه ها تحصیل می کنند قرار داده شده است.

 همیشه بروز باشید

خبرنامه

از طریقدریافت ایمیل
  • با عضویت در خبرنامه موسسه سینا آخرین و مهم ترین اخبار دانشگاهی و همچنین اطلاع رسانی رویداد های مرتبط را از طریق ایمیل دریافت نمایید.

کانال تلگرام

از طریقتلگرام
پیشنهاد شده
  • با عضویت در کانال تلگرام موسسه سینا آخرین و مهم ترین اخبار دانشگاهی و همچنین اطلاع رسانی رویداد های مرتبط را از طریق تلگرام دریافت نمایید.

کانال تلگرام

مرورگر

از طریقنوتیفیکیشن
  • با فعال کردن این گزینه در مرورگر خود آخرین و مهم ترین اخبار دانشگاهی و همچنین اطلاع رسانی رویداد های مرتبط را به صورت نوتیفیکیشن دریافت نمایید.

به اطلاعات بیشتری برای تصمیم گیری نیاز دارید؟

همواره همراه شما هسیتم
🎁🎁 تخفیف شگفت انگیز زمستانه 97 در خدمات دانشگاهی 🎁🎁