نگارش کتابنکاتی که باید در طراحی روی جلد کتاب رعایت شود.

نکاتی که باید در طراحی روی جلد کتاب رعایت شود.

باتوجه به اینکه بیشتر افراد کتاب را براساس جلد آن قضاوت می کنند، طراحی روی جلد آن مستلزم تخصص و دانش کافی است.همچنین جلد کتاب به عنوان اولین راه ارتباط نویسنده با خواننده است از همین رو باید به طراحی روی جلد کتاب اهمیت داده شود.

مولف اصلی در یک مقاله چگونه مشخص می شود

مولف اصلی در یک مقاله چگونه مشخص می شود

مشخص کردن مولف اصلی در یک مقاله برای اخذ نمره پایان نامه، دریافت تشویقی انتشار مقاله و همچنین ارتقا اعضای هیات علمی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

طراحی جلد کتاب

طراحی جلد کتاب

طراحی جلد کتاب یا مجله اگر مهمترین قسمت کتاب یا مجله نباشد، جزو مهمترین قسمت های کتاب یا مجله است، چون روی تاثیر پذیری خوانندگان، انتقال مفاهیم، قیمت، فروش و بازاریابی کتاب یا مجله و ... تاثیر فراوان دارد.

انواع صحافی کتاب

انواع صحافی کتاب

صحافی کتاب، به تا کردن کاغذ های نوشته شده، مرتب کردن و قرار دادن کاغذ آن ها در کنار هم، اتصال، جلد گذاری و در پایان برش کتاب گفته می شود. صحافی کتاب به روش های مختلفی انجام می شود.

نحوه رفرنس نویسی کتاب

نحوه رفرنس نویسی کتاب

گاها اتفاق می افتد مطلبی که در مقاله خود می نویسیم را از یک کتاب برداشته باشیم اما نحوه رفرنس دهی آن را بلد نباشیم. نحوه رفرنس دهی کتاب با مقاله متفاوت می باشد و مقررات خاص خودش را دارد.

​​​​​​​نوشتن کتاب از پایان نامه شما

​​​​​​​نوشتن کتاب از پایان نامه شما

یکی از راه های تقویت رزومه دکتری برای مصاحبه ، نوشتن و تبدیل پایان نامه به فرم کتاب می باشد.

 همیشه بروز باشید

خبرنامه

از طریقدریافت ایمیل
  • با عضویت در خبرنامه موسسه سینا آخرین و مهم ترین اخبار دانشگاهی و همچنین اطلاع رسانی رویداد های مرتبط را از طریق ایمیل دریافت نمایید.

کانال تلگرام

از طریقتلگرام
پیشنهاد شده
  • با عضویت در کانال تلگرام موسسه سینا آخرین و مهم ترین اخبار دانشگاهی و همچنین اطلاع رسانی رویداد های مرتبط را از طریق تلگرام دریافت نمایید.

کانال تلگرام

مرورگر

از طریقنوتیفیکیشن
  • با فعال کردن این گزینه در مرورگر خود آخرین و مهم ترین اخبار دانشگاهی و همچنین اطلاع رسانی رویداد های مرتبط را به صورت نوتیفیکیشن دریافت نمایید.

به اطلاعات بیشتری برای تصمیم گیری نیاز دارید؟

همواره همراه شما هسیتم