دانلود نظام مهندسی
دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی برق 97-83

با توجه به اهمیت بالای سوالات آزمون های سال های قبل نظام مهندسی در افزایش مهارت داوطلبان در این آزمون، لینک دانلود سوالات و پاسخ نامه برق از سال 83 تا 96 در دسترس علاقمندان قرار داده می شود.

منابع آزمون نظام مهندسی معماری (نظارت)

انتخاب درست منابع و کتاب های آزمون نظام مهندسی معماری، اولین و مهم ترین قدم در موفقیت و قبولی از این آزمون می باشد.

دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی معماری (نظارت) 96-91

با توجه به اهمیت بالای سوالات آزمون های سال های قبل نظام مهندسی در افزایش مهارت داوطلبان در این آزمون، لینک دانلود سوالات و پاسخ نامه معماری (نظارت) از سال 91 تا 96 در دسترس علاقمندان قرار داده می شود.

منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی

انتخاب درست منابع و کتاب های آزمون نظام مهندسی شهرسازی، اولین و مهم ترین قدم در موفقیت و قبولی از این آزمون می باشد.

دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی شهرسازی 96-84

با توجه به اهمیت بالای سوالات آزمون های سال های قبل نظام مهندسی در افزایش مهارت داوطلبان در این آزمون، لینک دانلود سوالات و پاسخ نامه شهرسازی  از سال 92 تا 96 در دسترس علاقمندان قرار داده می شود.

دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی عمران ( اجرا) 96-92

با توجه به اهمیت بالای سوالات آزمون های سال های قبل نظام مهندسی در افزایش مهارت داوطلبان در این آزمون، لینک دانلود سوالات و پاسخ نامه عمران اجرا  از سال 92 تا 96 در دسترس علاقمندان قرار داده می شود.

بودجه بندی سوالات عمران اجرا

​​​​​​​داوطلبان عزیز آزمون نظام مهندسی برای قبولی در آزمون عمران اجرا باید ابتدا منابع آزمون را بدانند و سهم سوالات هر مبحث را در آزمون عمران اجرا را بدانند تا بتوانند بهتر برنامه ریزی کرده و به نتیجه دلخواه برسند

مهم ترین مباحث آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات 

دانستن مباحث مهم آزمون نظام مهندسی عمران (محاسبات) ، باعث صرفه جویی در زمان مطالعه و جلوگیری از خواندن مطالب اضافی و وقت گیر می شود.

دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی عمران ( محاسبات) 96-84

با توجه به اهمیت بالای سوالات آزمون های سال های قبل نظام مهندسی در افزایش مهارت داوطلبان در این آزمون، لینک دانلود سوالات و پاسخ نامه عمران محاسبات از سال 84 تا 96 در دسترس علاقمندان قرار داده می شود.

مباحث مهم آزمون نظام مهندسی عمران (نظارت)

دانستن مباحث مهم آزمون نظام مهندسی عمران (نظارت) ، باعث صرفه جویی در زمان مطالعه و جلوگیری از خواندن مطالب اضافی و وقت گیر می شود.

دانلود سوالات نظام مهندسی معماری ( طراحی) 95-87

با توجه به اهمیت بالای سوالات آزمون های سال های قبل نظام مهندسی در افزایش مهارت داوطلبان در این آزمون، لینک دانلود سوالات و پاسخ نامه معماری - طراحی از سال 82 تا 96 در دسترس علاقمندان قرار داده می شود.

آزمون نظام مهندسی ساختمان چیست؟

آزمون نظام مهندسی ساختمان، سالانه دوبار به منظور سنجش و ارزیابی مهندسان فارغ التحصیل به منظور اعطای پروانه اشتغال برگزار می شود.

آزمون نظام مهندسی طراحی معماری چیست؟

یکی از رشته هایی که تحت نظر نظام مهندسی می باشد، رشته معماریست که آزمون آن در سه گروه اجرا، نظارت و طراحی برگزار می شود.

دانلود سوالات نظام مهندسی عمران ( نظارت) 96-82

با توجه به اهمیت بالای سوالات آزمون های سال های قبل نظام مهندسی در افزایش مهارت داوطلبان در این آزمون، لینک دانلود سوالات و پاسخ نامه عمران نظارت از سال 82 تا 96 در دسترس علاقمندان قرار داده می شود.