آموزش ویراستاری
هزینه ویراستاری مقاله و کتاب

ویرایش مقاله و کتاب قبل از ارسال به چاپ یک مرحله ضروری به حساب می آید که حتما باید انجام شود.اما هزینه این ویراستاری به چه عواملی بستگی دارد را در این بخش بررسی خواهیم کرد.

ویرایش متن انگلیسی
ویرایش متن انگلیسی
یکشنبه ، 09 دی 1397 |

ویرایش مقالات و متون انگلیسی در تمامی زبان ها به سه بخش تقسیم میشود ویرایش ساختاری.ویرایش علمی.ویرایش فنی در این بخش ویرایش مقالات انگلیسی را بررسی خواهیم کرد.

چگونه مقاله خود را ویرایش کنیم؟

ویرایش مقاله باید با رعایت قواعد و اصولی خاصی انجام پذیرد تا در مجلات معتبر به چاپ برسد مجلات معتبر مقالاتی که دارای ایرادات جزئی نگارشی یا ساختاری باشند را پذیرش نمیکند.

ویراستار چه کارهایی را انجام میدهد؟

ویراستار کسی است که با توجه به قواعد و قوانین موجود کتاب ها و مقالات را ویرایش و بازبینی میکند و ایراد های نگارشی و ساختاری آنرا از بین میبرد و آماده چاپ میکند.

ویرایش مقاله isi
ویرایش مقاله isi
یکشنبه ، 25 آذر 1397 |

از افتخارات موسسه پژوهشی تحقیقاتی سینا در ویرایش مقاله این است که علاوه بر دقت، سرعت و کیفیت برتر خدمات، هزینه عادلانه ای برای این خدمات دریافت می کند.

ویرایش گرامری مقالات
ویرایش گرامری مقالات
دوشنبه ، 30 مهر 1397 |

برای اینکه مقاله شما بتواند به راحتی چاپ شود نیازمند ویرایشاتی میباشد به تغییراتی که بعد بازخوانی مقالات انجام میشود ویرایش مقاله میگویند.

چگونه مقالات و کتاب خود را ویرایش کنیم؟

بسیاری از نوشته های ما نیاز به نوعی ویرایش دارد که از جهات گوناگون چون محتوا بیان، صحت و اعتبار و دقت و نظم و آراستگی بایستی بازبینی شود که به این بازبینی ویرایش یا ویراستاری می گویند.

خدمات ویراستاری کتاب
خدمات ویراستاری کتاب
شنبه ، 22 اردیبهشت 1397 |

جهت انجام خدمات ویرایشی فنی، ساختاری، تخصصی و محتوایی کتاب خود، در هر دو زبان فارسی و انگلیسی، موسسه سینا مطمئن ترین انتخاب شما خواهد بود.

خدمات ویراستاری مقالات ISI
خدمات ویراستاری مقالات ISI
شنبه ، 22 اردیبهشت 1397 |

از افتخارات موسسه پژوهشی تحقیقاتی سینا در ویرایش مقاله این است که علاوه بر دقت، سرعت و کیفیت برتر خدمات، هزینه عادلانه ای برای این خدمات دریافت می کند.

هزینه ویراستاری کتاب
هزینه ویراستاری کتاب
پنجشنبه ، 30 فروردین 1397 |

ویرایش یا ویراستاری در کار نشر به معنای افزودن یا کاستن مطالب یا تصحیح متن هایی است که برای چاپ و نشر آماده می شوند.