آموزش تحصیل در خارج
مراحل اخذ پذیرش از دانشگاه های خارج کشور

دانشجویان و فارغ التحصیلان در رشته ها و مقاطع تحصیلی دغدغه ی اخذ پذیرش از دانشگاه های خارجی را دارند و از طرفی بسیاری از دانشگاه ها در سراسر دنیا در مقاطع مختلف به ویژه کارشناسی ارشد و دکتری فرصت بسیار خوبی از نظر امکانات تحصیلی و کیفیت علمی فراهم آورده اند بنابراین اپلای کردن یا اخذ پذیرش از دانشگاه های خارجی بسیار مورد توجه قرارگرفته است.

تحصیل  و اشتغال در رشته زبان آلمانی

آلمانی پس از انگلیسی، دومین زبانی است که مردم جهان به سراغ یادگیری‌ آن می‌روند که درک این زبان همانند انگلیسی دری تازه به دنیای اطلاعات را باز می‌کند.

کدام دانشگاه‌های روسیه، مورد تایید ایران است؟

دانشگاه‌های روسیه که مورد تایید وزارت علوم و اداره دانش آموختگان بعد از سپتامبر 2018 هستند، برای علاقمندان به تحصیل در این کشور معرفی می شود.

کدام دانشگاه‌های کانادا، مورد تایید ایران است؟

دانشگاه‌های کانادا که مورد تایید وزارت علوم و اداره دانش آموختگان بعد از سپتامبر 2018 هستند، برای علاقمندان به تحصیل در این کشور معرفی می شود.

کدام دانشگاه‌های نیوزلند، مورد تایید ایران است؟

دانشگاه‌های نیوزلند که مورد تایید وزارت علوم و اداره دانش آموختگان بعد از سپتامبر 2018 هستند، برای علاقمندان به تحصیل در این کشور معرفی می شود.

کدام دانشگاه‌های اوکراین، مورد تایید ایران است؟

دانشگاه‌های اوکراین که مورد تایید وزارت علوم و اداره دانش آموختگان بعد از سپتامبر 2018 هستند، برای علاقمندان به تحصیل در این کشور معرفی می شود.

کدام دانشگاه‌های چک، مورد تایید ایران است؟

دانشگاه‌های چک که مورد تایید وزارت علوم و اداره دانش آموختگان بعد از سپتامبر 2018 هستند، برای علاقمندان به تحصیل در این کشور معرفی می شود.

کدام دانشگاه‌های چین، مورد تایید ایران است؟

دانشگاه‌های چین که مورد تایید وزارت علوم و اداره دانش آموختگان بعد از سپتامبر 2018 هستند، برای علاقمندان به تحصیل در این کشور معرفی می شود.

کدام دانشگاه‌های دانمارک، مورد تایید ایران است؟

دانشگاه‌های دانمارک که مورد تایید وزارت علوم و اداره دانش آموختگان بعد از سپتامبر 2018 هستند، برای علاقمندان به تحصیل در این کشور معرفی می شود.

کدام دانشگاه‌های انگلستان، مورد تایید ایران است؟

دانشگاه‌های انگلستان که مورد تایید وزارت علوم و اداره دانش آموختگان بعد از سپتامبر 2018 هستند، برای علاقمندان به تحصیل در این کشور معرفی می شود.

کدام دانشگاه‌های ایرلند، مورد تایید ایران است؟

دانشگاه‌های ایرلند که مورد تایید وزارت علوم و اداره دانش آموختگان بعد از سپتامبر 2018 هستند، برای علاقمندان به تحصیل در این کشور معرفی می شود.

کدام دانشگاه‌های ژاپن، مورد تایید ایران است؟

دانشگاه‌های ژاپن که مورد تایید وزارت علوم و اداره دانش آموختگان بعد از سپتامبر 2018 هستند، برای علاقمندان به تحصیل در این کشور معرفی می شود.

کدام دانشگاه‌های کره جنوبی، مورد تایید ایران است؟

دانشگاه‌های کره جنوبی که مورد تایید وزارت علوم و اداره دانش آموختگان بعد از سپتامبر 2018 هستند، برای علاقمندان به تحصیل در این کشور معرفی می شود.

کدام دانشگاه‌های هند، مورد تایید ایران است؟

دانشگاه‌های هند که مورد تایید وزارت علوم و اداره دانش آموختگان بعد از سپتامبر 2018 هستند، برای علاقمندان به تحصیل در این کشور معرفی می شود.

کدام دانشگاه‌های هلند، مورد تایید ایران است؟

دانشگاه‌های هلند که مورد تایید وزارت علوم و اداره دانش آموختگان بعد از سپتامبر 2018 هستند، برای علاقمندان به تحصیل در این کشور معرفی می شود.