اخبار دکتری آئین‌نامه پذیرش پژوهشگران پسادکترا ابلاغ شد

آئین‌نامه پذیرش پژوهشگران پسادکترا ابلاغ شد

سه شنبه ، 16 دی 1399
آئین‌نامه پذیرش پژوهشگران پسادکترا برای اجرا به کلیه‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی، پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و مؤسسات وابسته به وزارت متبوع ابلاغ شد.
آئین‌نامه پذیرش پژوهشگران پسادکترا ابلاغ شد

نیروی متخصص و تحصیل کرده یکی از ارکان پژوهش در نظام آموزش عالی شمرده شده و مهم ترین نیروهای متخصص دانش آموختگان دکتری تخصصی هستند که با همت دانشگاه های کشور در سال های اخیر از نظر کمی و کیفی رو به فزونی داشته اند.

یکی از مسیرهای پیش رو جهت بهره مندی از توانمندی های دانش آموختگان در فعالیت های پژوهشی و فناوری در دانشگاه ها، ادامه فعالیت های پژوهشی و فناوری در قالب دوره تخصصی پسادکترا در دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری است.

از آنجا که پژوهشگران پسادکترا از تجربه کافی برای انجام پژوهش برخوردار هستند، به طور مؤثری می توانند به مشارکت در انجام پژوهش های کاربردی و مورد نیاز کشور بپردازند و در کنار اعضای هیأت علمی برجسته از لحاظ پژوهشی و فناوری به حل مسائل واقعی کشور همت گمارند.

از اهداف این آئین نامه می توان به تأمین منابع انسانی پژوهشگر مورد نیاز مؤسسات و بهره گیری از توانمندی های دانش آموختگان مقطع تحصیلی دکترا تخصصی با هدف ارتقای کیفیت فعالیت پژوهش و فناوری مؤسسه، ارتقای توانمندی و مهارت های تخصصی پژوهشگران و دانش آموختگان مقطع تحصیلی برای اجرای تحقیقات مستقل و مؤثر در حوزه تخصصی، ایجاد انگیزه و کمک به توان اجرایی اعضای هیأت علمی مؤسسه در ارتقای کیفیت فعالیت های پژوهش و فناوری، استفاده حداکثری از امکانات مؤسسه برای انجام تحقیقات کاربردی و اجرای طرح های تقاضامحور اشاره کرد.

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بایستی شیوه نامه اجرایی پذیرش پژوهشگر پسادکترا را با رعایت شرایط مندرج در این آئین نامه تهیه و به تأیید و تصویب هیأت امنای خود برسانند.

همچنین آئین نامه مذکور عطف به گذشته نمی شود و پژوهشگران پسادکترا که پیش از ابلاغ این آئین نامه مشغول به فعالیت شده اند مشمول ضوابط موجود در مؤسسه می باشند.

گفتنی است این آئین نامه در ۹ ماده و ۱۰ تبصره به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابلاغ لازم اجرا است و هرگونه تفسیر و رفع ابهام توسط معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف مجاز است.

علاقه مندان می توانند از طریق لینک زیر آئین نامه را دانلود کنند و از شرایط و ضوابط برای پذیرش پژوهشگر پسادکترا آگاهی یابند.

40 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
ارسال سفارش