آموزش نگارش مقاله AFFILIATION چیست؟

AFFILIATION چیست؟

یکشنبه ، 21 بهمن 1397
افلیش به وابستگی نویسنده مقاله به سازمان یا دانشگاه خاصی گفته میشود.در واقع آدرس سازمان یا دانشگاه باعث افزایش اعتبار مقاله میشود.
AFFILIATION چیست؟

افیلیشن چیست؟

نحوه نگارش صحیح افیلیشن دانشگاهی بسیار مهم است. نویسنده مقاله باید افیلیشن را به درستی بنویسد. زیرا این کار علاوه بر اینکه میزان تسلط نویسنده روی مقاله را نشان می‌دهد، خوانندگان مقاله را نیز با وابستگی‌های نویسنده آشنا می‌سازد. از طرفی افیلیشن نویسندگان به لقب یا عنوان سازمانی و دانشگاهی همچون دکتر، فوق لیسانس یا مدیر گروه ربطی ندارد.

معمولاً دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی برای نوشتن افیلیشن، قالب مخصوصی را طراحی و مشخص می‌کنند و در اختیار دانشجویان و اساتید آن دانشگاه قرار می‌دهند. دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها نیز موظف‌اند تا افیلیشن مقاله خود را بر اساس قالب تعیین شده دانشگاه خود تنظیم کنند. لذا در غیر اینصورت نمره‌ای به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

بهتر است در نوشتن نام نویسندگان در قسمت افیلیشن، نام نویسندگانی که سهم بیشتری در انجام پژوهش داشته‌اند اول نوشته شود و سپس نام دیگر نویسندگان بر اساس میزان تلاششان به ترتیب نوشته شود. در هر مقاله نویسندگان اول آن از 100 درصد امتیاز بهره‌مند می‌شوند. این در صورتی است که سایر نویسندگان هم به ترتیب 80-90 درصد، 60-70 درصد و 40-50 درصد امتیاز را کسب خواهند کرد.

با توجه به اینکه اصول نگارش نشانی نویسندگان بسیار ساده است، اما با این حال اغلب این اصول رعایت نمی‌شود. اما برای نوشتن یک افیلیشنخوب و صحیح توجه به نکاتی ضرورت دارد. از جمله این نکات توجه به ترتیب نگارش آدرس به زبان انگلیسی است. در زبان فارسی آدرس بصورت استان، شهر، خیابان و کوچه نوشته می‌شود. در حالیکه در زبان انگلیسی دقیقاً برعکس این حالت است. یعنی آدرس بصورت کوچه، خیابان، شهر و استان نوشته می‌شود. کلمه اول افیلیشن معمولاً گروه علمی فرد است. در قسمت‌های بعدی نام دانشکده، نام دانشگاه، نام استان و همچنین کشور نویسنده قید می‌شود. برای نویسندگان دیگر نیز اطلاعات آن‌ها باید به همین ترتیب ذکر ‌شود. افیلیشن هر نویسنده با یک عدد و یا نماد مشخص می‌شود. اگر مقاله‌ای دو یا چند نویسنده با وابستگی‌ یکسان داشت، در اینصورت افیلیشن تنها یکبار درج می‌شود و به آن نویسنده‌ها و افیلیشن مربوط به آن‌ها یک نماد مشابه اختصاص داده می‌شود. نکته قابل توجه در اینجا این است که افیلیشن نویسندگان علاوه بر اینکه خوانندگان را با نویسنده مقاله آشنا می‌کند، راه‌های برقراری ارتباط با آن‌ها را نیز به خواننده نشان می‌دهد. پس چون اغلب راه‌های ارتباطی با نویسندگان مقاله از طریق ایمیل می‌باشد، لذا باید حداقل ایمیل نویسنده مسئول مقاله ذکر شود.

 در صورتیکه وابستگی نویسنده مقاله دانشگاهی نبوده و یا خود تمایل دارد تا از طریق یک شرکت و یا مؤسسه‌ای وابستگی خود را اعلام کند، بایدافیلیشن با جزء کوچکتر مؤسسه یا شرکتی که در آن مشغول به کار است آغاز شده و با جزء بزرگتر مانند نام شرکت، استان و کشور پایان یابد.

در ادامه به یک نمونه افیلیشن در مقاله و همچنین به نمونه‌هایی از نگارش افیلیشن به شکل صحیح در دانشگاه‌های ایران به زبان فارسی و انگلیسی در مقالات ISI اشاره شده است.

تصویر

طبق آیین نامه نگارش مقالات وزارت علوم:

Department of …, Faculty of …, University of…., …, Iran
Department of Public Management, Faculty of Management, University of Guilan, Rasht, Iran
Department of Management, Faculty of Humanities, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran

نحوه نگارش صحیح افلیشن مقاله در دانشگاه آزاد اسلامی:

Department of …, Faculty of …, … Branch, Islamic Azad University, …, Iran
Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

نحوه نگارش افلیشن مقاله در دانشگاه پیام نور به فارسی:

مرتبه علمی، نام گروه علمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۱۹۳۹۵-۳۶۹۷ ، تهران، ایران

نحوه نگارش افلیشن مقاله در دانشگاه پیام نور به انگلیسی:

Department of…, Payame Noor University (PNU), P.O. Box, 19395-3697, Tehran, Iran

340 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
ارسال سفارش