رشته فلسفه چیست؟

یکشنبه ، 13 آبان 1397
در مورد رشته فلسفه منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های پذیرنده این رشته و چگونگی ورودبه این رشته و گرایش های آن بیشتر بدانید.
رشته فلسفه چیست؟

آشنایی با رشته فلسفه

رشته فلسفه یکی از رشته های گروه علوم انسانی میباشد که دارای 6 گرایش مجزا است: فلسفه وکلام.فقه شافعی.فلسفه.فلسفه ومنطق.فلسفه وفقه.فلسفه و تعلیم وتربیت . امکان ادامه تحصیل در این رشته در داخل کشور در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری وجود دارد .ر شته فلسفه در طول تاریخ بشریت گذشته ای طولانی دارد و از دیر باز فلسفه شناسیان زیادی وجود داشتند. رشته فلسفه در یک مورد خاص یا درباره یک موجود خاص نیست، بلكه همه امور را در عالم هستي مورد بررسي قرار داده و با تمام موجودات سر و كار دارد. مثلاً‌ در فلسفه از خدا گرفته تا انسان، از عالم طبيعت گرفته تا ماوراء طبيعت و از روح انسان و موجودات غيرمادي گرفته تا اجسام، مورد بحث و گفتگو قرار مي‌گيرد. تفاوت دوم فلسفه با ساير علوم در اين است كه در فلسفه مسائلي عام و كلي كه درباره هرموجودي قابل طرح است، مورد مطالعه و تحقيق قرار مي‌گيرد. علاقه‌مندي‌ به‌ فلسفه‌  يكي‌ ديگر از عوامل‌ موفقيت‌ در اين‌ رشته‌ است‌. آشنايي‌ كامل‌ به زبان‌ انگليسي‌ براي‌ دانشجويان‌ فلسفه‌ غرب‌ و آشنايي‌ به زبان‌ عربي‌ براي‌ دانشجويان‌ فلسفه‌ اسلامي‌ ضروري‌ است.

موقعیت شغلی رشته فلسفه در ایران

در کشور ما متاسفانه موقعیت شغلی خوبی برای داوطلبان این رشته وجود ندارد .یعنی فارغ التحصیل در دوره کارشناسی این رشته تقریبا شانسی برای جذب در موسسات یا ادارات دولتی ندارد. حتی به عنوان معلم نمیتوانند جذب آموزش و پرورش شوند. ولی داطلبان دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری میتوانند در دانشگاه ها تدریس کنند و یا در آموزشگاه های خصوصی به جز این موارد شانسی در یافتن شغل ندارد.

سرفصل دروس فلسفه و تعداد واحدها:

تعداد کل واحدها : 134 واحد
دروس عمومی : 20 واحد
دروس پایه : 18 واحد
دروس اصلی و تخصصی : 86 واحد
دروس اختیاری : 10 واحد
نکته: در اعلام سرفصل دروس این رشته از سایت وزارت علوم استفاده شده است.این سرفصل صرفا جهت آشنایی کلی با محتوای دروس است و احتمال تغییرات جزیی وجود دارد.

دروس عمومی رشته فلسفه

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

دو درس ازدروس مبانی نظری اسلام

4

ادبیات فارسی

3

یک درس از دروس اخلاق اسلامی

2

زبان عمومی

3

یک درس از دروس انقلاب اسلامی

2

تربیت بدنی 1

1

یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی

2

تربیت بدنی 2

1

یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی

2

جمع

20

                                                                                                   دروس پایه رشته فلسفه

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

روان شناسی 1

2

جامعه شناسی 1

2

زبان 1و2

4

زبان عربی 1و2

4

علم اصول 1

2

علم و تمدن در اسلام

2

روان شناسی 2

2

جمع

18

 دروس اصلی و تخصصی رشته فلسفه

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

منطق قدیم 1و2

6

منطق جدید

2

منتخب متون کلامی و فلسفی

2

تاریخ فلسفه اسلامی 1و2

8

علم کلام 1

4

فلسفه اسلامی 1و2

6

فلسفه اخلاق در تفکر غربی

2

اخلاق در تفکر اسلامی

2

عرفان نظری

4

تاریخ فلسفه یونان 1و2

8

تاریخ فلسفه قرون وسطی تا رنسانس

4

تاریخ فلسفه از بیکن تا هیوم

4

تاریخ فلسفه از کانت تا نیمه دوم قرن نوزدهم

4

تاریخ فلسفه جدید و معاصر

2

فلسفه معاصر و مکاتب جدید قرن بیستم

4

متون فلسفی به زبان خارجی 1و2

8

متون فلسفی به زبان عربی 1و2

8

متافیزیک در غرب

4

فلسفه علوم 1و2

4

جمع

86

 دروس اختیاری رشته فلسفه

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

تاریخ علم

2

شناخت ادیان

2

زیباشناسی و فلسفه هنر

2

فلسفه تاریخ

2

فلسفه سیاست

2

عرفان عملی

2

تفکر در شرق آسیا

2

فلسفه تطبیقی

2

عربی 3

2

اصطلاح شناسی فلسفی

2

فلسفه تعلیم و تربیت

2

جامعه شناسی 2

2

علم اصول 2

2

منتخب متون و کلام فلسفی

2

علم کلام 2

2

جمع

30

  • دانشجو باید 10 واحد از دروس فوق را انتخاب کند.

دانشگاه هایی که در رشته فلسفه پذیرش دانشجو دارند

لیست دانشگاه های پذیرنده رشته فلسفه

نوع دوره

نحوه پذیرش

نام دانشگاه

استان دانشگاه

نام رشته

جنسیت پذیرش

ظرفیت 

روزانه

با آزمون

دانشگاه اصفهان

اصفهان

فلسفه

زن - مرد

40

روزانه

با آزمون

دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین

قزوین

فلسفه

زن - مرد

45

روزانه

با آزمون

دانشگاه تبریز

آذربایجان شرقی

فلسفه

زن - مرد

27

نوبت دوم

با آزمون

دانشگاه تبریز

آذربایجان شرقی

فلسفه

زن - مرد

18

روزانه

با آزمون

دانشگاه تهران

تهران

فلسفه

زن - مرد

30

روزانه

با آزمون

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

تهران

فلسفه

زن - مرد

30

روزانه

با آزمون

دانشگاه شهید باهنر - کرمان

کرمان

فلسفه

زن - مرد

20

نوبت دوم

با آزمون

دانشگاه شهید باهنر - کرمان

کرمان

فلسفه

زن - مرد

10

روزانه

با آزمون

دانشگاه شهید بهشتی - تهران

تهران

فلسفه

زن - مرد

30

روزانه

با آزمون

دانشگاه علامه طباطبایی - تهران

تهران

فلسفه

زن - مرد

15

نوبت دوم

با آزمون

دانشگاه علامه طباطبایی - تهران

تهران

فلسفه

زن - مرد

15

روزانه

با آزمون

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

اردبیل

فلسفه

زن - مرد

40

نوبت دوم

با آزمون

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

اردبیل

فلسفه

زن - مرد

15

غیرانتفاعی

صرفا با سوابق تحصیلی

دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم

قم

فلسفه

زن - مرد

40

منابع کارشناسی ارشد رشته فلسفه

عناوین دروس امتحانی

منابع 

زبان عمومی و تخصصی ( انگلیسی ، آلمانی و فرانسه )

عمومی : ۱- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. ۲- کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان. ۳- کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما. ۴- کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

تخصصی : ۱- کتاب زبان تخصصی برای دانشجویان فلسفه، انتشارات سمت. ۲- کتاب متون فلسفی منتخب به زبان انگلیسی، دکتر محمدعلی عباسیان چالشتری، انتشارات دانشگاه پیام نور.

فلسفه غربی 

۱- کتاب تاریخ فلسفه یونان و روم، تالیف فردریک کاپلستون، مترجم جلال الدین مجتبوی، انتشارات علمی و فرهنگی. ۲- کتاب تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس، تالیف محمد ایلخانی، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی (سمت). ۳- کتاب تاریخ فلسفه (از دکارت تا لایب نیتس)، تالیف فردریک کاپلستون، مترجم غلامرضا اعوانی، انتشارات علمی و فرهنگی(سروش).

فلسفه اسلامی

۱- کتاب شرح و ترجمه بدایه الحکمه علامه طباطبایی (جلد ۱)، تالیف علی شیروانی، انتشارات الزهراء. ۲- کتاب شرح و ترجمه بدایه الحکمه علامه طباطبایی (جلد ۲ و ۳ و ۴)، تالیف علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم. ۳- کتاب ترجمه و شرح نهایه الحکمه، تالیف سیدمحمدحسین طباطبائی، شارح علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم. ۴- کتاب شرح مبسوط منظومه، تالیف مرتضی مطهری، انتشارات حکمت. ۵- کتاب دروس شرح منظومه: حکمت (۱ و ۲ و ۳)، تالیف یحیی انصاری شیرازی، انتشارات بوستان کتاب قم. ۶- کتاب تاریخ فلسفه در اسلام (جلد ۱ و ۲) ( تنها فلاسفه و مکاتب مهم)، تالیف میان محمد شریف ، نصرالله پورجوادی ، اسماعیل سعادت ، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی. 

متون معتبر فلسفی اسلامی

۱- کتاب اصول نظری و عملی ترجمه: از عربی به فارسی و فارسی به عربی، تالیف یحیی معروف، انتشارات سمت. ۲- کتاب تاریخ ترجمه از عربی به فارسی، تالیف آذرتاش آذرنوش، انتشارات سروش. ۳- کتاب نخستین درسهای ترجمه، تالیف فزرانه فرحزاد، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منطق عمومی

۱- کتاب منطق (جلد اول و دوم)، محمدرضا مظفر، علی شیروانی موسسه انتشارات دارالعلم. ۲- کتاب مبانی منطق جدید، تالیف لطف الله نبوی، انتشارات سمت. ۳- کتاب درآمدی به منطق جدید، تالیف ضیاء موحد، انتشارات علمی وفرهنگی.

فلسفه عمومی

۱- سیر حکمت در اروپا: به همراه "گفتار در روش راه بردن عقل" نوشته رنه دکارت،تالیف محمدعلی فروغی ،انتشارات نیلوفر. ۲-کتاب فلاسفه بزرگ: آشنایی با فلسفه غرب، تالیف برایان مگی، ترجمه عزت الله فولادوند ،انتشارات خوارزمی . ۳- کتاب کلیات فلسفه (به جز بخش منطق)، تالیف ریچاردهنری پاپکین، آوروم استرول،ترجمه مترجم جلال الدین مجتبوی، انتشارات حکمت. 

ریاضیات عمومی

۱- کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، تالیف جورج برینتن توماس، راس فینی، انتشارات مرکزنشردانشگاهی. ۲- کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال، تالیف لوئیس لیتهلد، سیامک کاظمی و مهدی بهزاد، انتشارات فاطمی. ۳- کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال، تالیف رابرت الکزاندر آدامز، مترجمان عبدالله صدرالدینی و نریمان ویسمرادی، انتشارات سرافراز. ۴- کتاب ریاضیات عمومی، تالیف ایساک آبراموویچ مارون، انتشارات پاریاب

منابع دکتری رشته فلسفه

منابع آزمون دکتری فلسفه

دروس در سطح کارشناسی

زبان عربی

کتاب مبادی العربیه، تالیف رشید شرتونی، انتشارات اساطیر.

کتاب ترجمه و شرح مبادی العربیه: قسمت صرف، تالیف رشید شرتونی، مترجم سید علی حسینی، انتشارات دارالعلم.

کتاب شرح ابن عقیل بر الفیه ابن مالک، تالیف دکتر سید حمید طبیبیان، انتشارات امیرکبیر.

کتاب قواعد کاربردی زبان عربی، تالیف دکتر فضل الله میرقادری و دکتر زهرا ریاحی زمین، انتشارات دانشگاه شیراز.

کتاب نحو برای دانشجو، تالیف سید محمد رادمنش، انتشارات به نشر.

کتاب مروری جامع بر عربی ادبیات فارسی، تالیف دکتر محمد حسین بیات، انتشارات دانش پژوهان فردای روشن.

کتاب هزار و صد تست طبقه بندی شده صرف و نحو عربی (مبادی العربیه + جامع الدروس العربیه)، تالیف علی ضیغمی و حبیب کشاورز، انتشارات فقیهی.

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد صرف و نحو عربی، تالیف حمید عابدی فیروزجایی، انتشارات پردازشگران.

دروس در سطح کارشناسی ارشد

فلسفه

کتاب ترجمه و شرح نهایه الحکمه، تالیف سیدمحمدحسین طباطبائی، شارح علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم.

کتاب شرح مبسوط منظومه، تالیف مرتضی مطهری، انتشارات حکمت.

کتاب دروس شرح منظومه: حکمت (۱ و ۲ و ۳)، تالیف یحیی انصاری شیرازی، انتشارات بوستان کتاب قم.

کتاب ترجمه و شرح الاشارات و التنبیهات ابن سینا ، با شرح نصیرالدین طوسی (نمط های ۴ و ۵)جلد اول فلسفه ،تالیف حسن ملکشاهی،انتشارات سروش.

کتاب ترجمه و تفسیر الشواهد الربوبیه(مشهد ۱و۲و۳) ،تالیف محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی، ترجمه جواد مصلح ،حواشی هادی بن مهدی سبزواری ،انتشارات سروش.

کتاب حکمت الاشراق: الهیات (مقاله ۱و۲)،تالیف شهاب الدین یحیی بن حبش سهروردی،شارح محمودبن مسعود قطب الدین شیرازی ،زیر نظر سیدمحمد خامنه ای ،مصحح نجف قلی حبیبی ،ویراستار مقصود محمدی ،انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

کتاب تاریخ فلسفه در اسلام (جلد ۱ و ۲) ( تنها فلاسفه و مکاتب مهم)، تالیف میان محمد شریف ، نصرالله پورجوادی ، اسماعیل سعادت ، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

کتاب ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام (تنها فلاسفه و مکاتب مهم)، تالیف غلامحسین ابراهیمی دینانی، انتشارات طرح نو.

کتاب شرح جدید منظومه سبزواری، تالیف منوچهر صدوقی سها، انتشارات آفرینش.

کتاب شرح منظومه، تالیف مرتضی مطهری، انتشارات صدرا.

کتاب ترجمه و شرح بدایه الحکمه، تالیف علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم.

کلام اسلامی

کتاب کشف المراد، شرح تجرید الاعتقاد، تالیف حسن بن یوسف علامه حلی، ترجمه محمد اکوان، انتشارات نور الثقلین.

کتاب ترجمه و شرح کشف المراد، تالیف علی شیروانی، انتشارات دارالعلم.

کتاب شوارق الالهام فی شرح تجرید الکلام (مبحث الاهیات)، تالیف عبدالرزاق بن علی لاهیجی،زیر نظر جعفر سبحانی تبریزی، انتشارات موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق.

کتاب گوهر مراد با تصحیح و تحقیق، تالیف عبدالرزاق بن علی لاهیجی، ترجمه زین العابدین قربانی لاهیجی، انتشارات جعفر پژوم (سایه).

کتاب آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی،تالیف رضا برنجکار،انتشارات کتاب طه.

کتاب تاریخ فرق اسلامی (۱ و ۲)، تالیف حسین صابری، انتشارات سمت.

کتاب علم ودین، تالیف ایان باربور، مترجم بهاء الدین خرم شاهی، انتشارات مرکزنشردانشگاهی.

کتاب درآمدی بر علم کلام ،تالیف علی ربانی ، انتشارات دارالفکر.

کتاب فرق و مذاهب کلامی،تالیف علی ربانی ، انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی.

کتاب کلام جدید با رویکرد اسلامی ،تالیف خسروپناه ، انتشارات معارف.

کتاب کلام جدید با رویکرد تطبیقی،تالیف محمد رضایی ، انتشارات معارف.

کتاب عقل و اعتقاد دینی: درآمدی بر فلسفه دین،تالیف مایکل تاد پترسون، ویلیام هاسکر، بروس رایشنباخ، دیوید بازینجر،ترجمه احمد نراقی ، ابراهیم سلطانی،انتشارات طرح نو.

کتاب شرح تجرید العقائد لنصیرالله و الدین محمدبن محمد الطوسی، تالیف علاءالدین علی بن محمد قوشجی، محمدحسین زارعی رضایی ،انتشارات رائد.

کتاب تهذیب الکلام نوین در علم حکمت و عقائد، تالیف مسعودبن عمر تفتازانی، عبدالقادر تختی سنندجی،مترجم ابراهیم پارسا، انتشارات هیوا.

کتاب شرح المواقف(مبحث ذات،صفات و افعال باری)، تالیف عبدالرحمن بن احمد عضدالدین ایجی، میر سید شریف ، شرح علی بن محمد بن علی گرگانی یا جرجانی، انتشارات الشریف الرضی .

کتاب المطالب العالیه من العلم الالهی، تالیف فخر رازی، انتشارات دارالکتاب عربی.

منطق

کتاب منطق (جلد اول و دوم)، تالیف محمدرضا مظفر، ترجمه علی شیروانی، انتشارات دارالعلم.

کتاب جوهر النضید، تالیف حسن بن یوسف علامه حلی، ترجمه منوچهر صانعی، انتشارات حکمت.

کتاب ترجمه و شرح الاشارات و التنبیهات ابن سینا ، با شرح نصیرالدین طوسی (از نهج رابع "قضایا" تا اخر کتاب) جلد دوم منطق، تالیف حسن ملکشاهی،انتشارات سروش.

کتاب مبانی منطق جدید، تالیف لطف الله نبوی، انتشارات سمت.

کتاب درآمدی به منطق جدید، تالیف ضیاء موحد، انتشارات علمی وفرهنگی.

کتاب منطق صوری ،تالیف محمد خوانساری ،انتشارات آگاه.

کتاب منطق ۲ ،تالیف محمود منتظری مقدم ،انتشارات دفتر برنامه ریزی متون درسی حوزه علمیه.

کتاب منطق ۱و۲ ،تالیف احد فرامرزقراملکی، غلامحسین ابراهیمی دینانی ،انتشارات دانشگاه پیام نور.

برای دروس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی می توانید از منابع ذکر شده در جدول زیر استفاده کنید :

مجموعه دروس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی

دروس استعداد تحصیلی

دروس زبان انگلیسی

استعداد تحصیلی ، نویسندگان : هادی مسیح خواه و محمد وکیلی انتشارات فرهنگ

کتاب های تخصصی انتشارات سمت ، 1100 لغت ضروری

لازم به ذکر است داوطلبانی که قصد شرکت در آزمون دکتری را دارند باید از دانش عمومی زبان انگلیسی برخوردار باشند

86 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه

بحث های داغ
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.