صفحه اصلی اخبار دکتری آزمون کتبی در مصاحبه دکتری 1401 چند درصد تاثیر دارد؟

آزمون کتبی در مصاحبه دکتری 1401 چند درصد تاثیر دارد؟

دوشنبه ، 15 شهریور 1400
آزمون کتبی سازمان سنجش و مرحله دوم آزمون شامل بررسی سوابق و مصاحبه علمی در پذیرش دکتری 1401 تاثیر 50 درصدی خواهند داشت.
آزمون کتبی در مصاحبه دکتری 1401 چند درصد تاثیر دارد؟

بر اساس اعلام سازمان سنجش، سنجش و پذیرش برای ورود به مقطع دکتری ناپیوسته آموزشی-پژوهشی بر اساس معیارهای زیر انجام می گیرد:

 1. آزمون متمرکز (50 درصد)
 2. سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (20 درصد)
 3. مصاحبه علمی و سنجش عملی (30 درصد)

سنجش و پذیرش برای مقطع دکتری ناپیوسته پژوهش – محور بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:

 1. آزمون متمرکز (30 درصد)
 2. سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (20 درصد)
 3. مصاحبه علمی و بخش عملی (30 درصد)
 4. تهیه طرح واره (20 درصد)

اجرای مرحله اول (آزمون متمرکز) توسط سازمان سنجش آموزش کشور و امتیاز مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و … توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.

36 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
 • فایل پیوست ضروری نیست.
 • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
 • فایل پیوست ضروری نیست.
 • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
ارسال سفارش