آموزش آشنایی با رشته های دانشگاهی رشته روانشناسی اسلامی

رشته روانشناسی اسلامی

دوشنبه ، 16 مهر 1397
با رشته تحصیلی روانشناسی اسلامی، گرایش های ان، بازارکار این رشته ,شرایط ادامه تحصیل, مواد آزمون های کارشناسی ارشد آشنا شوید.
رشته روانشناسی اسلامی

آشنایی بارشته روانشناسی اسلامی

رشته روانشناسی اسلامی مفاهیم و مسائل روان شناسی مثبت گرا را در دو قلمرو علم و دین بررسی می کند.این رشته از تلفیق دو دیدگاه کلاسیک و اسلامی پدید آمده است .در بخش کلاسیک، دیدگاههای دانش روان شناسی به صورت مستقل مطرح می شود از این رو روان شناسی اسلامی گرایش مثبت گرا به عنوان یک رشته مستقل طراحی شده است. در بخش بررسی های اسلامی نیز روش اکتشافی و تحلیل محتوا به کشف و پردازش دیدگاه خاص دین می پردازد

برنامه درسی(سرفصل) روانشناسی اسلامی و تعداد واحدها:

 • تعداد کل واحدها : ۳۲ واحد
 • دروس اصلی : ۲۸ واحد
 • پایان نامه : ۴ واحد

دروس تخصصی روانشناسی اسلامی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

روان شناسی دین

۲

روان شناسی اخلاق

۲

روش تحقیق پیشرفته

۲

کلیات و مفاهیم

۲

سلامت و شادکامی

۲

هوش هیجانی

۲

انگیزش درونی

۲

صفات و انگیزه های مثبت

۲

روابط مثبت

۲

بازسازی مثبت ، مشاوره و روان درمانی مثبت گرا

۲

حدیث و روان شناسی مثبت ۱

۲

حدیث و روان شناسی مثبت ۲

۲

زبان تخصصی

۲

سمینار

۲

پایان نامه

۴

جمع

۳۲

موقعیت شغلی رشته روانشناسی اسلامی

داوطلبان این رشته ها میتوانند درمراکز مشاوره مدارس دانشگاه ها موسسات فرهنگی هنری به عنوان سمت های شغلی مشاور.استاددانشگاه.پژوهش گر.روانشناس. معلم کودکان خاص.کارشناس مدیرآموزش ومدیرروابط عمومی.مربی مهدکودک.نویسندهمشغلول به کارشوند.

منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی

منابع کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی – منابع زبان تخصصی روانشناسی

 1. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته روانشناسی (English for the students of psychology)، تالیف حسن رستگارپور، انتشارات سمت.
 2. کتاب متون روانشناسی به زبان انگلیسی، تالیف لیندا لیل، انتشارات ساوالان.
 3. کتاب زبان انگلیسی برای دانشجویان روانشناسی، تالیف مهدی جعفرزاده، انتشارات دانشگاه اصفهان.
 4. کتاب جامع ترین منبع زبان تخصصی روانشناسی، تالیف عبدالرزاق موسی نتاج، انتشارات راه.
 5. کتاب راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته روانشناسی، تالیف حسن کرکی، مریم ثنایی زاده، انتشارات آییژ.
 6. جزوه زبان تخصصی روانشناسی دانشگاه تهران.
 7. جزوه زبان تخصصی روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی.

منابع کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی – منابع علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی

 1. کتاب علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی و تطبیق آن با روانشناسی جدید، تالیف شکوه السادات بنی جمالی، ترجمه حسن احدی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 2.  کتاب روان شناسی شخصیت از دیدگاه اسلامی، تالیف علی اصغر احمدی، انتشارات امیرکبیر.
 3. کتاب علم النفس ابن سینا و تطبیق آن با روان شناسان جدید، تالیف علی اکبر سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران.
 4.  کتاب روان شناسی از دیدگاه غزالی و دانشمندان اسلامی، تالیف محمد باقر حجتی، انتشارات فرهنگ.
 5. کتاب درسنامه ی نظریات جدید علم النفس، تالیف خلعت بری، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.
 6. کتاب علم النفس، تالیف کیانوش هاشمیان، انتشارات دانشگاه پیام نور.
 7. کتاب علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی، تالیف محمدباقر کجباف، انتشارات روان.
 8. جزوه علم النفس دکتر بشارت دانشگاه تهران.
 9. جزوه علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی.
 10. جزوه علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منابع کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی – منابع آمار

 1. کتاب احتمالات و آمار کاربردی، تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات رشد.
 2. کتاب آمار، تالیف عادل آذر و منصور مؤمنی و سعید جعفری، انتشارات سمت.
 3. کتاب آمار استنباطی، تالیف دکتر حیدر علی هومن، انتشارات ساوالان.
 4. کتاب آمار، تالیف الهه ارسلان و شعله مرادفام، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.
 5. کتاب آمار در علوم انسانی، تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات دانشگاه پیام نور.
 6. جزوه آمار دانشگاه تهران.
 7. جزوه آمار دانشگاه علامه طباطبائی.
 8. جزوه آمار دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منابع کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی – منابع روش تحقیق (کمی و کیفی)

 1. کتاب روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات دوران.
 2. کتاب شناخت روش علمی در علوم رفتاری، تالیف دکتر حیدرعلی هومن، انتشارات سمت.
 3. کتاب رویکردها و روش های تحقیق در برنامه ریزی منطقه ای، تالیف حسین افراخته، انتشارات پرهان نقش.
 4. کتاب روش های تحقیق، تالیف نصرالله فرجی، انتشارات پوران پژوهش.
 5. کتاب روش تحقیق، تالیف مجتبی تیبا، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.
 6. کتاب روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تالیف اسماعیل بیابانگرد، انتشارات دوران.
 7. کتاب روش تحقیق در علوم رفتاری، تالیف حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی، انتشارات سخن. 
 8. کتاب تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی، تالیف جرج اندرو فرگوسن و یوشیو تاکانه، مترجم دکتر علی دلاور و دکتر سیامک نقشبندی، انتشارات ارسباران.
 9. کتاب روش های آماری در علوم رفتاری، تالیف دانکن کرامر و دنیس هویت، مترجم حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند و نسرین شریفی، انتشارات سخن.
 10. کتاب روش تحقیق در علوم رفتاری، تالیف زهره سرمد و عباس بازرگان و الهه حجازی، انتشارات آگه.
 11. جزوه روش تحقیق دکتر حیدر علی هومن.
 12. جزوه روش تحقیق دانشگاه تهران.
 13. جزوه روش تحقیق دانشگاه علامه طباطبائی.
 14. جزوه روش تحقیق دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منابع کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی – منابع روانشناسی مرضی

 1. کتاب آسیب شناسی روانی (جلد ۱ و ۲)، تالیف حسین آزاد، انتشارات بعثت. 
 2. کتاب آسیب شناسی روانی (جلد ۱ و ۲)، تالیف آن کرینگ و جرالد دیویسون و جان نیل و شری ل. جانسون، مترجم حمید شمسی پور، انتشارات ارجمند.
 3. کتاب روانشناسی مرضی تحولی (جلد ۱ و ۲)، تالیف پریرخ دادستان، انتشارات سمت. 
 4. کتاب روان شناسی نابهنجاری، تالیف روزنهان و سلیگمن ترجمه سید محمدی انتشارات ساوالان.
 5. کتاب بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی، تالیف شکوه السادات بنی جمالی، انتشارات نی. 
 6. کتاب خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک: براساس DSM-5، تالیف بنجامین جیمز سادوک، ویرجینیاای. سادوک، ترجمه مهدی گنجی، انتشارات ساوالان.
 7. کتاب کاپلان و سادوک، خلاصه روانپزشکی جلد ۱ و ۲ و ۳ ( بالاخص فصول ۱۰ تا ۲۸)، تالیف بنجامین جیمز سادوک، ویرجینیاای. سادوک، ترجمه حسن رفیعی و فرزین رضایی، انتشارات ساوالان.
 8. کتاب نظریه های مشاوره و روان درمانی، تألیف عبداله شفیع آبادی و غلامرضا ناصری، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
 9. کتاب آسیب شناسی روانی (جلد ۱ و ۲)، تالیف ریچارد هالجین و سوزان کراس ویتبورن، مترجم یحیی سید محمدی، انتشارات روان.
 10. کتاب آسیب شناسی بر اساس DSM-5، تالیف دکتر مهدی گنجی، انتشارات ساوالان.
 11. کتاب راهنمای کامل تغییرات و نکات ضروریDSM-5 ، تالیف دکتر مهدی گنجی، انتشارات ساوالان.
 12. جزوه آسیب شناسی روانی دانشگاه شهیدبهشتی.
 13. جزوه روانشناسی مرضی دانشگاه تهران.
 14. جزوه روانشناسی مرضی دانشگاه علامه طباطبایی.
 15. جزوه روانشناسی مرضی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منابع کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی – منابع روانشناسی کودکان استثنایی

 1. کتاب روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنائی، تالیف بهروز میلانی فر، انتشارات قومس.
 2. کتاب مقدمه ای بر روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنائی، تالیف غلامعلی افروز، انتشارات دانشگاه تهران.
 3. کتاب روانشناسی کودکان استثنایی براساس DSM-5، تالیف مهدی گنجی، انتشارات ساوالان. 
 4. کتاب روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی: اسکیزوفرنی، تالیف معصومه درویشی لرد، انتشارات تبلور دانش.
 5. کتاب کودکان استثنایی، تالیف دانیل هالاهان و جیمز کافمن، مترجم مجتبی جوادیان، علی سالیانی و حسین اخلاقی، انتشارات به نشر.
 6. کتاب روانشناسی کودکان استثنایی، تالیف غلامعلی افروز، انتشارات دانشگاه تهران.
 7. کتاب روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، تالیف مریم سیف نراقی و عزت الله نادری، انتشارات ارسباران. 
 8. کتاب روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، تالیف علیرضا کاکاوند، انتشارات روان.
 9. کتاب روان شناسی کودکان استثنایی، تالیف پرویز شریفی درآمدی، انتشارات روان سنجی.
 10. کتاب بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی، تالیف شکوه السادات بنی جمالی، انتشارات نی.
 11. کتاب روان شناسی کودکان استثنایی، تالیف محمدعلی احمدوند، انتشارات دانشگاه پیام نور.
 12. کتاب روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی، تالیف عباس شیخ محمدی، انتشارات پوران پژوهش.
 13. جزوه روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه تهران.
 14. جزوه روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه شهیدبهشتی.
 15. جزوه روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منابع کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی – منابع روانشناسی رشد

 1. کتاب روانشناسی ژنتیک (تحول روانی از تولد تا پیری)، تالیف محمود منصور، انتشارات سمت.
 2. کتاب روان شناسی ژنتیک ۲ (از روان تحلیل گری تا رفتارشناسی)، تالیف محمود منصور و پریرخ داستان، انتشارات رشد.
 3. کتاب روان شناسی رشد (جلد ۱ و ۲)، تالیف لورا برک، مترجم یحیی سید مهدی، انتشارات ارسباران.
 4. کتاب روان شناسی رشد (۲)، تالیف حسین لطف آبادی، انتشارات سمت.
 5. کتاب روان شناسی رشد (نوجوانی، بزرگسالی)، تالیف حسن احدی و فرهاد جمهری، انتشارات پردیس.
 6. کتاب روان شناسی رشد، تالیف سوسن سیف و پروین کدیور و رضا کرمی نوری و حسین لطف آبادی انتشارات سمت.
 7. کتاب پیشگامان روان شناسی رشد، تالیف فربد فدائی، انتشارات اطلاعات.
 8. کتاب رشد شخصیت کودک، تالیف مهشید یاسایی، انتشارات ماد.
 9. کتاب نظریه های رشد: مفاهیم و کاربردها، تالیف ویلیام کریستوفر کرین، مترجم علیرضا رجایی و غلامرضا خویی نژاد، انتشارات رشد.
 10. کتاب روانشناسی رشد، تالیف دکتر حسن احدی، انتشارات بخشایش.
 11.  جزوه روانشناسی رشد دانشگاه شهید بهشتی.
 12. جزوه روانشناسی رشد دانشگاه علامه طباطبایی.
 13. جزوه روانشناسی رشد دانشگاه تهران.
 14.  جزوه روانشناسی رشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منابع کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی – منابع روانشناسی بالینی

 1. کتاب روانشناسی بالینی (فصل بهداشت روانی)، تالیف جفری پی کرامر، داگلاس ای برنستاین و ویکی پرز، مترجم مهرداد فیروزبخت، انتشارات جامعه نگر.
 2. کتاب روانشناسی بالینی، تالیف پریرخ دادستان و محمود منصور، انتشارات بعثت.
 3. کتاب روانشناسی بالینی، تالیف سعید شاملو، انتشارات رشد.
 4. کتاب روانشناسی بالینی، تالیف مهرداد فیروزبخت، انتشارات رشد.
 5. جزوه روانشناسی بالینی دانشگاه تهران.
 6. جزوه روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی.
 7. جزوه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی.
 8. جزوه روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منابع کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی – منابع روانشناسی عمومی

 1. کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد، (جلد ۱ و ۲)، تالیف اتکینسون و همکاران، ترجمه محمد تقی براهنی و همکاران، انتشارات رشد.
 2. کتاب روانشناسی عمومی، تالیف پریناز بنی سی، انتشارات شهرآب.
 3. کتاب روانشناسی عمومی هیلگارد، تالیف مریم افشاری، انتشارات کتابخانه فرهنگ.
 4. کتاب روانشناسی عمومی، تالیف نیلوفر بهبودیان، انتشارات راه.
 5. جزوه روانشناسی عمومی دانشگاه تهران.
 6. جزوه روانشناسی عمومی دانشگاه شهید بهشتی.
 7. جزوه روانشناسی عمومی دانشگاه علامه طباطبایی.
 8. جزوه روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منابع کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی – منابع روانسنجی (سنجش و اندازه گیری)

 1. کتاب اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی، تالیف علی اکبر سیف، انتشارات دوران.
 2. کتاب سنجش و اندازه گیری، تالیف منصوره سعیدالذاکرین و محمد نفیسی، انتشارات اندیشه رفیع.
 3. کتاب روان سنجی (سنجش و اندازه گیری)، تالیف نصرالله فرجی، انتشارات پوران پژوهش.
 4. کتاب سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی و روان شناسی، تالیف علی پاکروان، انتشارات مرندیز – نی نگار.
 5. کتاب روان سنجی (سنجش و اندازه گیری)، تالیف محبوبه عبادی و خسرو قاجاری، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.
 6. کتاب سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، تالیف سخنور فتوحی و ناهید ملک، انتشارات فرهیختگان دانشگاه.
 7. جزوه سنجش و اندازه گیری دانشگاه تهران.
 8. جزوه سنجش و اندازه گیری دانشگاه شهید بهشتی.
 9. جزوه روانسنجی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منابع کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی – منابع آزمون های شناختی هوش و استعداد

 1. کتاب راهنمای سنجش روانی (جلد ۱ و ۲)، تالیف گری گریت مارنات، مترجم دکتر حسن پاشا شریف، انتشارات سخن.
 2. کتاب اصول مصاحبه بالینی برمبنای DSM-IV-R، تالیف اکهارت اوتمر و زیگلیند اوتمر، مترجم دکتر مهدی نصر اصفهانی، انتشارات ارجمند.
 3. کتاب اصول مصاحبه بالینی، تالیف سیاوش چگینی، انتشارات ویرایش.
 4. کتاب روان آزمایی، تألیف آناستازی، مترجم محمدنقی براهنی، انتشارات دانشگاه تهران.
 5. کتاب اصول روانسنجی و روان آزمایی، تألیف حسن پاشا شریفی، انتشارات رشد.
 6. کتاب آزمون های روانی؛ مبانی نظری و علمی، تألیف حمزه گنجی، انتشارات ساوالان.
 7. کتاب آزمون های روانی؛ اصول نظری و فنون کاربردی، تألیف هادی بهرامی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 8. کتاب کاربرد آزمون های روانی در مشاوره، تألیف حامد برآبادی و محمودی تحفی، انتشارات علوی فرهیخته.
 9. جزوه آزمون های شناختی هوش و استعداد دانشگاه تهران.
 10. جزوه آزمون های شناختی هوش و استعداد دانشگاه شهید بهشتی.
 11. جزوه آزمون های شناختی هوش و استعداد دانشگاه علامه طباطبایی.
 12. جزوه آزمون های شناختی هوش و استعداد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منابع کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی – منابع روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان

 1. کتاب روانشناسی فیزیولوژیکی، تالیف جیمز کالات، مترجم یحیی سید محمدی، انتشارات روان.
 2. کتاب مقدمات نوروسایکولوژی، تالیف دکتر داود معظمی، انتشارات سمت.
 3. کتاب خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک: براساس DSM-5، تالیف بنجامین جیمز سادوک، ویرجینیاای. سادوک، انتشارات ساوالان.
 4. کتاب روانشناسی فیزیولوژیک، تالیف محمد کریم خداپناهی، انتشارات سمت.
 5. کتاب انگیزش و هیجان، تالیف محمد کریم خداپناهی، انتشارات سمت.
 6. کتاب انگیزش و هیجان، تالیف جان مارشال ریو، مترجم یحیی سید محمدی، انتشارات ویرایش.
 7. کتاب نوروسایکولوژی و سایکوفیزیولوژی، تالیف محمد کریم خداپناهی، انتشارات سمت.
 8. کتاب روانشناسی فیزیولوژیک، تالیف سعید پور نقاش تهرانی، انتشارات دانشگاه تهران.
 9. جزوه روان شناسی فیزیولوژیکی دکتر پورنقاش تهرانی دانشگاه تهران.
 10. جزوه روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان دانشگاه علامه طباطبایی.
 11. جزوه روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منابع کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی – منابع روانشناسی اجتماعی

 1. کتاب روانشناسی اجتماعی، تالیف الیوت آرونسون، مترجم حسین شکرکن، انتشارات رشد.
 2. کتاب روانشناسی اجتماعی، تالیف علی پورمقدس، انتشارات مشعل.
 3. کتاب روانشناسی اجتماعی، تالیف آن هاری روش بلا، مترجم سید محمد دادگران، انتشارات مروارید.
 4. کتاب شناخت اجتماعی (روانشناسی اجتماعی)، تالیف محمود ایروانی و فاطمه باقریان، انتشارات ساوالان.
 5. کتاب روانشناسی اجتماعی، تالیف اتو کلاین برگ، مترجم علی محمد کاردان، انتشارات علمی و فرهنگی.
 6. جزوه روانشناسی اجتماعی، دانشگاه تهران.

منابع کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی – منابع روانشناسی تربیتی

 1. کتاب روانشناسی پرورشی نوین (روانشناسی یادگیری و آموزش)، تألیف دکتر علی اکبر سیف، انتشارات دوران.
 2. کتاب روانشناسی تربیتی، تألیف پروین کدیور، انتشارات سمت. 
 3. کتاب روانشناسی تربیتی (روان شناسی آموزش و یادگیری)، تالیف دکتر اسماعیل بیابانگرد، انتشارات ویرایش.
 4. کتاب نظریه های رشد (مفاهیم و کاربردها)، تالیف ویلیام کریستوفر کرین، مترجم علیرضا رجایی و غلامرضا خوی نژاد، انتشارات رشد.
 5. کتاب روانشناسی تربیتی، تالیف عادل مخبری، انتشارات پوران پژوهش.
 6. کتاب خلاصه درس و تست روانشناسی تربیتی، تالیف دکتر جواد خلعتبری و شهره قربان شیرودی، انتشارات پردازش.
 7. جزوه روانشناسی تربیتی و اصول پرورشی دکتر علاقه بند.
 8. جزوه روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران.
 9. جزوه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

منابع کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی – منابع آموزش و پرورش کودکان استثنائی

 1. کتاب مقدمه ای بر روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنائی، تالیف غلامعلی افروز، انتشارات دانشگاه تهران.
 2. کتاب روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، تالیف مریم سیف نراقی و عزت الله نادری، انتشارات ارسباران. 
 3. کتاب روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، تالیف علیرضا کاکاوند، انتشارات روان.
 4. کتاب روانشناسی و توانبخشی کودکان آهسته گام، تالیف غلامعلی افروز، انتشارات دانشگاه تهران.
 5. کتاب روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنائی، تالیف بهروز میلانی فر، انتشارات قومس.
 6. کتاب روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی: اسکیزوفرنی، تالیف معصومه درویشی لرد، انتشارات تبلور دانش.
 7. کتاب آموزش و پرورش کودکان استثنایی، تالیف مریم سیف نراقی و عزت الله نادری، انتشارات دانشگاه پیام نور.
 8. کتاب نارسائی های ویژه یادگیری، تالیف مریم سیف نراقی و عزت ا.. نادری، انتشارات مکیال.
 9. کتاب اختلالات رفتاری کودکان و روشهای اصلاح و ترمیم آن، تالیف مریم سیف نراقی و عزت ا.. نادری، انتشارات بدر.
 10. کتاب روان شناسی کودکان عقب مانده ذهنی و روش های آموزش آنها، تالیف مریم سیف نراقی و عزت ا… نادری، انتشارات سمت.
 11. کتاب بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی، تالیف شکوه السادات بنی جمالی، انتشارات نی.
 12. کتاب کودک عقب مانده ذهنی، تالیف نانسی ام رابینسون، هالبرت بی رابینسون، جوزف سی کامپیون و گیلبرت اومن، ترجمه فرهاد ماهر، انتشارات آستان قدس رضوی.
 13. کتاب کودکان استثنایی، تالیف دانیل هالاهان و جیمز کافمن، مترجم مجتبی جوادیان، علی سالیانی و حسین اخلاقی، انتشارات به نشر.
 14. کتاب آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و تربیت پذیر، تالیف پرویز شریفی درآمدی، انتشارات عروج. 
 15. کتاب روان شناسی کودکان استثنایی، تالیف محمدعلی احمدوند، انتشارات دانشگاه پیام نور.
 16. کتاب روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی، تالیف عباس شیخ محمدی، انتشارات پوران پژوهش.
 17. جزوه آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران.
 18. جزوه آموزش و پرورش کودکان استثنایی دانشگاه شهیدبهشتی.
 19. جزوه آموزش و پرورش کودکان استثنایی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منابع کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی – منابع رفتار سازمانی

 1. کتاب رفتار سازمانی، تالیف ریکی گریفین و گرگوری مورهد، مترجم سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، انتشارات مروارید.
 2. کتاب مبانی رفتار سازمانی، تالیف استیفن رابینز، مترجم علی پارسائیان، و محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
 3. کتاب مدیریت رفتار سازمانی (سطح فردی و گروهی)، تالیف سیدمحمد مقیمی و مجید رمضان، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
 4. کتاب مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی)، تالیف آرین قلی‏پور، انتشارات سمت.
 5. کتاب مدیریت رفتار سازمانی (سطح سازمانی)، تالیف سیدمحمد مقیمی و مجید رمضان، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
 6. کتاب رفتار سازمانی، تالیف استیفین رابینز و تیموتی جاج، ترجمه مهدی زارع، انتشارات نص.
 7. کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی، تالیف علی رضائیان، انتشارات سمت.
 8. کتاب مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی، تالیف علی اکبر افجه، انتشارات سمت.
 9. کتاب مروری بر نظریه های مدیریت و سازمان، تالیف سید رضا سید جوادین، انتشارات نگاه دانش.
 10. کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، تالیف حسن زارعی متین، انتشارات آگه.
 11. کتاب مدیریت رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه ها و کاربردها)، تالیف کریتنر، کینیکی، ترجمه فرهنگی و صفرزاده، انتشارات برآیند پویش.
 12. کتاب رفتار سازمانی، تالیف سیدرضا سیدجوادین، انتشارات نگاه دانش.
 13. جزوه رفتار سازمانی دانشگاه تهران.

منابع کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی – منابع روانشناسی صنعتی – سازمانی

 1. کتاب روانشناسی صنعتی و سازمانی، تالیف علی مهداد، انتشارات جنگل. 
 2. کتاب روانشناسی صنعتی و سازمانی، تالیف کریستین هادسن، ترجمه مهرداد سلطانی، انتشارات مرشد.
 3. کتاب روانشناسی صنعتی و سازمانی، تالیف پل اسپکتور، ترجمه شهناز محمدی، انتشارات ارسباران.
 4. کتاب روانشناسی صنعتی و سازمانی، تالیف محمود ساعتچی، انتشارات ویرایش.
 5. کتاب روانشناسی صنعتی و سازمانی (فرد و سازمان) در هزاره سوم، تالیف دوآن شولتز و سیدنی الن شولتز، انتشارات دانشگاه تهران.
 6. کتاب روانشناسی صنعتی / سازمانی: رویکرد کاربردی (جلد ۱ و ۲)، تالیف مایکل.جی آموت، ترجمه جهانبخش صادقی، انتشارات سمت.
 7. جزوه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه تهران.

منابع کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی – منابع روانشناسی امور استخدامی

 1. کتاب روانشناسی امور کارکنان (گزینش و استخدام کارکنان)، تالیف علی مهداد، انتشارات جنگل.
 2. کتاب مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی (امور استخدامی)، تالیف شیمون ال دولان٬ رندال ال من شولر، ترجمه محمد صائبی و محمد علی طوسی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 3. کتاب مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، تالیف سیدرضا سیدجوادین، انتشارات نگاه دانش.
 4. جزوه روانشناسی امور استخدامی دانشگاه تهران.

منابع کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی – منابع بالندگی سازمانی

 1. ۱- کتاب بالندگی سازمانی، تالیف محمدعلی طوسی، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
 2. ۲- کتاب مدیریت تحول در سازمان، تالیف رندال فرنچ ٬اچ بل، ترجمه مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، انتشارات صفار.
 3. ۳- جزوه بالندگی سازمانی دانشگاه تهران.

دانشگاه های پذیرنده روانشناسی اسلامی

مجموعه روان شناسی -1 کد ضریب 1

دوره

دانشگاه

رشته / گرایش

اول

دوم

توضیحات

روزانه

دانشگاه ارومیه

روانشناسی عمومی

35

-

 

روزانه

دانشگاه اصفهان

روانشناسی عمومی

5

-

 

روزانه

دانشگاه الزهرا(س) - تهران (ویژه خواهران)

روانشناسی عمومی

10

-

فقط زن

روزانه

دانشگاه بوعلی سینا - همدان

روانشناسی عمومی

10

-

 

روزانه

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین

روانشناسی عمومی

14

-

 

روزانه

دانشگاه تبریز

روانشناسی عمومی

7

-

 

روزانه

دانشگاه تهران

روانشناسی عمومی

6

-

 

روزانه

دانشگاه خلیج فارس - بوشهر

روانشناسی عمومی

9

-

 

روزانه

دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)

روانشناسی عمومی

8

-

 

روزانه

دانشگاه رازی - کرمانشاه

روانشناسی عمومی

15

-

 

روزانه

دانشگاه زنجان

روانشناسی عمومی

20

-

 

روزانه

دانشگاه سلمان فارسی - کازرون

روانشناسی عمومی

15

-

 

روزانه

دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر)

روانشناسی عمومی

-

8

 

روزانه

دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

روانشناسی عمومی

18

-

 

روزانه

دانشگاه شهید باهنر - کرمان

روانشناسی عمومی

4

-

 

روزانه

دانشگاه شهید بهشتی - تهران

روانشناسی عمومی

6

-

 

روزانه

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز

روانشناسی عمومی

20

-

 

روزانه

دانشگاه علامه طباطبایی - تهران

روانشناسی عمومی

10

-

 

روزانه

دانشگاه فردوسی مشهد

روانشناسی عمومی

6

-

 

روزانه

دانشگاه گیلان - رشت

روانشناسی عمومی

12

-

 

روزانه

دانشگاه لرستان - خرم آباد

روانشناسی عمومی

4

-

 

روزانه

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

روانشناسی عمومی

10

-

 

روزانه

دانشگاه ملایر

روانشناسی عمومی

9

-

 

روزانه

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

روانشناسی عمومی

5

-

 

روزانه

دانشگاه یزد

روانشناسی عمومی

11

-

 

نوبت دوم

دانشگاه اصفهان

روانشناسی عمومی

2

-

 

نوبت دوم

دانشگاه الزهرا(س) - تهران (ویژه خواهران)

روانشناسی عمومی

5

-

فقط زن

نوبت دوم

دانشگاه بوعلی سینا - همدان

روانشناسی عمومی

5

-

 

نوبت دوم

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین

روانشناسی عمومی

3

-

 

نوبت دوم

دانشگاه تبریز

روانشناسی عمومی

5

-

 

نوبت دوم

دانشگاه تهران

روانشناسی عمومی

6

-

 

نوبت دوم

دانشگاه خلیج فارس - بوشهر

روانشناسی عمومی

3

-

 

نوبت دوم

دانشگاه زنجان

روانشناسی عمومی

3

-

 

نوبت دوم

دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر)

روانشناسی عمومی

-

4

 

نوبت دوم

دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

روانشناسی عمومی

18

-

 

نوبت دوم

دانشگاه شهید باهنر - کرمان

روانشناسی عمومی

4

-

 

نوبت دوم

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز

روانشناسی عمومی

6

-

 

نوبت دوم

دانشگاه علامه طباطبایی - تهران

روانشناسی عمومی

10

-

 

نوبت دوم

دانشگاه فردوسی مشهد

روانشناسی عمومی

4

-

 

نوبت دوم

دانشگاه گیلان - رشت

روانشناسی عمومی

-

12

 

نوبت دوم

دانشگاه لرستان - خرم آباد

روانشناسی عمومی

3

-

 

نوبت دوم

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

روانشناسی عمومی

5

-

 

نوبت دوم

دانشگاه ملایر

روانشناسی عمومی

9

-

 

نوبت دوم

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

روانشناسی عمومی

5

-

 

نوبت دوم

دانشگاه یزد

روانشناسی عمومی

6

-

 

پردیس خودگردان

دانشگاه تبریز

روانشناسی عمومی

7

-

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان جزیره کیش)

روانشناسی عمومی

15

-

 

پردیس خودگردان

دانشگاه خوارزمی

روانشناسی عمومی

8

-

محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران

پردیس خودگردان

دانشگاه شهید بهشتی - تهران

روانشناسی عمومی

6

-

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

پردیس خودگردان

دانشگاه گیلان - رشت

روانشناسی عمومی

12

-

محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب

روانشناسی عمومی

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب

روانشناسی عمومی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد

روانشناسی عمومی

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد

روانشناسی عمومی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل

روانشناسی عمومی

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل

روانشناسی عمومی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر

روانشناسی عمومی

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر

روانشناسی عمومی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجفآباد

روانشناسی عمومی

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجفآباد

روانشناسی عمومی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج

روانشناسی عمومی

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج

روانشناسی عمومی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه

روانشناسی عمومی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب

روانشناسی عمومی

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب

روانشناسی عمومی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت

روانشناسی عمومی

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت

روانشناسی عمومی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس

روانشناسی عمومی

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس

روانشناسی عمومی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک

روانشناسی عمومی

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک

روانشناسی عمومی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار

روانشناسی عمومی

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار

روانشناسی عمومی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز

روانشناسی عمومی

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز

روانشناسی عمومی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت

روانشناسی عمومی

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت

روانشناسی عمومی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان

روانشناسی عمومی

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان

روانشناسی عمومی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا

روانشناسی عمومی

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا

روانشناسی عمومی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه

روانشناسی عمومی

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه

روانشناسی عمومی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر

روانشناسی عمومی

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر

روانشناسی عمومی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر

روانشناسی عمومی

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر

روانشناسی عمومی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش

روانشناسی عمومی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ

روانشناسی عمومی

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ

روانشناسی عمومی

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز

روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز

روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد

روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد

روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز

روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز

روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان

روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان

روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد

روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد

روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر

روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر

روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا

15

-

آموزش محور

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری

روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا

8

-

 

پیام نور

دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری

روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا

15

-

آموزش محور

مجازی پیام نور

دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب

روانشناسی عمومی

40

-

آموزش محور

غیرانتفاعی

دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران

روانشناسی عمومی

15

-

 

غیرانتفاعی

دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد

روانشناسی عمومی

20

-

 

غیرانتفاعی

دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران)

روانشناسی عمومی

20

-

شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن

غیرانتفاعی

موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد

روانشناسی عمومی

20

-

 

غیرانتفاعی

موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس

روانشناسی عمومی

20

-

 

غیرانتفاعی

موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر

روانشناسی عمومی

20

-

 

غیرانتفاعی

دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم

روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا

10

-

شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل قم

غیرانتفاعی

دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان

روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا

15

-

شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد

غیرانتفاعی

دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان

روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا

-

15

شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن

مجازی ویژه شاغلین

دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب

روانشناسی عمومی

40

-

آموزش محور

 

6805 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
 • فایل پیوست ضروری نیست.
 • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
 • فایل پیوست ضروری نیست.
 • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
ارسال سفارش