آموزش آشنایی با رشته های دانشگاهی رشته روانشناسی بالینی

رشته روانشناسی بالینی

یکشنبه ، 15 مهر 1397
با رشته تحصیلی روانشناسی بالینی، گرایش های ان، بازارکار این رشته ,شرایط ادامه تحصیل, مواد آزمون های ارشد و دکتری آشنا شوید.
رشته روانشناسی بالینی

معرفی رشته روانشناسی بالینی

روان‌شناسی بالینی شاخه‌ای از روان‌شناسی است که به درک، پیش‌بینی و درمان نابهنجاری، ناتوانی و آشفتگی‌های شناختی، هیجانی، زیست‌شناختی، روان‌شناختی، اجتماعی و رفتاری کمک می‌کند و در گستره وسیعی از جمعیت‌های در جستجوی درمان کاربرد دارد.

موقعیت های شغلی

وظایف روان شناسی بالینی متنوع و مختلف است و به موسسه‌ای که روان شناسی در آن کار می‌کند و همچنین به نوع تحصیلات و تعلیمات عملی که داشته است بستگی دارد. برای مثال وظایف روان شناسی بالینی در بیمارستان روانی ممکن است منحصر به تشخیص بیماری از طریق تست باشد یا به روان درمانی بپردازد یا مشغول تحقیقات شود و یا تعلیم عده ای را به عهده بگیرد. روان شناس بالینی ممکن است در مدارس ، مراکز مشاوره کودکان ، زندانها ، بیمارستانها ، دانشگاهها ، پرورشگاهها ، کودکستانها ، وزارت کار ، کارخانه‌ها و انواع دیگر موسسات انجام وظیفه کند.

دروس ‌تخصصی ‌گرایش ‌روان‌شناسی ‌بالینی:‌

کاربرد مقدماتی‌ روش‌های‌ تشخیص ‌بالینی‌، کاربرد مقدماتی‌ روش‌های‌ درمان‌، مصاحبه‌، سمینار مسائل‌ روان‌شناسی ‌بالینی‌ در جهان ‌و ایران‌، پژوهش‌های ‌عملی‌ در روان‌شناسی ‌بالینی‌، روان‌شناسی‌ پویایی ‌گروه‌، کلیات‌ روان‌پزشکی‌، بررسی‌ مقدماتی‌ نظریه‌های ‌روان‌درمانی‌، روان‌شناسی مشاوره ‌و راهنمایی‌، روان‌شناسی ‌کودکان ‌استثنایی‌.

 • دروس پایه و اصلی گرایش بالینی ۹۸ واحد
 • دروس اختصاص گرایش بالینی ۱۳ واحد
 • دروس عمومی ۲۳ واحد

منابع کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 

منابع ارشد روانشناسی سراسری  (بالینی و عمومی)

عنوان درس

منابع به ترتیب اولویت- هایلایت شده ها با رنگ قرمز حتما تهیه شود

آسیب شناسی روانی

 • آسیب شناسی روانی بر اساس DSM-5، تالیف مهدی گنجی،  جلد ۱ و ۲ (ویراست سوم)، نشر ساوالان
 • مجموعه آسیب شناسی روان آموز، هر دو جلد
 • فلش کارت های نارنگی برای مرور روزانه
 • خلاصه کاپلان و سادوک، بر اساس DSM-5
 • اسیب شناسی روانی بر اساس DSM-5 نوشته هالجین و ویتبورن،  ترجمه سیدمحمدی، دو جلد، نشر روان

روانشناسی کودکان استثنائی

 • روانشناسی کودکان استثنائی، تالیف مهدی گنجی، نشر ساوالان
 • مجموعه روانشناسی کودکان استثنائی روان آموز (به زودی)
 • کودکان استثنائی، میلانی فر، نشر قومس
 • آموزش کودکان استثنائی، سیف نراقی و نادری
 • روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنائی، افروز، نشر دانشگاه تهران

آمار

 • آمار در علوم تربیتی و روانشناسی، نوشته دکتر علی دلاور، نشر رشد/ یا مدرسان شریف
 • مجموعه آمار روان آموز 

روش تحقیق

 • روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، نوشته علی دلاور، نشر ویرایش
 • کتاب مدرسان شریف
 • روش های تحقیق در علوم رفتاری، نوشته دکتر سرمد، بازرگان و حجازی، نشر آگه
 • روش تحقیق در علوم رفتاری، رمضان حسن زاده

روانشناسی فیزیولوژیک

 • مجموعه روانشناسی فیزیولوژیک روان آموز 
 • فلش کارت های نارنگی جهت مرور روزانه
 • روانشناسی فیزیولوژیک، نوشته خداپناهی، نشر سمت
 • فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز نوشته حائری روحانی، نشر سمت

انگیزش و هیجان 

 • انگیزش و هیجان، نوشته خداپناهی، نشر سمت / یا خلاصه روان آموز

علم النفس

 • علم النفس نوشته دکتر کجباف
 • کتاب علم النفس مدرسان شریف 
 • علم النفس، نوشته احدی و بنی جمالی، نشر دانشگاه علامه طباطبایی
 • روانشناسی شخصیت از دیدگاه دانشمندان اسلامی، نوشته علی اصغر احمدی

روانشناسی رشد

 

 • نظریه های روانشناسی رشد، نوشته ویلیام کرین، ترجمه خویی نژاد، نشر رشد
 • مجموعه روانشناسی رشد روان آموز، هر دو جلد
 • روانشناسی رشد، نوشته لورا برک،  ترجمه سیدمحمدی، جلد ۱، نشر ارسباران
 • روانشناسی رشد، نوشته لورا برک،  ترجمه سیدمحمدی، جلد ۲، نشر ارسباران
 • روانشناسی ژنتیک، نوشته محمود منصور، نشر سمت
 • روانشناسی ژنتیک، نوشته منصور و دادستان، نشر رشد

متون روانشناسی به زبان انگلیسی

 • متون روانشناسی به زبان انگلیسی، نوشته  لیندا لیل/ یا متون روانشناسی دکتر سیدمحمدی
 • نرم افزار نارنگی جهت مرور لغات لیندالیل
 • متون روانشناسی ویکی پدیا
 • متون کنکورهای سال های گذشته
 • مجموعه زبان تخصصی روان آموز (به زودی)

روانشناسی بالینی

 • روانشناسی بالینی، نوشته فیرس و ترال، ترجمه  فیروز بخت (ویراست جدید)، نشر رشد
 • کتاب روانشناسی بالینی مدرسان شریف
 • خلاصه روانشناسی بالینی کرامر از  روان آموز
 • خلاصه کتاب نظریه های روان درمانی، نوشته پروچاسکا و نورکراس از  روان آموز
 • روانشناسی بالینی، نوشته سعید شاملو، نشر رشد
 • راهنمای سنجش روانی، مارنات و گراث، (بخش های مربوط به آزمون های پرکاربرد)
 •  روانشناسی عمومی
 • روانشناسی عمومی، نوشته هیلگارد، ترجمه براهنی، نشر رشد
 • روانشناسی عمومی، نوشته حمزه گنجی
 • کتاب مدرسان شری

منابع دکتری روانشناسی بالینی 

منابع آزمون دکتری روانشناسی

دروس در سطح کارشناسی

روانشناسی رشد

روانشناسی ژنتیك 1و 2، دكتر منصور

روانشناسی رشد، جلد 1و 2، لورا ای برك

روانشناسی رشد، دكتر حسن احدی

پیشگامان رشد، ویلیام گرین

روانشناسی شخصیت

روانشناسی شخصیت، شولتز

روانشناسی شخصیت پروین

نظریه‌های شخصیت، علی اكبر سیاسی

نظریه‌ها و مكاتب شخصیت، دكتر شاتلو

دروس در سطح کارشناسی ارشد

آمار و روش تحقیق (كمی ، كیفی )

کتاب احتمالات و آمار کاربردی، تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات رشد.

کتاب آمار، تالیف عادل آذر و منصور مؤمنی و سعید جعفری، انتشارات سمت.

کتاب آمار استنباطی، تالیف دکتر حیدر علی هومن، انتشارات ساوالان.

کتاب آمار، تالیف الهه ارسلان و شعله مرادفام، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.

کتاب آمار در علوم انسانی، تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات دانشگاه پیام نور.

کتاب روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات دوران.

کتاب شناخت روش علمی در علوم رفتاری، تالیف دکتر حیدرعلی هومن، انتشارات سمت.

کتاب رویکردها و روش های تحقیق در برنامه ریزی منطقه ای، تالیف حسین افراخته، انتشارات پرهان نقش.

کتاب روش های تحقیق، تالیف نصرالله فرجی، انتشارات پوران پژوهش.

کتاب روش تحقیق، تالیف مجتبی تیبا، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.

کتاب روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تالیف اسماعیل بیابانگرد، انتشارات دوران.

کتاب روش تحقیق در علوم رفتاری، تالیف حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی، انتشارات سخن.

کتاب تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی، تالیف جرج اندرو فرگوسن و یوشیو تاکانه، مترجم دکتر علی دلاور و دکتر سیامک نقشبندی، انتشارات ارسباران.

کتاب روش های آماری در علوم رفتاری، تالیف دانکن کرامر و دنیس هویت، مترجم حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند و نسرین شریفی، انتشارات سخن.

کتاب روش تحقیق در علوم رفتاری، تالیف زهره سرمد و عباس بازرگان و الهه حجازی، انتشارات آگه.

آسیب شناسی روانی

خلاصه ی روانپزشكی، كاپلان و سادوك

روانشناسی مرضی، ساراسون

روانشناسی مرضی، سلیگمن و روزنهان

كودكان استثنایی، دكتر مریم سیف نراقی

روانشناسی كودكان استثنایی، دكتر میلانیفر

روانشناسی كودكان استثنایی، هالاهان و كافمن

روانشناسی مرضی هالجین

آسیب شناسی باچر

آسیب شناسی دیوید سون

نوروسایکولوژی

خداپناهی، محمدکریم(1391)، نوروسایکولوژی، انتشارات سمت، چاپ چهارم.

معظمی، داود(1393)، مقدمات نوروسایکولوژی، انتشارات سمت

ابوالقاسمی، شهنام. کیخای فرزانه، محمدمجتبی(1390)، روانشناسی پزشکی و نوروسایکولوژی، انتشارات جهاد دانشگاهی.

خداپناهی، محمدکریم(1390)، روانشناسی فیزیولوژیک، انتشارات سمت.

حائری روحانی، سید علی(1394)، فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز، انتشارات سمت.

 

922 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
 • فایل پیوست ضروری نیست.
 • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
 • فایل پیوست ضروری نیست.
 • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.