صفحه اصلی آموزش بروزرسانی رفرنس ها به روز رسانی رفرنس چه کاربردی دارد؟

به روز رسانی رفرنس چه کاربردی دارد؟

یکشنبه ، 15 اردیبهشت 1398
به روز رسانی رفرنس در مقالات از جمله اقداماتی میباشد که به ایندکس شدن هر چه بهتر مقاله و جذب مخاطبان زیاد آن کمک میکند و باعث افزایش اعتبار مقاله میشود.
به روز رسانی رفرنس چه کاربردی دارد؟

منابع و رفرنس ها در مقالات کاربرد زیادی دارد و هر چه رفرنس ها و منابع تحقیق به روز تر باشد و منابع قدیمی ویرایش شوند اعتبار مقالات افزایش میباید و تعداد استنادات به مقاله بیشتر میشود و از همه مهم تر در مرحله داوری فقط مقالاتی پذیرفته میشود رفرنس های آنها به روز تر و جدید تر باشد در واقع مقالاتی که منابع آنها ناقص ، غلط و حتی قدیمی باشد ، شانسی برای پذیرش از مجلات معتبر نخواهند داشت.بنابر این لزوم به روز رسانی رفرنس ها احساس میشود.

چند مورد از معروف ترین سبک های رفرنس نویسی

 روش APA,روش MLA,روش AMA,روش  CHICAGO,روش IEEE Documentation Style,روش Iso 690,روش  Harvard Referencing که این ها سبک ها و متد های اصلی رفرنس نویسی میباشد که بسیار محبوب و پر طرفدار هستند.

هر چه رفرنس ها و منابع در یک تحقیق به روز تر و جدید تر باشند و به منابع جدید در آن حوزه نزدیکتر باشند در این صورت مقاله بهتر ایندکس میشود و تعداد استنادات بیشتری به مقاله صورت میپذیرد.

  •  موجب افزايش اعتبار علمی نويسنده و نيز نوشته او می‌شود.
  • اخلاق نگارش(رعايت امانت در استفاده از نوشته ديگران) نيز  رعايت می‌شود.
  • اطلاعات و منابع بيشتری را در اختيار خوانندگان و پژوهشگران بعدی قرار می‌دهد.
  • اطميناني در خواننده نسبت به صحت و درستی نوشته ارائه شده ايجاد می‌کند.

سعی کنید تا جایی که میتوانید منابع و رفرنس های تحقیق را جدید و به روز نگه دارید تا هم بیشتر مورد توجه داوران باشند و هم بیشتر مورد استناد قرار بگیرد.

انواع رفرنس ها 

مقاله فارسي با دو نويسنده:

 نام خانوادگی، نام (حرف اول) و نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان کامل مجله، شماره جلد (شماره مجله)، اولین و آخرین صفحه مقاله.

مقاله فارسي با يك نويسنده:

نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان کامل مجله، شماره جلد (شماره مجله)، اولین و آخرین صفحه مقاله.

كتاب تأليفی

نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان کتاب. ناشر. تعداد صفحات.

نام خانوادگی، نام (حرف اول) و نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان کتاب. ناشر. تعداد صفحات.

نام خانوادگی، نام (حرف اول)، نام خانوادگی، نام (حرف اول) و نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان کتاب. ناشر. تعداد صفحات.

پایان­ نامه / رساله

 نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان تحقیق. پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری. دانشکده، دانشگاه.

دو يا چند تحقيق منتشر شده از يک محقق در يک سال

Sefc, K. M., Regner, F., Glِossl, J. & Steinkellner, H. (1998a). Genotyping Of Grapevine And Rootstock Cultivars Using Microsatellite Markers. Vitis, 37, 15–20.

Sefc, K. M., Guggenberger, S., Regner, F., Lexer, C., Glِossl, J. & Steinkellner, H. (1998b). Genetic Analysis Of Grape Berries And Raisins Using Microsatellite Markers. Vitis, 37, 123–125.

نمونه تنظيم سند يك نرم افزار

Project Scheduler 9000 [Computer Software]. (2001). Orlando, Fl: Scitor.

نمونه تنظيم سند يك رساله‌ دكتري

El-Dengawy, E. F. A. (1997). Physiological And Biochemical Studies On Seeds Dormancy And Germination Process In Deciduous Fruit Trees. Ph.D. Thesis. Faculty Of Agriculture, Mansoura University, Egypt.

912 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
041 3325 0787
0914 972 4522
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
ارسال سفارش