صفحه اصلی آموزش بروزرسانی رفرنس ها به روز رسانی رفرنس مقالات در تهران

به روز رسانی رفرنس مقالات در تهران

سه شنبه ، 27 فروردین 1398
همه تحقیقاتی که دانشجویان و اساتید در طول تحصیل خود انجام میدهند بخش رفرنس مطالب باید داشته باشد که اصولا پایانی ترین بخش تحقیق میباشد در بخش رفرنس تحقیق باید منابع و مراجعی که به آنها استناد شده و از نوشته های آنها استفاده شده است نوشته شود.
به روز رسانی رفرنس مقالات در تهران

برای اینکه بتوانید در یک مقاله بخش رفرنس ها یا منابع را بنویسید چندین روش وجود دارد که شما میتوانید یکی از روش ها را به کار بگیرید رفرنس های مقالات را بنویسید.

نوع ارجاع دهی

تخصص و موضوع

روش ارجاع دهی

APA

علوم اجتماعی

نویسنده-تاریخ

هاروارد

اقتصاد

نویسنده-تاریخ

ونکوور

علوم پزشکی

عددی

شیکاگو A

علوم انسانی

نشانه­ گذاری

شیکاگو B

علوم انسانی

نویسنده-تاریخ

OSCOLA

حقوق

نشانه ­گذاری

MLA

علوم انسانی(تخصص زبان شناسی)

نویسنده-عدد صفحه

IEEE

علوم سخت( همانند IT)

عددی

Turabian

علوم انسانی (تخصص زبان شناسی)

نشانه ­گذاری

Turabian

علم اجتماعی

نویسنده-تاریخ

AMA

علوم پزشکی

عددی

ACS

شیمی

عددی، نویسنده-عدد صفحه و نشانه­ گذاری

NLM

علوم پزشکی

عددی

AAA

مطالعات اجتماعی

عددی

APSA

علوم سیاسی

نویسنده-تاریخ

ABNT

علوم فنی

عددی، نویسنده-تاریخ

هر یک از روش های فوق را شما میتوانید در رفرنس نویسی مقالات و پایاننامه ها به کار بگیرید و از آنها استفاده کنید.

شما اگر از نوشته فرضیه و یا مقاله فردی استفاده کنید میبایست نام نویسنده و نام اثر آنرا به ترتیب در بخش رفرنس ها بنویسید در صورتی که شما اشاره به نام اثر و نویسنده اثر نداشته باشید این کار یک سرقت علمی و ادبی به حساب خواهد آمد و اعتبار مقاله شما را از بین خواهد برد حتما توجه داشته باشید که حتی اگر کوچکترین بخشی از نوشته دیگران استفاده کردید را در این بخش بنویسید و به نوشته و صاحب اثر آن اشاره نمایید.علاوه بر این که سرقت ادبی به حساب می آید اگر شما از نوشته فردی استفاده کرده باشید و به ان اشاره نکرده باشید در این صورت اگر فرد خواننده از نوشته های آن بخش دچار ابهام شود نمیتواند ابهام خود را رفع نماید پس در هر حالت شما احتیاج به رفرنس نویسی دارید.

رفرنس نویسی درمقالات هرچقدر به روز تر باشدورفرنس ها برای سالهای اخیرا باشد در پذیرش مقاله درصد پذیرش بیشتری دارند وسعی داریم به معرفی شناخته شده‌ ترین سبک های رفرنس نویسی بپردازیم که در ادامه انواع روش های رفرنس نویسی را ذکر می کنیم.

در حالت کلی رفرنس های مقالات جز بخش های اصلی میباشند و باید به آنها توجه شود و آنها را به روز تر نگه داشته شود.

نمونه تنظيم كتاب‌ها (با ويرايش‌هاي بعدي و سه نگارنده)

Hartmann, H. T., Kester, D. E., Davies, F. T. & Geneve, J. R. L. (2008). Plant Propagation: Principles And Practices (7th Ed.). Pearson Prentice Hall. Pp.

نمونه تنظيم يك مقاله يا يك فصل در يك كتاب ويراسته (Edited Book)

Owens, C. L. (2008). Grapes. In: J. F. Hancock (Ed), Temperate Fruit Crop Breeding: Germplasm To Genomics. (Pp.197-234.). Springer Science.

نمونه تنظيم يك مقاله از يك مجله با شماره صفحه مستقل در هر شماره

Zhang, X. Z. & Ervin. E. H. (2004). Cytokinin-Containing Seaweed And Humic Acid Extracts Associated With Creeping Bentgrass Leaf Cytokinins And Drought Resistance. Crop Science, 44, 1737- 1745.

نمونه تنظيم يك مقاله در مجله On-Line

Finn, C. E., Swartz, H. J., Moore, P. P., Ballington, J. R. & Kempler, C. (2002). Breeders Experience With Rubus Species. Retrieved May 10, 2009, From Http://Www.Ars-Grin.Gov/Cor/Rubus/Rubus.Uses.Html

نمونه تنظيم يك سند از تارنماي (Web Site) يك دانشگاه يا اداره دولتي همراه با نام نگارنده

Hummer, K. (2006). Ribes Genetic Resources. Retrieved May, 15, 2009, National Clonal Germplasm Repository, Corvallis, Oregan, From Www.Ars.Usda.Gov/Main/Docs.Htm?Docid=11353.

نمونه تنظيم يك سند از تارنماي (Web Site) يك دانشگاه يا اداره دولتي بدون نام نگارنده

Food And Agriculture Organization. (2000). Biodiversity: Agricultural Biodiversity In FAO. Retrieved January 12, 2009, From Http://Www.Fao.Org/Biodiversity.

نمونه تنظيم سند يك نرم افزار

Project Scheduler 9000 [Computer Software]. (2001). Orlando, Fl: Scitor.

نمونه تنظيم سند يك رساله‌ دكتري

El-Dengawy, E. F. A. (1997). Physiological And Biochemical Studies On Seeds Dormancy And Germination Process In Deciduous Fruit Trees. Ph.D. Thesis. Faculty Of Agriculture, Mansoura University, Egypt.

نمونه تنظيم يك سند از يك كنفرانس

Mohammadi, A., Rafiee, S., Keyhani, A. & Emam-Djomeh, Z. (2008). Mathematical Modeling Of Drying Characteristics Of Kiwifruit Slice (Cv. Hayward). In: Proceedings Of 10th International Congress On Mechanization And Energy In Agriculture, 14-17 Oct., Akdeniz University, Antalya, Turkey, Pp. 853-858.

نمونه تنظيم يك سند از يك گزارش

Bailey, J. S. & French, A. P. (1941). The Genetic Composition Of Peaches. (Annual Report 1940:91). Agricultural Experiment Station Bulletin. 378.

راه های ارتباطی با موسسه سینا

تلفن ثابت:  ⌕        تلفن همراه: ۰۹۱۴۹۷۲۴۵۲۲

ایمیل: pub.sina@gmail.com

ثبت سفارش آنلاین 

418 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
ارسال سفارش