اخبار دکتری برگزاری آزمون دکتری ۹۹ به صورت الکترونیک

برگزاری آزمون دکتری ۹۹ به صورت الکترونیک

دوشنبه ، 21 بهمن 1398
آزمون کتبی دکتری 99 وزارت بهداشت به طور متمرکز به شیوه الکترونیک، توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت برگزار خواهد شد.
برگزاری آزمون دکتری ۹۹ به صورت الکترونیک

به گزارش روابط عمومی موسسه سینا، بر اساس دفترچه آزمون دکتری 99 وزارت بهداشت، بر اساس «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» مصوب 94/12/18 مجلس محترم شورای اسلامی و مصوبات «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی»، سنجش و پذیرش در مقاطع دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی به شرح جدول زیر انجام می پذیرد:

شیوه پذیرش دکتری تخصصی و پژوهشی وزارت بهداشت 99

 

تصویر

 

آزمون کتبی به طور متمرکز و به صورت سؤالات چهارگزینه‌ای و دارای نمره منفی، به شیوه الکترونیک، توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت برگزار می گردد.

در این دوره شرایطی فراهم شده است که داوطلب می تواند با توجه به مدرک مقطع قبلی خود حداکثر در دو رشته (یا مجموعه) امتحانی که در دو نوبت متفاوت برگزار میشود شرکت کند.

داوطلبان، مجاز به انتخاب دو رشته (یا مجموعه) امتحانی در یک نوبت نمی باشند.

توجه: برای ثبت نام در دو رشته (یا مجموعه) امتحانی میبایست دو پرداخت جداگانه صورت گیرد.

داوطلبان برای شرکت در آزمون صرفاً مجاز به انتخاب یکی از دوره های دکتری تخصصی یا دکتری پژوهشی می باشند که در فرم ثبت نام باید نسبت به انتخاب یکی از آنها اقدام نمایند.

برای داوطلبان دوره دکتری پژوهشی داشتن حداقل دو مقاله تحقیقی اصیل (Original) منتشر شده در مجلات علمی، پژوهشی معتبر نمایه شده در نمایه نامه های بین المللی Web of Science یا PubMed به عنوان نویسنده اول یا مسئول در زمان مصاحبه الزامی است. مقالات مذکور داوطلب در زمان انتخاب رشته-محل جهت بررسی و تأیید توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می بایست در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی بارگذاری گردد.

تذکر مهم: داوطلبانی که در آزمون کتبی دکتری پژوهشی قبول می شوند؛ می‌بایست هنگام انتخاب رشته محل دو مقاله شرطی چاپ شده را داشته باشند و لذا نامه پذیرش مقاله (Acceptance) به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد.

تبصره 1: چنانچه فقط یکی از دو مقاله شرطی در مجلات نمایه شده در نمایه بین المللی (ESC) Emerging Sources Citation ISI باشد قابل قبول است.

تبصره 2: دو مقاله شرطی حتماً میبایست مقاله تحقیقی اصیل باشد.

آزمون شفاهی (مصاحبه) برای دوره دکتری تخصصی توسط مناطق آمایشی (دانشگاه ها) و برای دوره دکتری پژوهشی توسط مراکز تحقیقات مجری دوره دکتری پژوهشی (سازمان ها، مؤسسات و دانشگاه های علوم پزشکی) برگزار خواهد شد.

از داوطلبانی که در آزمون کتبی (مرحله اول) حدنصاب نمره لازم را (با توجه به سهمیه داوطلب) کسب کرده باشند، به تعداد دو برابر ظرفیت آن رشته انتخاب میشوند و بر اساس اولویت نمره کتبی و انتخاب محل جهت مصاحبه معرفی خواهند شد.

با توجه به اینکه در مرحله دوم (مصاحبه) موارد مهم برای ارزیابی در دکتری تخصصی، پایان نامه داوطلب و مقاله مستخرج از آن و در دکتری پژوهشی، 2 مقاله نویسنده اول یا مسئول نمایه شده در نمایه نامه های بین المللی  Web of Scienceیا PubMed می‌باشد. لذا لازم است داوطلبان در زمان انجام مصاحبه این موارد را آماده و همراه داشته باشند.

موارد مشابه:

استخراج مقاله از پایان نامه

چاپ مقاله در مجلات تضمینی

ارتقا رزومه مصاحبه دکتری

92 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
ارسال سفارش