صفحه اصلی اخبار عمومی چاپ مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در معتبرترین مجله‎ تخصصی انرژی

چاپ مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در معتبرترین مجله‎ تخصصی انرژی

سه شنبه ، 05 اسفند 1399
مقاله مشترک دکتر سعید صوفی زاده، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی و محسن جمالی دانشجوی دوره دکتری این پژوهشکده، در مجله Renewable and Sustainable Energy Reviews و تحت پشتیبانی گروه انتشاراتی الزویر "Elsevier Publishing Group "چاپ شد.
چاپ مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در معتبرترین مجله‎ تخصصی انرژی

به نقل از دانشگاه شهیدبهشتی، این مقاله با عنوان "A comparative study of irrigation techniques for energy flow and greenhouse gas (GHG) emissions in wheat agroecosystems under contrasting environments in south of Iran" بخشی از نتایج رساله دوره دکتری محسن جمالی و به راهنمایی دکترسعید صوفی زاده است که در زمره مقالات بسیار معدودی است که در دنیا اثر روش آبیاری را بر انتشار گازهای گلخانه ای به شیوه ای جامع کمی کرده است.
یکی از چالش های کشور در عرصه کشاورزی پایین بودن کارایی آبیاری و نیز انتشار حجم بالایی از گازهای گلخانه ای به اتمسفر است. مقاله حاضر به مدل سازی و کمی کردن اثر سیستم های آبیاری سنتی و نوین بر بیلان انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای در اکوسیستم های زراعی گندم پرداخته است که در نوع خود اولین بررسی در ایران و منطقه خاورمیانه و در زمره معدود مطالعات صورت گرفته در عرصه جهانی در این حوزه محسوب می شود. نتایج این پژوهش در قالب دو بخش مجزا برای دانشمندان عرصه کشاورزی و برای سیاستگذاران ارائه شده است.
گفتنی است ضریب تأثیر (Impact Factor) این مجله ۱۲.۱۱ است که در حوزه "انرژی" جزء یک درصد برتر JCR محسوب می شود.

186 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
ارسال سفارش