صفحه اصلی آموزش بروزرسانی رفرنس ها به روز رسانی رفرنس چیست؟

به روز رسانی رفرنس چیست؟

یکشنبه ، 15 اردیبهشت 1398
همه کتاب ها پایاننامه ها و مقاله ها بخش به خصوصی دارند که منابع و رفرنس میباشد در این بخش میبایست نام نوسندگان و کتاب هایی را بنویسیم که در طور تحقیق به آنها استناد کرده ایم و از منابع آنها استفاده کرده ایم.
به روز رسانی رفرنس چیست؟

رفرنس چیست؟

همیشه انسان ها یک موضوع مهم را که میخواستتند بیان کنند که خودشان در آن اتفاق حضور مستقیم نداشته بودند و آنرا فقط شنیده بودند در یک جمعی که میخواستند آنرا بیان کنند به نقل و از زبان کسی میگفتند که این قضیه را برای آنها تعریف کرده بود در غیر اینصورت ممکن است که افراد اصلا گفته او را باور نکند هر حرفی که میزنید یا هر جمله ای که مینویسید باید یا حاصل تحقیقات فردی خودتان باشد و یا با ذکر منبع به استناد از جای دیگری بیان کنید و نام نویسنده و نام کتاب را نیز مشخص کنید که این متن بر اساس استناد به این کتاب نوشته شده است.اگر شما یک جمله یا یک پاراگراف از نوشته های یک کتاب یا یک مقاله را در آثار خودتان استفاده کنید و اشاره ای به منبع آن نکنید در این صورت شما دچار سرقت ادبی شده اید که این یک کار غیر اخلاقی میباشد و باعث افت اعتبار مقاله تان خواهد شد بنابر این حتما در همه آثار علمی خود لیستی از منابعی که از آنها استفاده کرده اید را بنویسید به این لیست منابع و رفرنس های تحقیق میگویند.این بخش را میتوان با کمک ابزار ها و نرم افزار هایی نوشت و هم میتوان به صورت دستی مرتب کرد رفرنس نویسی انواع مختلفی دارد که برای هر رشته سبک رفرنس نویسی خاصی وجود دارد که میتوانیم هر کدام را برای رشته های به خصوصی به کار ببریم.

چند مورد از معروف ترین سبک های رفرنس نویسی

 روش APA,روش MLA,روش AMA,روش  CHICAGO,روش IEEE Documentation Style,روش Iso 690,روش  Harvard Referencing که این ها سبک ها و متد های اصلی رفرنس نویسی میباشد که بسیار محبوب و پر طرفدار هستند.

هر چه رفرنس ها و منابع در یک تحقیق به روز تر و جدید تر باشند و به منابع جدید در ان« حوزه نزدیکتر باشند در این صورت مقاله بهتر ایندکس میشود و تعداد استنادات بیشتری به مقاله صورت میپذیرد.

  •  موجب افزايش اعتبار علمی نويسنده و نيز نوشته او می‌شود.
  • اخلاق نگارش(رعايت امانت در استفاده از نوشته ديگران) نيز  رعايت می‌شود.
  • اطلاعات و منابع بيشتری را در اختيار خوانندگان و پژوهشگران بعدی قرار می‌دهد.
  • اطميناني در خواننده نسبت به صحت و درستی نوشته ارائه شده ايجاد می‌کند.

سعی کنید تا جایی که میتوانید منابع و رفرنس های تحقیق را جدید و به روز نگه دارید تا هم بیشتر مورد توجه داوران باشند و هم بیشتر مورد استناد قرار بگیرد.

انواع رفرنس ها 

مقاله فارسي با دو نويسنده:

 نام خانوادگی، نام (حرف اول) و نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان کامل مجله، شماره جلد (شماره مجله)، اولین و آخرین صفحه مقاله.

مقاله فارسي با يك نويسنده:

نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان کامل مجله، شماره جلد (شماره مجله)، اولین و آخرین صفحه مقاله.

كتاب تأليفی

نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان کتاب. ناشر. تعداد صفحات.

نام خانوادگی، نام (حرف اول) و نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان کتاب. ناشر. تعداد صفحات.

نام خانوادگی، نام (حرف اول)، نام خانوادگی، نام (حرف اول) و نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان کتاب. ناشر. تعداد صفحات.

پایان­ نامه / رساله

 نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان تحقیق. پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری. دانشکده، دانشگاه.

دو يا چند تحقيق منتشر شده از يک محقق در يک سال

Sefc, K. M., Regner, F., Glِossl, J. & Steinkellner, H. (1998a). Genotyping Of Grapevine And Rootstock Cultivars Using Microsatellite Markers. Vitis, 37, 15–20.

Sefc, K. M., Guggenberger, S., Regner, F., Lexer, C., Glِossl, J. & Steinkellner, H. (1998b). Genetic Analysis Of Grape Berries And Raisins Using Microsatellite Markers. Vitis, 37, 123–125.

نمونه تنظيم سند يك نرم افزار

Project Scheduler 9000 [Computer Software]. (2001). Orlando, Fl: Scitor.

نمونه تنظيم سند يك رساله‌ دكتري

El-Dengawy, E. F. A. (1997). Physiological And Biochemical Studies On Seeds Dormancy And Germination Process In Deciduous Fruit Trees. Ph.D. Thesis. Faculty Of Agriculture, Mansoura University, Egypt.

953 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
041 3325 0787
0914 972 4522
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
ارسال سفارش