صفحه اصلی مجلات اعتبارسنجی مجلات جدیدترین بلک لیست دانشگاه آزاد اسلامی - مرداد99

جدیدترین بلک لیست دانشگاه آزاد اسلامی - مرداد99

پنجشنبه ، 06 شهریور 1399
فهرست مجلات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی به روزرسانی شد.
جدیدترین بلک لیست دانشگاه آزاد اسلامی - مرداد99

هشتمین جلسه کمیته اعتبارسنجی نشریات علمی و به روزرسانی فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، هشتمین جلسه کمیته اعتبارسنجی نشریات علمی و به روزرسانی فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی در راستای کیفی سازی انتشار مقالات دارای اعتبار و اهمیت آن در رتبه بندی دانشگاه آزاد اسلامی در سطوح ملی و بین المللی با حضور اعضای کمیته و داوران متخصص موضوعی، به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

در این جلسه که توسط اداره کل امور کتابخانه ها، مجلات، انتشارات علمی و علم سنجی دانشگاه برگزار شد، 20 مجله که قبلا توسط کارگروه های ارزیابی کننده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته بود، ارزیابی نهایی شد.

با توجه به پیچیدگی فرآیند شناسایی مجلات نامعتبر و جعلی و لزوم معرفی این دسته از مجلات، پیرو ارائه فهرست «مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر» در فروردین ماه 1399، فهرست جدید مربوط به مرداد 1399، توسط اداره ارزیابی و تشویق مقاله اداره کل امور کتابخانه ها، مجلات، انتشارات علمی و علم سنجی دانشگاه آزاد اسلامی به روزرسانی شد و با کد 60/98 در وب سایت به نشانی http://cri.iau.ac.ir بخش مرکز اسناد علمی، زیربخش فایل ها، فرم ها و جداول قابل بهره برداری است.

با توجه به لزوم و اهمیت ارائه دستاوردهای علمی دانشگاه در مجلات معتبر، جلسات کمیته تخصصی اعتبارسنجی نشریات علمی هر سه ماه یک بار تشکیل خواهد شد و نتایج حاصل از آن به اطلاع واحدهای دانشگاهی، اعضای هیات علمی، دانشجویان و تمام نویسندگان مقالات علمی خواهد رسید.

درخصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در مراحل انجام پیش دفاع یا دفاع از پایان نامه/رساله خود هستند، چنانچه تاریخ دریافت پذیرش از اینگونه مجلات، پیش از تاریخ بی اعتبار شدن مجله باشد و مشروط بر تایید شورای پژوهشی واحد مربوطه، تنها دانشجو می تواند از پایان نامه/رساله خود دفاع کرده و یا با واحد خود تسویه کند، ولی دریافت جایزه مقاله یا سایر امتیازات و تسهیلات برای دانشجو، استاد راهنما و مشاور امکان پذیر نخواهد بود.

همواره جدیدترین نسخه فهرست مورد بهره برداری و استفاده قرار گرفته و این فهرست ملاک تشخیص خواهد بود. در صورت عدم توجه به آن، تمام مسئولیت برعهده نویسنده خواهد بود.

1324 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
041 3325 0787
0914 972 4522
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
ارسال سفارش