مجلات انواع مجلات فرق مجلات ایمپکت دار و بدون ایمپکت در چیست؟

فرق مجلات ایمپکت دار و بدون ایمپکت در چیست؟

سه شنبه ، 03 اردیبهشت 1398
مقالاتی که در سایت موسسه تامسون رویترز نمایه می شوند در دو گروه مقالات ایمپکت دار یا JCR و مقالات بدون ایمپکت یا ISI Listed رتبه بندی می شوند
فرق مجلات ایمپکت دار و بدون ایمپکت در چیست؟

مجلاتی که در سایت موسسه اطلاعات علمی تامسون رویترز  یا ISI نمایه می شوند به مجلات ISI مشهورند. مجلاتی که دارای ضریب تاثیر یا ایمپکت فاکتور باشند را مجلات JCR یا ایمپکت دار و مجلات فاقد ضریب تاثیر را مجلات ISI Listed می نامند.

موسسه ISI به طور سالانه گزارشی را با عنوان گزارش استنادی مجلات علمی منتشر می کند که به JCR یا Journal Citation Reports  معروف است. در این گزارش مجلاتی که در بانک اطلاعاتی ISI نمایه شده اند بر اساس شاخص ضریب تاثیر رتبه بندی می شوند. ضریب تاثیر یا ایمپکت فاکتور یکی از اصلی ترین شاخص ها برای اعتبار علمی مجلات محسوب می شود.  

همانطور که گفته شد موسسه اطلاعات علمی تامسون رویترز به طور سالانه اقدام به ارزیابی اعتبار علمی مجلات انگلیسی زبان می کند به همین دلیل هر سال تعداد مجلاتی که در لیست JCR قرار می گیرند متفاوت است. گاه ممکن است یک نشریه در این فهرست قرار گیرد ولی به دلیل افت بار علمی مقالات چاپ شده در آن، در سال بعد از فهرست JCR خارج شود.

ایمپکت فاکتور یا ضریب تاثیر چیست؟

ایمپکت فاکتور impact factor که به صورت IF نیز نشان داده می شود؛ میانگین تعداد دفعاتی است که مقالات یک مجله در دو سال قبل رفرنس داده شده اند. این ضریب برای مجله محاسبه می شود و نه برای نویسنده یا مقاله. ایمپکت فاکتور به صورت سالانه برای مجلاتی که در لیست مجلات تامسون رویترز قرار دارند محاسبه می شود. این موسسه هر سال در ماه ژوئن (ماه ۶ میلادی) ایمپکت فاکتورهای مجلات در سال قبل را منتشر میکند که البته دستیابی به این ایمپکت فاکتورها هم رایگان نیست.

مجلاتی که دارای ضریب تاثیر باشند مجلات ایمپکت دار یا  JCR و مجلاتی که فاقد این ضریب تاثیر باشند، مجلات ISI LISTED یا بدون ایمپکت گفته می شود.

مجلات ایمپکت دار یا JCR

 مجلات ایمپکت دار مجلات غیر تضمینی هستند که از اعتبار علمی بسیار بالایی برخوردارند و داوری سختگیرانه دارند زیرا این مجلات به لحاظ داشتن اعتبار بالا بصورت تضمینی  نمی باشد و عمده داوری خود را روی بار علمی و محتوای مقاله ارسالی متمرکز می نمایند. مجلات ایمپکت دار در رتبه بندی مجلات بین المللی در درجه A قرار دارند. این مجلات از نظر هزینه ی اکسپت Close Access هستند که برای پذیرش و چاپ مقاله از نویسندگان هزینه ای دریافت نمی کنند و دسترسی آزاد به مقاله را غیرممکن می کنند. این مجلات هزینه ی خود را از خوانندگان مجلات دریافت می کنند. در واقع کسانی که می خواهند از این مقالات استفاده کنند، باید برای دانلود مقالات، هزینه ای را به عنوان اشتراک به مجله پرداخت نمایند.

این مجلات به دلیل اعتبار علمی بالایی که دارند برای دفاع پایان نامه و فارغ التحصیلی و همچنین ارتقای درجه علمی مورد توجه دانشجویان و اساتید قرار می گیرند.