مجلات لیست مجلات خارجی جدیدترین لیست مجلات معتبر وزارت علوم 97

جدیدترین لیست مجلات معتبر وزارت علوم 97

پنجشنبه ، 28 تیر 1397
در این بخش جدیدترین وبه روز ترین لیست مجلات و نشریات معتبروزارت علوم 97 مربوط به تمامی رشته ها برای استفاده اساتید و دانشجویانی که در این زمینه ها تحصیل می کنند قرار داده شده است.
جدیدترین لیست مجلات معتبر وزارت علوم 97

بطر کلی نشریات معتبربه دو قسمت تقسیم میشود نشریه معتبر داخلی ونشریه معتبر خارجی میباشند که نشریات معتبرداخلی به نشریاتی گفته میشودکه در لیست مجلات معتبر وزارت علوم ودانشگاه آزاد وبهداشت ودرعین حال در لیست مجلات لغو اعتبارشده مجلات داخلی قرار نداشته باشد.ومجلاتی که علاوه بر درجه علمی – پژوهشی دارای نمایه هایISI, JCR  ISI, WOS  یا Scopus ، ISC باشند که ازامتیازپژوهشی بیشتری برخوردارخواهند بود.

نشریات خارجی هم به نشریاتی گفته میشودکه دارای نمایه های ISI یا SCOPUS باشد.مجلاتی که دارای ایمپکت فاکتوریا همان ضریب تاثیربوده و در لیست مجلات ISI- JCR قرار دارد ودارای امتیاز پژوهشی بیشتری هستند.

مجلات براساس کیفیت همه ساله منتشر وبه روز میشوند که موسسه سینا لیست تمامی نشریات ومجلات معتبر را جهت دانلود رایگان وبرای استفاده دانشجویان واساتید قرار داده است .

جدیدترین لیست نشریات معتبر  وزارت علوم 97 را از اینجا دانلود نمایید.

7942 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.