صفحه اصلی آموزش چاپ کتاب امتیازهای مصاحبه دکتری99

امتیازهای مصاحبه دکتری99

پنجشنبه ، 19 دی 1398
آزمون مصاحبه دکتری 99 مانند آزمون کتبی دکتری سهم 50 درصدی در قبول دکتری دارد. لذا اطلاع از جدول امتیاز بندی آزمون مصاحبه دکتری برای داوطلبان حائز اهمیت می باشد تا بتوانند رزومه علمی خود را با آگاهی بیشتری ارتقا دهند.
امتیازهای مصاحبه دکتری99

آزمون مصاحبه دکتری تاثیر بسزایی در قبولی آزمون دکتری دارد. امتیاز بندی مصاحبه دکتری به فعالیت های آموزشی و پژوهشی داوطلب تعلق می گیرد. به طوری که در این امتیاز بندی 30 امتیاز برای امتیازات پژوهشی و 40 امتیاز برای امتیازات آموزشی در نظر گرفته می شود.

امتیاز های پژوهشی

در امتیاز دهی به فعالیت های پژوهشی داوطلبان، مقالات علمی _ پژوهشی داخلی و خارجی داوطلب، مقالات علمی- ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی، مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر (داخلی یا خارجی) ، تالیف و یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی و کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد مورد ارزیابی و امتایز دهی قرار می گیرند.

از این میان امتیاز چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی خارجی بیشترین امتیاز را دارد. لذا داوطلبان باید برای کسب امتیازات پژوهشی بالاتر بتوانند امتیاز کسب مقالات خارجی را کسب نمایند. در این راستا متقاضیان میتوانند با مراجعه به موسسه سینا اقدام به استحارج مقاله از پایان نامه و چاپ آن در مجلات معتبر نمایند.

همچنین امتیاز مقالات کنفرانسی 4 امتیاز می باشد که امتیاز کنفرانس های خارجی بین المللی دو برابر داخلی ها می باشد. 

علاوه بر این چاپ کتاب تالیفی و ترجمه ای شامل 4 امتیاز می باشد که موسسه سینا در خدمت داوطلبان می باشد تا تبدیل پایان نامه آنها به کتاب و یا ترجمه کتاب و چاپ آن بتواند برای اخذ امتیاز این بخش در خدمت داوطلیان باشد.

ردیف

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

1

1) مقالات علمی - پژوهشی ( داخلی و خارجی) مرتبط با رشته تحصیلی

2) گواهش ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

3) برگزیدگان در جشنواره علمی معتبر

22 امتیاز

– هر مقاله تا ۷ امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء

– گواهی ثبت اختراع بین المللی تا ۷ و داخلی تا ۵ امتیاز

– برگزیدگی داخلی تا ۳ و خارجی تا ۷ امتیاز

2

2) مقالات علمی - ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی

6 امتیاز

هر مقاله تا ۲ امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء

3

مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر ( داخلی یا خارجی)

4 امتیاز

خارجی تا ۲ و داخلی ۱ امتیاز

4

تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

4 امتیاز

 

5

کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد

4 امتیاز

عالی تا ۴ و بسیار خوب تا ۲ امتیاز

 

جمع

40 امتیاز

 

 امتیازات آموزشی 

در مصاحبه معدل مقطع کارشناسی ارشد و کیفیت پایان نامه نیز دارای اهمیت خاصی می باشد و مطابق با جدول زیر امتیاز دهی می شود.

ردیف

نوع فعالیت

 

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

6

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی

 

تا 6 امتیاز

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

7

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

تا 5 امتیاز

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

8

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

 

۳ امتیاز

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

9

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

۳ امتیاز

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

10

برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

 

۵ امتیاز

رتبه ۱ تا ۳، ۵ امتیاز. رتبه ۴ تا ۶، ۴ امتیاز، رتبه ۷ تا ۹، ۳ امتیاز، رتبه ۱۰ تا ۱۲، ۲ امتیاز، رتبه ۱۳ تا ۱۵، ۱ امتیاز

11

مدرک زبان معتبر

 

۸ امتیاز

طبق جدول مرتبط با زبان

 

جمع

 

۳۰ امتیاز

 

علاوه بر موارد اشاره شده ، امتیاز برای تدریس در مصاحبه دکترا می باشد که برخی دانشگاه ها برای سابقه تدریس امتیاز در نظر میگیرند ولی برخی دانشگاه ها بدون توجه از این مورد می گذرند و امتیازی برای داوطلب در نظر نمی گیرند.

 

759 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
ارسال سفارش