آموزش تحصیل در خارج کدام دانشگاه‌های اوکراین، مورد تایید ایران است؟

کدام دانشگاه‌های اوکراین، مورد تایید ایران است؟

شنبه ، 21 مهر 1397
دانشگاه‌های اوکراین که مورد تایید وزارت علوم و اداره دانش آموختگان بعد از سپتامبر 2018 هستند، برای علاقمندان به تحصیل در این کشور معرفی می شود.
کدام دانشگاه‌های اوکراین، مورد تایید ایران است؟

گروه الف (ممتاز)

 1. Aalborg Universitet (Aalborg University)
 2. Aarhus Universitet (University of Aarhus)
 3. Arkitektskolen i Åarhus (School of Architecture)
 4. Danmarks Tekniske Universitet (Technical University of Denmark)
 5. Kobenhavns Universitet (University of Copenhagen)
 6. University of Southern Denmark

گروه ب (خوب)

 1. Danmarks Laererhojskole (Royal Danish School of Educational Sciences)
 2. Den Kongelige Veterinaer OG Landbohoejskole (Royal Veterinary and Agricultural University)
 3. Design School Kolding   رشته های طراحی و مرتبط با آن
 4. Det Kgl. Danske Kunstakademi (The Royal Danish Academy of Fine Arts)
 5. Handelshøjskolen i Åarhus (The Aarhus School of Business and social sciences)
 6. Handelshojskolen i Kobenhavn (Copenhagen Business School)
 7. Roskilde UniversitetsCenter (Roskilde University)
 8. Royal School of Library and Information Science

گروه ج (متوسط)

 1. Copenhagen Business Academy (Cph business)  صرفاً در رشته های بازرگانی، فناوری اطلاعات و بیوتکنولوژی، تا مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
 2. IT University of Copenhagen   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 3. VIA University college   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد

 

184 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه

بحث های داغ
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
 • فایل پیوست ضروری نیست.
 • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
 • فایل پیوست ضروری نیست.
 • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.