آموزش تحصیل در خارج کدام دانشگاه‌های هند، مورد تایید ایران است؟

کدام دانشگاه‌های هند، مورد تایید ایران است؟

شنبه ، 21 مهر 1397
دانشگاه‌های هند که مورد تایید وزارت علوم و اداره دانش آموختگان بعد از سپتامبر 2018 هستند، برای علاقمندان به تحصیل در این کشور معرفی می شود.
کدام دانشگاه‌های هند، مورد تایید ایران است؟

گروه الف (ممتاز)

 1. Delft university of Technology
 2. Eindhoven university of Technology
 3. Erasmus University Rotterdam
 4. Leiden university      (دوره‌های کارشناسی‌ارشد یک ساله این دانشگاه در رشته‌های غیر مهندسی قابل بررسی و ارزشیابی می‌باشد)
 5. Maastricht university (universiteit Maastricht)
 6. Radbound University Nijmegen
 7. Tilburg university
 8. University of Amsterdam (Universiteit Van Amsterdam)
 9. University of Groningen
 10. University of Twente
 11. Utrecht university
 12. Vrije Universiteit Amsterdam (Free university Amsterdam)
 13. Wageningen University

گروه ب (خوب)

 1. Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS)
 2. Institute for Plant, Animal and Technology (PTC+)
 3. Institute for Water Education (UNESCO- IHE)
 4. Institute of Social Studies (ISS)
 5. International Agricultural Centre (Wageningen International, Formerly IAC)
 6. International Institute for Geo-information Science and Earth Observation (ITC)
 7. International Maritime Transport Academy (STC)
 8. Larenstein University of Professional Education
 9. Maastricht School of Management (MSM)
 10. Open University of Netherlands
 11. Radio Nederland Training Center (RNTC)
 12. Royal Tropical Institute (KIT)
 13. TIAS Business School  صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مدیریت بازرگانی و مالی

گروه ج (متوسط)

 1. Conservatorium Van Amsterdam 
 2. Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht
 3. Nyenrode Business Universiteit
 4. Theologische Faculteit Tilburg
 5. Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken
 6. Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken (vrijg.) Ned.
 7. Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken
 8. Transnationale Universiteit Limburg
 9. Universiteit Nimbas Graduate School of Management
 10. University for Humanistics
325 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
 • فایل پیوست ضروری نیست.
 • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
 • فایل پیوست ضروری نیست.
 • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.