مجلات لیست مجلات خارجی لیست مجلات isi 2014

لیست مجلات isi 2014

سه شنبه ، 21 اسفند 1397
لیست مجلات معتبر isi در سال 2014 در این بخش قرار داده شده است میتوانید این لیست را دانلود و مطالعه فرمایید.
لیست مجلات isi 2014

موسسه سینا یکی از موسسات معتبری میباشد که در زمینه پذیرش و چاپ مقالات isi فعالیت دارد.دانشجویان و اساتید عزیز در هر کدام از رشته های تحصیلی که هستند و خواستار چاپ مقاله در مجلات isi میباشند میتوانند از طریق موسسه سینا اقدام به چاپ کنند.ویژگی بارزی که این موسسه را در لیست چند موسسه برتر در زمینه چاپ مقالات isi قرار داده است.تضمین معتبر بودن مجلات میباشد.با توجه به افزایش تعداد مجلات جعلی امروزه اعتماد به موسسات در این زمینه ها کمی دشوار شده است اما در موسسه سینا شما میتوانید با اطمینان کامل مقاله خود را چاپ کنیدلیست مجلات معتبر isi سال 2014 در این بخش قرار داده شده است شما میتوانید این فهرست را دانلود و مطالعه فرمایید.برای دریافت ادامه لیست مجلات isi 2014به این آدرس مراجلعه فرمایید.

 

Title

Type

https://www.scimagojr.com/img/sorted_down.pngSJR

H index

Total Docs. (2017)

Total Docs. (3years)

Total Refs.

Total Cites (3years)

Citable Docs. (3years)

Cites / Doc. (2years)

Ref. / Doc.

 

1

Academy of Management Annals

journal

11.231 Q1

41

0

46

0

569

44

8.97

0.00

GB

2

Journal of Marketing

journal

8.616 Q1

208

48

127

3147

1054

125

7.78

65.56

US

3

Academy of Management Journal

journal

8.548 Q1

266

81

252

8036

1813

248

6.00

99.21

US

4

Strategic Management Journal

journal

8.006 Q1

232

151

408

11534

2539

396

5.54

76.38

US

5

Journal of Marketing Research

journal

7.819 Q1

141

64

168

3640

930

165

4.44

56.88

US

6

Marketing Science

journal

7.580 Q1

108

56

168

2118

559

154

3.08

37.82

US

7

Journal of Consumer Research

journal

5.856 Q1

146

68

211

4970

956

196

3.83

73.09

US

8

Journal of Business Venturing

journal

5.212 Q1

140

45

133

4194

1153

129

6.28

93.20

NL

9

Journal of International Business Studies

journal

5.198 Q1

156

79

170

5069

1227

166

6.00

64.16

GB

10

Journal of the Academy of Marketing Science

journal

4.614 Q1

139

75

141

4232

959

122

5.72

56.43

US

11

Journal of Management Studies

journal

3.804 Q1

145

59

153

4140

755

136

4.97

70.17

GB

12

Entrepreneurship: Theory and Practice

journal

3.648 Q1

107

47

187

3618

1054

171

5.07

76.98

US

13

Journal of Interactive Marketing

journal

3.400 Q1

82

30

67

1972

438

64

4.27

65.73

US

14

Leadership Quarterly

journal

3.130 Q1

120

52

217

5448

948

197

3.31

104.77

GB

15

Academy of Management Perspectives

journal

2.946 Q1

108

23

107

1961

443

103

3.79

85.26

US

16

Strategic Entrepreneurship Journal

journal

2.712 Q1

23

26

65

2075

246

64

3.74

79.81

US

17

International Public Management Journal

journal

2.548 Q1

32

40

84

2106

164

69

2.72

52.65

GB

18

Strategic Organization

journal

2.274 Q1

39

26

66

1848

134

62

1.95

71.08

US

19

Journal of Advertising

journal

2.251 Q1

85

41

126

2472

428

119

2.82

60.29

US

20

International Small Business Journal

journal

1.974 Q1

65

49

147

4057

653

146

3.86

82.80

US

21

International Journal of Electronic Commerce

journal

1.960 Q1

70

23

53

1485

198

46

2.60

64.57

US

22

Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review

journal

1.901 Q1

85

146

446

6437

1767

434

3.66

44.09

GB

23

Business Strategy and the Environment

journal

1.881 Q1

75

82

131

5993

718

130

5.03

73.09

US

24

International Journal of Forecasting

journal

1.879 Q1

74

78

289

3485

761

259

2.15

44.68

NL

25

Journal of Common Market Studies

journal

1.873 Q1

76

111

294

4509

761

283

2.16

40.62

GB

26

MIT Sloan Management Review

journal

1.822 Q1

85

53

178

518

320

144

1.85

9.77

US

27

Journal of Business and Psychology

journal

1.735 Q1

58

76

148

3479

486

140

2.18

45.78

US

28

Journal of World Business

journal

1.722 Q1

87

64

211

6701

915

199

3.80

104.70

GB

29

Journal of International Marketing

journal

1.568 Q1

73

20

51

1845

197

51

3.87

92.25

US

30

International Journal of Project Management

journal

1.463 Q1

110

126

411

8486

2069

397

4.65

67.35

GB

31

Journal of Corporate Finance

journal

1.461 Q1

77

180

379

8943

942

353

2.41

49.68

NL

32

Entrepreneurship and Regional Development

journal

1.461 Q1

69

46

98

3942

332

92

2.87

85.70

GB

33

Journal of International Management

journal

1.432 Q1

56

39

75

2714

251

75

2.43

69.59

NL

34

Global Strategy Journal

journal

1.420 Q1

7

31

43

1646

84

39

2.03

53.10

US

35

Technological Forecasting and Social Change

journal

1.380 Q1

86

413

889

25345

2940

774

3.57

61.37

NL

36

Journal of Technology Transfer

journal

1.358 Q1

63

149

185

4982

519

162

2.96

33.44

US

37

Journal of Public Policy and Marketing

journal

1.328 Q1

60

27

56

1901

134

55

2.24

70.41

US

38

Journal of Business Ethics

journal

1.276 Q1

132

633

1253

26093

2990

937

2.74

41.22

NL

39

Business Horizons

journal

1.240 Q1

62

94

228

2224

661

165

3.86

23.66

NL

40

Futures

journal

1.233 Q1

66

72

283

2950

666

265

2.46

40.97

NL

41

Asia Pacific Journal of Management

journal

1.185 Q1

60

61

135

3280

317

125

2.38

53.77

US

42

Journal of Business Venturing Insights

journal

1.162 Q1

6

33

38

1201

77

37

2.06

36.39

US

43

Sport Management Review

journal

1.159 Q1

39

69

140

2943

434

132

3.29

42.65

NL

44

Marketing Letters

journal

1.157 Q1

55

49

140

1596

239

135

1.44

32.57

NL

45

Journal of Destination Marketing and Management

journal

1.148 Q1

17

71

129

3691

289

95

3.03

51.99

GB

46

Emerging Markets Review

journal

1.113 Q1

39

61

122

2792

284

122

1.96

45.77

NL

47

Management International Review

journal

1.095 Q1

41

38

98

3294

246

93

2.43

86.68

DE

48

Journal of Marketing Communications

journal

1.074 Q1

34

61

134

2159

215

89

1.42

35.39

GB

49

International Transactions in Operational Research

journal

1.071 Q1

41

129

209

2398

335

165

2.20

18.59

DK

50

Journal of Productivity Analysis

journal

1.054 Q1

61

34

150

1510

258

145

1.27

44.41

NL


Title

Type

https://www.scimagojr.com/img/sorted_down.pngSJR

H index

Total Docs. (2017)

Total Docs. (3years)

Total Refs.

Total Cites (3years)

Citable Docs. (3years)

Cites / Doc. (2years)

Ref. / Doc.

 

51

Economy and Society

journal

1.036 Q1

78

23

78

1451

202

74

3.28

63.09

GB

52

International Business Review

journal

1.012 Q1

73

104

309

8632

979

300

2.63

83.00

GB

53

Journal of Consumer Culture

journal

0.992 Q1

45

47

83

2632

227

83

1.50

56.00

US

54

2015 IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design, ICCAD 2015

conference and proceedings

0.961

1

0

1

0

6

1

6.00

0.00

US

55

Journal of Leadership and Organizational Studies

journal

0.951 Q1

26

34

98

2783

201

94

1.86

81.85

US

56

Business Economics

journal

0.944 Q1

9

37

97

296

69

85

0.24

8.00

US

57

Business Ethics

journal

0.924 Q1

21

32

97

2871

282

96

3.22

89.72

GB

58

Utilities Policy

journal

0.920 Q1

39

71

206

3477

410

196

2.21

48.97

GB

59

Multinational Business Review

journal

0.913 Q1

18

20

62

1300

101

62

1.49

65.00

GB

60

International Marketing Review

journal

0.895 Q1

71

44

94

3923

275

94

2.87

89.16

GB

61

Journal of Business and Technical Communication

journal

0.875 Q1

31

16

49

787

70

47

1.09

49.19

US

62

Electronic Markets

journal

0.834 Q1

21

47

89

1901

258

72

4.42

40.45

DE

63

R and D Management

journal

0.822 Q1

86

71

140

3414

296

133

1.60

48.08

GB

64

Management and Organization Review

journal

0.816 Q1

48

51

109

2367

162

84

1.18

46.41

GB

65

Global Journal of Flexible Systems Management

journal

0.810 Q1

16

27

90

1371

231

78

2.71

50.78

IN

66

Project Management Journal

journal

0.803 Q1

25

0

137

0

340

102

2.25

0.00

US

67

Research in Transportation Business and Management

journal

0.776 Q1

16

40

126

1669

300

113

2.49

41.73

NL

68

Biomedical Materials (Bristol)

journal

0.768 Q1

55

116

348

5239

956

345

2.70

45.16

GB

69

Journal of Management Accounting Research

journal

0.743 Q1

13

19

68

906

106

58

1.85

47.68

US

70

Foundations and Trends in Entrepreneurship

journal

0.742 Q1

24

2

14

342

23

14

1.42

171.00

US

71

International Journal of Retail and Distribution Management

journal

0.742 Q1

61

72

184

5120

461

180

2.42

71.11

GB

72

International Journal of Intercultural Relations

journal

0.732 Q1

65

51

244

2878

449

238

1.70

56.43

GB

73

International Journal of Logistics Management

journal

0.710 Q1

60

64

103

5287

235

102

1.92

82.61

GB

74

Journal of Consumer Marketing

journal

0.664 Q1

79

59

141

3500

237

141

1.56

59.32

GB

75

Journal of Business and Industrial Marketing

journal

0.652 Q1

55

103

217

7590

456

214

1.94

73.69

GB

76

American Journal of Evaluation

journal

0.646 Q1

45

35

120

1474

194

116

1.45

42.11

US

77

European Management Review

journal

0.644 Q1

23

57

57

2421

86

52

1.14

42.47

US

78

Electricity Journal

journal

0.632 Q1

38

89

318

1550

329

274

1.15

17.42

NL

79

International Journal of Public Administration

journal

0.615 Q1

26

188

303

5499

248

297

0.83

29.25

US

80

Journal of Social Entrepreneurship

journal

0.610 Q1

16

19

49

1183

80

46

1.16

62.26

GB

81

Journal of Fashion Marketing and Management

journal

0.608 Q1

37

33

86

2009

154

86

1.59

60.88

GB

82

Advances in Mergers and Acquisitions

book series

0.593 Q1

17

11

27

953

34

25

0.76

86.64

GB

83

European Business Review

journal

0.585 Q1

33

37

100

2544

246

100

1.07

68.76

GB

84

International Journal of Sport Finance

journal

0.574 Q1

15

22

66

625

62

60

0.95

28.41

US

85

Voluntas

journal

0.572 Q1

37

168

322

7551

421

307

1.29

44.95

US

86

Journal of Economic Interaction and Coordination

journal

0.559 Q1

16

49

52

1059

48

44

1.13

21.61

DE

87

Benchmarking

journal

0.559 Q1

49

100

221

7299

434

220

1.74

72.99

GB

88

Tourism Planning and Development

journal

0.553 Q1

21

48

97

2190

123

93

0.93

45.63

GB

89

Service Business

journal

0.545 Q1

20

53

90

2722

177

86

1.75

51.36

DE

90

Journal of Management and Organization

journal

0.543 Q1

25

105

172

3897

176

147

1.21

37.11

GB

91

Journal of Industrial and Management Optimization

journal

0.541 Q2

23

86

232

2457

299

232

1.00

28.57

US

92

Business and Human Rights Journal

journal

0.536 Q2

4

25

27

831

37

26

1.42

33.24

GB

93

E a M: Ekonomie a Management

journal

0.535 Q2

16

61

156

2837

224

156

1.45

46.51

CZ

94

Qualitative Research in Accounting and Management

journal

0.529 Q2

18

25

60

1273

79

59

1.26

50.92

GB

95

Business History

journal

0.517 Q2

27

112

182

3754

171

170

1.16

33.52

GB

96

Cross Cultural and Strategic Management

journal

0.504 Q2

30

37

83

2777

132

81

1.77

75.05

GB

97

The Journal of Industrial Relations

journal

0.486 Q2

25

37

121

2047

118

116

1.13

55.32

US

98

International Journal of Emerging Markets

journal

0.474 Q2

18

40

114

2430

173

114

1.44

60.75

GB

99

Evaluation and Program Planning

journal

0.470 Q2

51

137

282

5102

360

272

1.18

37.24

GB

100

Managerial and Decision Economics

journal

0.470 Q2

44

96

131

3527

156

130

1.19

36.74

US

 

44 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه

بحث های داغ
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.