مجلات لیست مجلات خارجی ﻟﯾﺳت نشریات ISI 2017

ﻟﯾﺳت نشریات ISI 2017

شنبه ، 25 اسفند 1397
مجلات isi نامی آشنا برای همه محققین هستند این مجلات هر سال توسط موسسه اطلاعاتی تامسون رویترز نمایه میشوند که چاپ مقاله در این مجلات بسیار با اهمیت میباشد ولی امروزه با توجه به افزایش تعداد مجلات جعلی و نا معتبر قبل از ارسال مقاله باید از معتبر بودن مجله مطمعن شویم و سپس مقاله را سابمیت کنیم.
ﻟﯾﺳت نشریات ISI  2017

موسسه اطلاعات علمی (Institute for Scientific Information): بانک اطلاعات ISI مرکزی برای فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترین مجلات علمی منتشره در دنیا به منظور تبادل اطلاعات میان پژوهشگران مختلف می باشد. شمار مجلات ISI ثابت نیست. یک مجله ممکن است در یک زمان٬ از مجلات ISI محسوب شود٬ اما به دلیل کاهش بار علمی٬ بعداً از لیست مجلات ISI کنار گذاشته شود. در حال حاضر بیش از ۱۶۰۰۰ مجله٬ در لیست مجلات ISI قرار دارند. هر ساله ۲۰۰۰ مجله جدید مورد ارزیابی قرار می گیرد و حدود ده درصد آنها به لیست ISI اضافه می شوند.برای مشاهده ادامه جدول کلیک فرمایید.


Title

Type

https://www.scimagojr.com/img/sorted_down.png ​SJR

H index

Total Docs. (2017)

Total Docs. (3years)

Total Refs.

Total Cites (3years)

Citable Docs. (3years)

Cites / Doc. (2years)

Ref. / Doc.

 

1

Academy of Management Annals

journal

11.231 Q1

41

0

46

0

569

44

8.97

0.00

2

Journal of Marketing

journal

8.616 Q1

208

48

127

3147

1054

125

7.78

65.56

3

Academy of Management Journal

journal

8.548 Q1

266

81

252

8036

1813

248

6.00

99.21

4

Strategic Management Journal

journal

8.006 Q1

232

151

408

11534

2539

396

5.54

76.38

5

Journal of Marketing Research

journal

7.819 Q1

141

64

168

3640

930

165

4.44

56.88

6

Marketing Science

journal

7.580 Q1

108

56

168

2118

559

154

3.08

37.82

7

Journal of Consumer Research

journal

5.856 Q1

146

68

211

4970

956

196

3.83

73.09

8

Journal of Business Venturing

journal

5.212 Q1

140

45

133

4194

1153

129

6.28

93.20

9

Journal of International Business Studies

journal

5.198 Q1

156

79

170

5069

1227

166

6.00

64.16

10

Journal of the Academy of Marketing Science

journal

4.614 Q1

139

75

141

4232

959

122

5.72

56.43

11

Journal of Management Studies

journal

3.804 Q1

145

59

153

4140

755

136

4.97

70.17

12

Entrepreneurship: Theory and Practice

journal

3.648 Q1

107

47

187

3618

1054

171

5.07

76.98

13

Journal of Interactive Marketing

journal

3.400 Q1

82

30

67

1972

438

64

4.27

65.73

14

Leadership Quarterly

journal

3.130 Q1

120

52

217

5448

948

197

3.31

104.77

15

Academy of Management Perspectives

journal

2.946 Q1

108

23

107

1961

443

103

3.79

85.26

16

Strategic Entrepreneurship Journal

journal

2.712 Q1

23

26

65

2075

246

64

3.74

79.81

17

International Public Management Journal

journal

2.548 Q1

32

40

84

2106

164

69

2.72

52.65

18

Strategic Organization

journal

2.274 Q1

39

26

66

1848

134

62

1.95

71.08

19

Journal of Advertising

journal

2.251 Q1

85

41

126

2472

428

119

2.82

60.29

20

International Small Business Journal

journal

1.974 Q1

65

49

147

4057

653

146

3.86

82.80

21

International Journal of Electronic Commerce

journal

1.960 Q1

70

23

53

1485

198

46

2.60

64.57

22

Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review

journal

1.901 Q1

85

146

446

6437

1767

434

3.66

44.09

23

Business Strategy and the Environment

journal

1.881 Q1

75

82

131

5993

718

130

5.03

73.09

24

International Journal of Forecasting

journal

1.879 Q1

74

78

289

3485

761

259

2.15

44.68

25

Journal of Common Market Studies

journal

1.873 Q1

76

111

294

4509

761

283

2.16

40.62

26

MIT Sloan Management Review

journal

1.822 Q1

85

53

178

518

320

144

1.85

9.77

27

Journal of Business and Psychology

journal

1.735 Q1

58

76

148

3479

486

140

2.18

45.78

28

Journal of World Business

journal

1.722 Q1

87

64

211

6701

915

199

3.80

104.70

29

Journal of International Marketing

journal

1.568 Q1

73

20

51

1845

197

51

3.87

92.25

30

International Journal of Project Management

journal

1.463 Q1

110

126

411

8486

2069

397

4.65

67.35

31

Journal of Corporate Finance

journal

1.461 Q1

77

180

379

8943

942

353

2.41

49.68

32

Entrepreneurship and Regional Development

journal

1.461 Q1

69

46

98

3942

332

92

2.87

85.70

33

Journal of International Management

journal

1.432 Q1

56

39

75

2714

251

75

2.43

69.59

34

Global Strategy Journal

journal

1.420 Q1

7

31

43

1646

84

39

2.03

53.10

35

Technological Forecasting and Social Change

journal

1.380 Q1

86

413

889

25345

2940

774

3.57

61.37

36

Journal of Technology Transfer

journal

1.358 Q1

63

149

185

4982

519

162

2.96

33.44

37

Journal of Public Policy and Marketing

journal

1.328 Q1

60

27

56

1901

134

55

2.24

70.41

38

Journal of Business Ethics

journal

1.276 Q1

132

633

1253

26093

2990

937

2.74

41.22

39

Business Horizons

journal

1.240 Q1

62

94

228

2224

661

165

3.86

23.66

40

Futures

journal

1.233 Q1

66

72

283

2950

666

265

2.46

40.97

41

Asia Pacific Journal of Management

journal

1.185 Q1

60

61

135

3280

317

125

2.38

53.77

42

Journal of Business Venturing Insights

journal

1.162 Q1

6

33

38

1201

77

37

2.06

36.39

43

Sport Management Review

journal

1.159 Q1

39

69

140

2943

434

132

3.29

42.65

44

Marketing Letters

journal

1.157 Q1

55

49

140

1596

239

135

1.44

32.57

45

Journal of Destination Marketing and Management

journal

1.148 Q1

17

71

129

3691

289

95

3.03

51.99

46

Emerging Markets Review

journal

1.113 Q1

39

61

122

2792

284

122

1.96

45.77

47

Management International Review

journal

1.095 Q1

41

38

98

3294

246

93

2.43

86.68

48

Journal of Marketing Communications

journal

1.074 Q1

34

61

134

2159

215

89

1.42

35.39

49

International Transactions in Operational Research

journal

1.071 Q1

41

129

209

2398

335

165

2.20

18.59

50

Journal of Productivity Analysis

journal

1.054 Q1

61

34

150

1510

258

145

1.27

44.41

 

161 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.