مجلات لیست مجلات داخلی ﻟﯾﺳت ﻣﺟﻼت ISC 2015

ﻟﯾﺳت ﻣﺟﻼت ISC 2015

پنجشنبه ، 23 اسفند 1397
موسسه اطلاعات علمی isc که موسسه ای جهت ارزیابی و اعتبار سنجی مجلات میباشد و پایگاه استنادی آن در کشور ایران و شهر شیراز میباشد هم اکنون حدود 57 کشور اسلامی در این مجلات فعالیت دارند.
ﻟﯾﺳت ﻣﺟﻼت ISC 2015

مجلات isc ایرانی اعتبار بسیار زیادی در داخل کشور دارند و امتیاز زیادی نیز در رزومه ایجاد میکنند.چاپ مقاله در مجلات isc در موسسه سینا انجام میشود در این موسسه پذیرش و چاپ مقالات داخلی و خارجی در سریع ترین زمان و با کمترین هزینه انجام میشود.برای ثبت سفارش میتوانید با کارشناسان موسسه تماس بگیرید و یا در خواست خود را به صورت آنلاین در وب سایت موسسه ثبت نمایید.همچنین برای دریافت هر گونه مشاوره در مورد خدمات چاپ مقاله isc میتوانید با کارشناسان موسسه تماس بگیرید.

تلفن ثابت: ⌕               تلفن همراه : ۰۹۱۴۹۷۲۴۵۲۲

ایمیل: pub.sina@gmail.co

Row

Title

ISSN

Impact Factor

Quality

Year

Total Cites

Immediacy Index

Article

1

3l: the southeast asian journal of english language studies

01285157

0.375

Q1

2015

58

4

35

2

abant izzet baysal university graduate school of social sciences journal of social sciences

13030035

0.024

Q4

2015

3

0

47

3

abant izzet baysal university journal of faculty of education

13030493

0.000

 

2015

0

0

68

4

abstract and applied analysis

10853375

0.003

Q4

2015

17

0

195

5

abu technical review

01266209

0.000

 

2015

0

0

21

6

acta agriculturae slovenica

15819175

0.052

Q3

2015

31

2

46

7

acta informatica medica

03538109

0.120

Q2

2015

33

3

84

8

acta medica

 

0.042

Q3

2015

4

0

21

9

acta medica indonesiana - the indonesian journal of internal medicine

01259326

0.027

Q3

2015

5

0

27

10

acta medica iranica

00446025

0.175

Q1

2015

239

4

152

11

acta odontologica turcica

 

0.018

Q4

2015

2

0

29

12

acta orthopaedica et traumatologica turcica

1017995X

0.070

Q2

2015

52

0

125

13

acta technologica agriculturae

13352555

0.096

Q2

2015

8

3

24

14

acta universitatis agriculturae et silviculturae mendeleianae brunensis

 

0.101

Q2

2015

106

9

245

15

active and passive electronic components

08827516

0.000

 

2015

0

0

10

16

addiction and health

20084633

0.205

Q1

2015

30

0

26

17

advanced pharmaceutical bulletin

22285881

0.426

Q1

2015

100

10

93

18

advances in acoustics and vibration

16876261

0.000

 

2015

0

0

7

19

advances in astronomy

16877969

0.000

 

2015

0

0

28

20

advances in bioinformatics

16878027

0.000

 

2015

0

0

16

21

advances in civil engineering

16878086

0.000

 

2015

0

0

15

22

advances in condensed matter physics

16878108

0.000

 

2015

0

0

123

23

advances in decision sciences

20903359

0.000

 

2015

4

0

7

24

advances in difference equations

16871839

0.018

Q4

2015

18

5

378

25

advances in fuzzy systems

16877101

0.000

 

2015

0

0

17

26

advances in hematology

16879104

0.000

 

2015

0

0

18

27

advances in high energy physics

16877357

0.005

Q4

2015

4

0

178

28

advances in human-computer interaction

16875893

0.000

 

2015

0

0

7

29

advances in materials science and engineering

16878434

0.000

 

2015

0

0

440

30

advances in mathematical physics

16879120

0.000

 

2015

0

0

126

31

advances in meteorology

16879309

0.000

 

2015

0

0

225

32

advances in multimedia

16875680

0.000

 

2015

0

0

21

33

advances in nursing and midwifery

16058941

0.024

Q3

2015

9

0

31

34

advances in operations research

16879147

0.000

 

2015

0

0

10

35

advances in optical technologies

16876393

0.000

 

2015

0

0

9

36

advances in optoelectronics

1687563X

0.000

 

2015

0

0

11

37

advances in pharmacological sciences

16876334

0.000

 

2015

0

0

17

38

advances in physical chemistry

16877985

0.000

 

2015

0

0

4

39

advances in railway engineering, an international journal

20126598

0.000

 

2015

0

0

5

40

advances in tribology

16875915

0.000

 

2015

0

0

6

41

advances in urology

16876369

0.000

 

2015

0

0

28

42

advances in virology

16878639

0.000

 

2015

0

0

12

43

aegean geographical journal

13005634

0.077

Q4

2015

4

0

10

44

afkar journal of aqidah and islamic thought

15118819

0.000

 

2015

0

0

11

45

africa development

08503907

0.000

 

2015

0

0

28

46

african crop science journal

10219730

0.040

Q3

2015

30

0

33

47

african health sciences

16806905

0.109

Q2

2015

249

128

184

48

african journal of biomedical research

 

0.000

 

2015

16

0

28

49

african journal of infectious diseases

20060165

0.043

Q3

2015

1

0

10

50

african journal of medicine and medical sciences

03093913

0.000

 

2015

2

0

48

51

african journal of reproductive health

11184841

0.024

Q3

2015

5

0

59

52

african journal of traditional, complementary and alternative medicines

01896016

0.033

Q3

2015

40

1

110

53

african journal of urology

11105704

0.011

Q4

2015

3

0

59

54

african sociological review

10274332

0.031

Q4

2015

2

0

16

55

afrique science

1813548X

0.032

Q3

2015

8

2

65

56

afyon kocatepe university journal of economics and administrative sciences

13021966

0.016

Q4

2015

1

0

23

57

afyon kocatepe university journal of science and engineering

 

0.000

 

2015

8

0

47

58

afyon kocatepe university journal of social sciences

13021265

0.063

Q3

2015

3

0

16

59

agriculture and forestry

05545579

0.260

Q1

2015

69

13

127

60

agrivita, journal of agricultural science

01260537

0.014

Q4

2015

1

0

35

61

agronomie africaine

10152288

0.019

Q4

2015

1

0

26

62

aids research and treatment

20901240

0.000

 

2015

0

0

16

63

ain shams engineering journal

20904479

0.332

Q1

2015

91

3

82

64

ain shams journal of anesthesiology

16877934

0.006

Q4

2015

3

0

120

65

akademika

01265008

0.217

Q1

2015

33

0

9

66

alam cipta, international journal of sustainable tropical design research and practice

18237231

0.028

Q3

2015

3

0

 

67

albanian journal of agricultural sciences

 

0.040

Q4

2015

8

0

63

68

alexandria engineering journal

11100168

0.400

Q1

2015

103

8

132

69

alexandria journal of medicine

11100834

0.131

Q1

2015

24

0

51

70

alexandria journal of veterinary sciences

11102047

0.101

Q2

2015

16

7

93

71

al-jami'ah: journal of islamic studies

0126012X

0.000

 

2015

0

0

 

72

alınteri journal of agricultural science

13073311

0.000

 

2015

4

0

12

73

al-raida

 

0.000

 

2015

0

0

 

74

al-shajarah: journal of the international institute of islamic thought and civilization

13946870

0.000

 

2015

0

0

 

75

amirkabir international journal of electrical and electronic engineering

20086075

0.000

 

2015

0

0

13

76

amirkabir international journal of modeling, identification, simulation and control

20086067

0.000

 

2015

0

0

12

77

anadolu journal of agricultural sciences

13088750

0.071

Q3

2015

10

1

41

78

anadolu journal of educational sciences international

21464014

0.154

Q2

2015

12

0

 

79

anadolu university journal of science and technology –a applied sciences and engineering

13023160

0.000

 

2015

0

0

 

80

anadolu university journal of science and technology –b theoretical sciences

21460272

0.000

 

2015

0

0

7

81

anadolu university journal of science and technology –c life sciences and biotechnology

21460264

0.000

 

2015

2

0

 

82

anadolu university journal of social sciences

13030876

0.091

Q2

2015

15

0

47

83

anaesthesia, pain and intensive care

16078322

0.016

Q4

2015

11

0

91

84

analytical and bioanalytical electrochemistry

‎20084226

0.025

Q4

2015

6

0

60

85

anatolia

05700116

0.000

 

2015

1

0

10

86

anatolian journal of psychiatry

13026631

0.120

Q2

2015

52

1

86

87

anatomical sciences journal

17286158

0.048

Q3

2015

4

1

32

88

anemia

20901267

0.000

 

2015

0

0

12

89

anesthesiology and pain medicine

22287523

0.611

Q1

2015

102

13

84

90

anesthesiology research and practice

16876962

0.000

 

2015

3

0

17

91

ankara journal of health services

13033735

0.000

 

2015

3

0

10

92

ankara university faculty of agriculture journal of agricultural sciences

13007580

0.347

Q1

2015

62

5

71

93

ankara university faculty of educational sciences journal of special education

13047639

0.000

 

2015

3

3

13

94

ankara university, faculty of language, history and geography journal of anthropology

03782891

0.000

 

2015

0

0

17

95

ankara university faculty of sport sciences spormetre

1304284X

0.000

 

2015

8

0

16

96

ankara university institute of turkish revolution history atatürk yolu journal

13035290

0.000

 

2015

1

0

22

97

ankara university journal of faculty of educational sciences

13013718

0.063

Q3

2015

13

0

24

98

ankara university journal of institute of social sciences

21483434

0.026

Q4

2015

1

0

19

99

ankara university journal of languages and history-geography

03782905

0.000

 

2015

1

0

40

100

annales universitatis mariae curie-sklodowska sectio c biologia

00662232

0.042

Q3

2015

1

0

4

101

annals of agricultural science

05701783

0.088

Q2

2015

25

1

43

102

annals of colorectal research

23225262

0.180

Q1

2015

12

1

25

103

annals of dentistry, university of malaya

01287532

0.000

 

2015

0

0

 

104

annals of functional analysis

 

0.067

Q3

2015

18

1

80

105

annals of king edward medical university

20797192

0.009

Q4

2015

28

0

57

106

annals of military and health sciences research

23831960

0.010

Q4

2015

12

0

30

107

annals of pakistan institute of medical sciences

 

0.038

Q3

2015

20

0

49

108

annals of pediatric surgery

16874137

0.000

 

2015

8

1

48

109

annals of saudi medicine

02564947

0.033

Q3

2015

118

1

80

110

anthropology indonesia

1693167X

0.048

Q3

2015

1

0

 

111

anti-cancer agents in medicinal chemistry

18715206

0.148

Q2

2015

90

6

143

112

anti-infective agents

22113525

0.045

Q3

2015

6

1

22

113

anti-inflammatory and anti-allergy agents in medicinal chemistry

18715230

0.577

Q1

2015

44

0

21

114

applied and computational mathematics

16833511

0.358

Q1

2015

36

1

31

115

applied and environmental soil science

16877667

0.000

 

2015

0

0

25

116

applied research on english language

22520198

0.038

Q3

2015

3

0

13

117

arab journal of gastroenterology

16871979

0.115

Q2

2015

26

2

42

118

arab journal of urology

 

0.016

Q4

2015

14

4

57

119

arabian journal of chemistry

18785352

0.228

Q1

2015

83

2

116

120

archives of cardiovascular imaging

23225327

0.074

Q2

2015

9

4

29

121

archives of clinical infectious diseases

17355109

0.200

Q1

2015

91

2

36

122

archives of hygiene sciences

22519203

0.444

Q1

2015

29

2

18

123

archives of iranian medicine

10292977

0.315

Q1

2015

483

13

171

124

archives of neuropsychiatry

13000667

0.024

Q4

2015

23

0

88

125

archives of pediatric infectious diseases

23221828

0.222

Q1

2015

16

0

46

126

archives of razi institute

03653439

0.135

Q1

2015

47

0

34

127

archives of rheumatology

13090291

0.042

Q3

2015

17

0

64

128

archives of the turkish society of cardiology

10165169

0.084

Q2

2015

99

19

185

129

archives of trauma research

2251953X

0.161

Q1

2015

29

0

44

130

ağri-the journal of the turkish society of algology

13000012

0.125

Q2

2015

28

0

40

131

arpn journal of engineering and applied sciences

 

0.423

Q1

2015

397

141

1860

132

arya atherosclerosis

17353955

0.254

Q1

2015

78

5

58

133

asean journal of psychiatry

22317805

0.047

Q3

2015

13

0

36

134

asean journal of teaching and learning in higher education

19855826

0.000

 

2015

2

0

3

135

asean marketing journal

20855044

0.050

Q3

2015

3

0

10

136

asia oceania journal of nuclear medicine and biology

23225718

0.098

Q2

2015

4

0

20

137

asia pacific journal of educators and education

21803463

0.100

Q2

2015

11

0

9

138

asia pacific journal of medical toxicology

23222611

0.123

Q3

2015

16

5

35

139

asian academy of management journal

13942603

0.000

 

2015

9

0

14

140

asian academy of management journal of accounting and finance

18234992

0.071

Q4

2015

12

1

14

141

asian fisheries science journal

01166514

0.044

Q3

2015

19

0

18

142

asian journal of business and accounting

19854064

0.083

Q2

2015

12

0

15

143

asian journal of civil engineering

15630854

0.157

Q1

2015

75

3

75

144

asian journal of english language and pedagogy

18236820

0.000

 

2015

0

0

 

145

asian journal of sports medicine

2008000X

0.125

Q1

2015

51

0

53

146

asian journal of university education

18237797

0.000

 

2015

1

0

5

147

asian myrmecology

19851944

0.161

Q1

2015

16

3

18

148

asia-pacific journal of information technology and multimedia

 

0.087

Q3

2015

2

0

13

149

asia-pacific journal of molecular biology and biotechnology

01287451

0.227

Q1

2015

6

0

 

150

asiatic: iium journal of english language and literature

 

0.000

 

2015

1

0

26

151

asm science journal

18236782

0.000

 

2015

0

0

 

152

atatürk university journal of veterinary sciences

21479615

0.000

 

2015

4

0

30

153

atbu journal of environmental technology

 

0.000

 

2015

0

0

13

154

atmospheric pollution research

13091042

0.352

Q1

2015

93

7

125

155

auditory and vestibular research

 

0.045

Q3

2015

12

0

32

156

autoimmune diseases

20900422

0.014

Q4

2015

4

0

15

157

avicenna journal of dental research

20087695

0.156

Q2

2015

7

0

16

158

avicenna journal of medical biochemistry

 

0.150

Q2

2015

4

1

11

159

avicenna journal of medical biotechnology

20082835

0.174

Q2

2015

48

0

32

160

avicenna journal of phytomedicine

22287930

0.378

Q1

2015

72

9

63

161

a|z itu journal of faculty of architecture

 

0.000

 

2015

0

0

57

162

azerbaijan journal of mathematics

22186816

0.121

Q2

2015

7

1

20

163

azerbaijan pharmaceutical and pharmacotherapy journal

19941951

0.000

 

2015

0

0

16

164

bahrain medical bulletin

 

0.014

Q4

2015

3

0

71

165

bali medical journal

20891180

0.017

Q4

2015

2

1

35

166

balkan medical journal

21463123

0.112

Q2

2015

25

1

86

167

banach journal of mathematical analysis

 

0.214

Q1

2015

29

1

61

168

bangladesh journal of bioethics

22269231

0.000

 

2015

0

0

21

169

bangladesh journal of botany

02535416

0.056

Q3

2015

20

0

52

170

bangladesh journal of medical science

22234721

0.021

Q4

2015

10

0

93

171

bangladesh journal of pharmacology

1991007X

0.359

Q1

2015

83

8

144

172

bangladesh journal of plant taxonomy

10282092

0.119

Q2

2015

10

0

8

173

bangladesh medical research council bulletin

03779238

0.071

Q2

2015

28

0

24

174

basic and clinical neuroscience

2008126X

0.128

Q1

2015

28

0

35

175

belleten

 

0.021

Q4

2015

2

0

38

176

bilgi dunyasi

13023217

0.116

Q2

2015

5

0

13

177

bilig

13010549

0.065

Q3

2015

22

0

50

178

biochemistry research international

20902247

0.000

 

2015

1

0

25

179

bioimpacts

22285652

0.468

Q1

2015

51

1

31

180

biomedica

01204157

0.032

Q3

2015

34

0

50

181

bioscience research

18119506

0.000

 

2015

5

0

5

182

biotropia, the southeast asian journal of tropical biology

02156334

0.043

Q4

2015

3

1

8

183

bogazici journal

 

0.091

Q2

2015

2

0

10

184

botanica lithuanica

13921665

0.026

Q4

2015

5

1

20

185

brunei international medical journal

15605876

0.006

Q4

2015

5

0

60

186

bulletin de l’institut scientifique, section sciences de la terre

11146834

0.000

 

2015

0

0

6

187

bulletin de l'institut scientifiques, section sciences de la vie

11148500

0.000

 

2015

6

0

11

188

bulletin of chemical reaction engineering and catalysis

 

0.159

Q1

2015

32

13

38

189

bulletin of clinical psychopharmacology

10177833

0.150

Q1

2015

44

0

65

190

bulletin of emergency and trauma

23222522

0.174

Q1

2015

13

1

28

191

bulletin of faculty of pharmacy, cairo university

11100931

0.131

Q1

2015

10

0

22

192

bulletin of microbiology

03749096

0.205

Q1

2015

107

1

52

193

bulletin of pharmaceutical sciences, assiut university

11100052

0.000

 

2015

1

0

 

194

bulletin of the iranian mathematical society

1017060X

0.075

Q2

2015

32

2

138

195

bulletin of the malaysian mathematical sciences society

01266705

0.218

Q1

2015

141

9

108

196

cankiri karatekin university journal of the faculty of economics and administrative sciences

13085549

0.000

 

2015

0

0

40

197

cardiology research and practice

20908016

0.118

Q2

2015

8

0

18

198

cardiovascular and hematological agents in medicinal chemistry

18715257

0.113

Q3

2015

19

0

25

199

cardiovascular and hematological disorders - drug targets

1871529X

0.119

Q3

2015

9

0

19

200

cardiovascular psychiatry and neurology

20900163

0.000

 

2015

0

0

2

201

caspian journal of dental research

22519890

0.367

Q1

2015

12

1

16

202

caspian journal of environmental sciences

17353033

0.082

Q3

2015

65

0

35

203

caspian journal of internal medicine

20086164

0.388

Q1

2015

83

2

50

204

categories and general algebraic structures with applications

23455853

0.083

Q2

2015

2

1

6

205

celal bayar university journal of social sciences

13044796

0.040

Q3

2015

10

0

73

206

cell journal (yakhteh)

22285806

0.189

Q2

2015

77

6

86

207

central nervous system agents in medicinal chemistry

18715249

0.216

Q1

2015

25

6

23

208

cholesterol

20901283

0.000

 

2015

0

0

7

209

civil engineering dimension

14109530

0.125

Q1

2015

12

0

24

210

civil engineering infrastructures journal

23222093

0.216

Q1

2015

17

1

24

211

clinical practice and epidemiology in mental health

 

0.228

Q1

2015

44

24

21

212

cns and neurological disorders - drug targets

18715273

0.249

Q1

2015

151

13

163

213

combinatorial chemistry and high throughput screening

13862073

0.130

Q3

2015

71

17

93

214

communication: research journal

13037900

0.000

 

2015

0

0

 

215

communication theory and research journal

 

0.000

 

2015

0

0

37

216

computational intelligence and neuroscience

16875265

0.000

 

2015

0

0

136

217

computational methods for differential equations

23453982

0.105

Q2

2015

2

0

 

218

contemporary analysis and applied mathematics

21473730

0.147

Q1

2015

5

0

11

219

coğrafya dergisi

13027212

0.000

 

2015

1

0

10

220

courrier du savoir

11123338

0.029

Q3

2015

3

0

39

221

creative artist: a journal of theatre and media studies

 

0.000

 

2015

0

0

16

222

critical care and shock

14107767

0.027

Q3

2015

2

0

20

223

critical care nursing journal

20083084

0.375

Q1

2015

35

2

8

224

critical care research and practice

20901305

0.000

 

2015

2

0

19

225

crop breeding journal

2008868X

0.217

Q1

2015

10

0

 

226

cukurova medical journal

02505150

0.011

Q4

2015

4

0

167

227

cumhuriyet dental journal

 

0.085

Q3

2015

20

0

46

228

cumhuriyet medical journal

 

0.009

Q4

2015

9

0

51

229

cumhuriyet üniversitesi sosyal bilimler dergisi

13030329

0.000

 

2015

9

0

26

230

cumhuriyet nursing journal

21477817

0.083

Q2

2015

3

0

14

231

current aging science

18746098

0.290

Q1

2015

47

17

36

232

current alzheimer research

15672050

0.303

Q1

2015

165

37

104

233

current analytical chemistry

15734110

0.133

Q2

2015

31

2

39

234

current bioactive compounds

15734072

0.073

Q4

2015

13

0

37

235

current bioinformatics

15748936

0.135

Q2

2015

38

0

71

236

current cancer drug targets

15680096

0.189

Q2

2015

59

1

74

237

current cancer therapy reviews

15733947

0.020

Q4

2015

4

0

26

238

current cardiology reviews

1573403X

0.048

Q3

2015

21

0

39

239

current chemical biology

22127968

0.186

Q2

2015

10

0

11

240

current clinical pharmacology

15748847

0.024

Q4

2015

20

8

37

241

current computer-aided drug design

15734099

0.244

Q1

2015

36

3

46

242

current diabetes reviews

15733998

0.205

Q1

2015

43

0

36

243

current drug abuse reviews

18744737

0.020

Q4

2015

12

0

13

244

current drug delivery

15672018

0.228

Q2

2015

63

0

82

245

current drug discovery technologies

15701638

0.077

Q4

2015

19

1

20

246

current drug metabolism

13892002

0.171

Q2

2015

122

14

66

247

current drug safety

15748863

0.046

Q4

2015

21

0

47

248

current drug targets

13894501

0.162

Q2

2015

143

27

163

249

current drug therapy

15748855

0.095

Q3

2015

5

0

25

250

current enzyme inhibition

15734080

0.029

Q4

2015

4

0

17

251

current gene therapy

15665232

0.267

Q1

2015

68

4

40

252

current genomics

13892029

0.108

Q3

2015

44

1

53

253

current gerontology and geriatrics research

16877063

0.000

 

2015

0

0

9

254

current hiv research

1570162X

0.033

Q3

2015

18

0

62

255

current hypertension reviews

15734021

0.000

 

2015

4

0

20

256

current immunology reviews

15733955

0.098

Q2

2015

10

0

16

257

current medical imaging reviews

15734056

0.044

Q3

2015

5

0

37

258

current medicinal chemistry

09298673

0.239

Q1

2015

454

24

272

259

current molecular medicine

15665240

0.135

Q3

2015

121

34

99

260

current molecular pharmacology

18744672

0.079

Q3

2015

13

0

26

261

current nanoscience

15734137

0.148

Q2

2015

82

4

104

262

current neuropharmacology

1570159X

0.222

Q1

2015

71

19

78

263

current neurovascular research

15672026

0.211

Q2

2015

50

4

46

264

current nutrition and food science

15734013

0.072

Q2

2015

16

0

45

265

current organic chemistry

13852728

0.134

Q2

2015

91

0

177

266

current organic synthesis

15701794

0.213

Q1

2015

40

1

69

267

current pediatric reviews

15733963

0.044

Q2

2015

7

0

31

268

current pharmaceutical analysis

15734129

0.138

Q2

2015

18

1

41

269

current pharmaceutical biotechnology

13892010

0.131

Q3

2015

122

12

113

270

current pharmaceutical design

13816128

0.158

Q2

2015

576

134

350

271

current pharmacogenomics and personalized medicine

18756921

0.000

 

2015

3

0

16

272

current protein and peptide science

13892037

0.081

Q3

2015

36

2

83

273

current proteomics

15701646

0.000

 

2015

3

0

33

274

current psychiatry reviews

15734005

0.013

Q4

2015

3

0

27

275

current radiopharmaceuticals

18744710

0.000

 

2015

0

0

22

276

current respiratory medicine reviews

1573398X

0.000

 

2015

0

0

46

277

current rheumatology reviews

15733971

0.000

 

2015

0

0

20

278

current signal transduction therapy

15743624

0.018

Q4

2015

4

0

22

279

current stem cell research and therapy

1574888X

0.145

Q3

2015

34

0

57

280

current topics in medicinal chemistry

15680266

0.208

Q2

2015

176

2

197

281

current vascular pharmacology

15701611

0.051

Q4

2015

39

1

95

282

current women's health reviews

15734048

0.000

 

2015

10

0

24

283

daru journal of pharmaceutical sciences

15608115

0.224

Q2

2015

236

1

54

284

defence s and t technical bulletin

19856571

0.074

Q2

2015

4

0

14

285

delta medical college journal

23076615

0.000

 

2015

0

0

18

286

deneysel tıp araştırma enstitüsü dergisidir

 

0.063

Q2

2015

1

0

11

287

dental research journal

17353327

0.119

Q2

2015

120

2

90

288

depression research and treatment

20901321

0.000

 

2015

0

0

16

289

dergiabant (aibü ilahiyat fakültesi dergisi)

21480494

0.000

 

2015

0

0

27

290

dermatology research and practice

16876105

0.018

Q4

2015

3

0

23

291

desert

20080875

0.210

Q1

2015

70

0

25

292

diagnostic and interventional radiology

13053825

0.072

Q2

2015

41

0

84

293

dicle medical journal

13002945

0.093

Q2

2015

73

0

108

294

dicle university journal of institute of natural and applied science

21464693

0.000

 

2015

0

0

14

295

dicle university journal of social sciences institute

 

0.075

Q2

2015

8

0

34

296

dicle university journal of ziya gökalp faculty of education

 

0.205

Q1

2015

42

0

51

297

discrete dynamics in nature and society

10260226

0.004

Q4

2015

7

0

367

298

dokuz eylul university the journal of graduate school of social sciences

13023284

0.074

Q2

2015

11

0

23

299

drug metabolism letters

18723128

0.093

Q3

2015

12

0

18

300

dusunen adam: the journal of psychiatry and neurological sciences

10188681

0.092

Q3

2015

35

1

55

301

duzce medical journal

 

0.028

Q3

2015

11

0

35

302

eastern geographical review

13027956

0.019

Q4

2015

8

1

21

303

eastern journal of medicine

13010883

0.000

 

2015

2

0

 

304

eastern mediterranean health journal

10203397

0.105

Q2

2015

493

32

131

305

ecopersia

23222700

0.254

Q1

2015

23

3

28

306

education and science

13001337

0.229

Q1

2015

204

5

119

307

education in medicine journal

 

0.055

Q3

2015

6

0

47

308

educational research in medical sciences

22520341

0.115

Q2

2015

10

0

18

309

educational sciences: theory and practice

13030485

0.111

Q2

2015

50

6

116

310

ege academic review

1303099X

0.170

Q1

2015

37

0

48

311

ege journal of education

13074474

0.237

Q1

2015

16

1

26

312

ege journal of fisheries and aquatic sciences

13001590

0.141

Q2

2015

13

0

32

313

ege journal of medicine

10169113

0.043

Q3

2015

20

0

65

314

ege strategic research journal

1309887X

0.000

 

2015

0

0

8

315

egyptian informatics journal

 

0.295

Q1

2015

17

0

17

316

egyptian journal of agronomy

03793575

0.000

 

2015

0

0

13

317

egyptian journal of anaesthesia

 

0.088

Q1

2015

26

1

56

318

egyptian journal of aquatic research

16874285

0.230

Q1

2015

34

3

42

319

egyptian journal of biological pest control

11101768

0.045

Q3

2015

13

1

42

320

egyptian journal of biology

11106859

0.000

 

2015

11

0

 

321

ekoloji

13001361

0.132

Q2

2015

59

0

25

322

electronic journal of graph theory and applications

 

0.107

Q2

2015

3

0

20

323

elementary education online

13053515

0.068

Q3

2015

15

2

100

324

emergency

23454563

0.220

Q1

2015

12

1

42

325

emirates journal for engineering research

10229892

0.061

Q3

2015

6

0

13

326

emirates journal of food and agriculture

2079052X

0.269

Q1

2015

124

22

116

327

endocrine, metabolic and immune disorders - drug targets

18715303

0.947

Q1

2015

123

3

46

328

energy equipment and systems

23831111

0.105

Q2

2015

2

0

13

329

environmental resources research

23454318

0.067

Q2

2015

2

0

14

330

enzyme research

20900406

0.000

 

2015

0

0

15

331

erciyes medical journal

1300199X

0.038

Q3

2015

20

0

42

332

erciyes university journal of economics and administrative sciences

 

0.000

 

2015

1

0

19

333

erciyes university journal of the institute of science and technology

10122354

0.023

Q3

2015

11

0

39

334

esteem academic journal

16757939

0.000

 

2015

0

0

40

335

eurasia journal of mathematics, science and technology education

13058215

0.324

Q1

2015

70

8

114

336

eurasian chemico-technological journal

 

0.000

 

2015

1

0

38

337

eurasian journal of analytical chemistry

 

0.050

Q3

2015

2

0

15

338

eurasian journal of biosciences

 

0.158

Q2

2015

4

1

8

339

eurasian journal of educational research

1302597X

0.200

Q1

2015

34

0

49

340

european journal of dentistry

13057456

0.456

Q1

2015

138

17

100

341

european journal of economic and political studies

13076000

0.000

 

2015

4

0

10

342

european journal of general medicine

13043889

0.011

Q4

2015

21

1

63

343

european science editing

02583127

0.009

Q4

2015

2

1

29

344

evidence based care journal

20082487

0.031

Q3

2015

3

0

32

345

experimental and clinical transplantation

13040855

0.088

Q2

2015

41

1

188

346

fe journal: feminist

1309128X

0.000

 

2015

1

0

21

347

florence nightingale journal of nursing

21474923

0.098

Q2

2015

17

0

29

348

fırat medical journal

13009818

0.048

Q3

2015

14

0

56

349

fırat university journal of social science

13009702

0.047

Q3

2015

8

1

42

350

fırat university medical journal of health sciences

13089315

0.017

Q4

2015

4

0

29

351

fırat university veterinary journal of health sciences

13089323

0.000

 

2015

3

0

34

352

future of medical education journal

22518347

0.217

Q1

2015

45

12

33

353

gadjah mada international journal of business

14111128

0.067

Q3

2015

4

0

16

354

galen medical journal

22285423

0.078

Q2

2015

8

0

46

355

gas processing

23223251

0.042

Q2

2015

1

0

4

356

gastroenterology and hepatology from bed to bench

20082258

0.192

Q2

2015

65

22

58

357

gastroenterology research and practice

16876121

0.003

Q4

2015

10

0

222

358

gazi medical journal

 

0.031

Q3

2015

4

0

64

359

gazi türkiyat

 

0.014

Q4

2015

1

0

40

360

gazi university journal of gazi educational faculty

13019058

0.000

 

2015

2

0

29

361

gazi university journal of science

 

0.040

Q3

2015

34

3

83

362

gaziantep medical journal

21483132

0.065

Q2

2015

13

0

56

363

gema online journal of language studies

 

0.615

Q1

2015

104

2

33

364

genetics in the 3rd millennium

24237159

0.000

 

2015

1

0

25

365

geografia: malaysian journal of society and space

21802491

0.296

Q2

2015

103

27

157

366

geopersia

10161058

0.281

Q1

2015

25

1

16

367

global journal al-thaqafah

22320474

0.022

Q4

2015

2

0

24

368

gomal journal of medical sciences

18197973

0.024

Q4

2015

28

0

63

369

gulhane medical journal

13020471

0.060

Q2

2015

20

0

114

370

hacettepe journal of mathematics and statistics

13035010

0.095

Q2

2015

56

6

132

371

hacettepe university journal of education

13005340

0.143

Q2

2015

129

54

64

372

hayati journal of biosciences

19783019

0.094

Q2

2015

18

0

31

373

health education and health promotion

23452889

0.182

Q1

2015

8

0

 

374

health promotion perspectives

22286497

0.215

Q1

2015

27

2

35

375

hematology oncology and stem cell therapy

 

0.102

Q2

2015

10

2

36

376

hepatitis monthly

1735143X

0.339

Q1

2015

256

3

106

377

hormozgan medical journal

24233528

0.063

Q2

2015

28

0

56

378

hpb surgery

08948569

0.000

 

2015

0

0

9

379

hukuk araştırmaları dergisi

21460590

0.000

 

2015

0

0

 

380

humanitas

 

0.000

 

2015

0

0

13

381

iejme-mathematics education

 

0.059

Q3

2015

2

0

17

382

iium engineering journal

1511788X

0.000

 

2015

6

0

7

383

iium journal of educational studies

22898085

0.000

 

2015

0

0

15

384

iium law journal

01282530

0.000

 

2015

1

0

24

385

ilmu kelautan, indonesian journal of marine sciences

08537291

0.018

Q4

2015

9

0

25

386

ilorin journal of religious studies

21417040

0.040

Q3

2015

1

0

14

387

immunology, endocrine and metabolic agents in medicinal chemistry

18715222

0.078

Q2

2015

8

0

19

388

indonesian journal of applied linguistics

 

0.044

Q3

2015

3

0

28

389

indonesian journal of chemistry

14119420

0.070

Q3

2015

10

2

43

390

infectious diseases in obstetrics and gynecology

10647449

0.000

 

2015

0

0

13

391

infectious disorders – drug targets

18715265

0.116

Q3

2015

24

2

28

392

insight turkey

 

0.072

Q2

2015

18

1

53

393

institutions and economies

22321640

0.082

Q2

2015

12

1

19

394

intellectual discourse

01284878

0.025

Q3

2015

5

0

22

395

interdisciplinary journal of virtual learning in medical sciences

24767263

0.157

Q1

2015

13

0

24

396

interdisciplinary perspectives on infectious diseases

1687708X

0.000

 

2015

2

0

10

397

international aquatic research

20084935

0.063

Q3

2015

38

2

32

398

international cardiovascular research journal

22519130

0.306

Q1

2015

56

3

49

399

international economic studies

20089643

0.000

 

2015

7

0

 

400

international electronic journal of elementary education

 

0.019

Q4

2015

7

1

42

401

international food research journal

19854668

0.131

Q1

2015

350

4

357

402

international journal of administrative science and organization

08543844

0.087

Q2

2015

8

0

18

403

international journal of advanced design and manufacturing technology

22520406

0.078

Q2

2015

15

0

40

404

international journal of advanced structural engineering

20083556

0.060

Q2

2015

8

2

30

405

international journal of advances in soft computing and its applications

 

0.021

Q4

2015

6

0

31

406

international journal of aerospace engineering

16875966

0.000

 

2015

1

0

67

407

international journal of agricultural management and development

21595852

0.104

Q2

2015

16

2

42

408

international journal of agriculture and biology

15608530

0.341

Q1

2015

318

8

183

409

international journal of alanya faculty of business

13091522

0.012

Q4

2015

2

0

54

410

international journal of alzheimer's disease

20908024

0.000

 

2015

1

0

8

411

international journal of analytical chemistry

16878760

0.000

 

2015

0

0

62

412

international journal of antennas and propagation

16875869

0.009

Q4

2015

6

0

310

413

international journal of aquatic biology

23830956

0.457

Q1

2015

58

15

52

414

international journal of architectural engineering and urban planning

22287337

0.036

Q3

2015

5

0

14

415

international journal of architectural research

19946961

0.152

Q1

2015

41

24

47

416

international journal of asia pacific studies

 

0.000

 

2015

0

0

16

417

international journal of assessment and evaluation in education

22321926

0.000

 

2015

0

0

 

418

international journal of automotive and mechanical engineering

22298649

  2.328

Q1

2015

416

35

78

419

international journal of automotive engineering

20089899

0.145

Q2

2015

14

0

23

420

international journal of basic science in medicine

2476664X

0.000

 

2015

2

0

43

421

international journal of behavioral sciences

23221194

0.146

Q2

2015

127

1

28

422

international journal of biomaterials

16878787

0.000

 

2015

0

0

15

423

international journal of biomedical imaging

16874188

0.000

 

2015

1

0

15

424

international journal of business and development studies

2008448X

0.048

Q3

2015

3

0

7

425

international journal of business and society

 

0.081

Q3

2015

14

1

30

426

international journal of business and technopreneurship

22317090

0.000

 

2015

0

0

31

427

international journal of cell biology

16878876

0.012

Q4

2015

1

0

25

428

international journal of chemical engineering

1687806X

0.000

 

2015

0

0

23

429

international journal of china studies

21803250

0.000

 

2015

2

0

18

430

international journal of civil engineering

17350522

0.174

Q1

2015

86

4

59

431

international journal of communication networks and information security

20760930

0.318

Q1

2015

23

1

22

432

international journal of community based nursing and midwifery

23222476

0.233

Q1

2015

16

2

36

433

international journal of computer games technology

16877047

0.042

Q3

2015

1

0

12

434

international journal of corrosion

16879325

0.000

 

2015

1

0

14

435

international journal of dentistry

16878728

0.000

 

2015

4

0

49

436

international journal of differential equations

16879643

0.000

 

2015

0

0

33

437

international journal of digital multimedia broadcasting

16877578

0.000

 

2015

0

0

2

438

international journal of early childhood special education

 

0.217

Q1

2015

16

0

16

439

international journal of ecology

16879708

0.000

 

2015

0

0

15

440

international journal of economic perspectives

13071637

0.000

 

2015

2

0

14

441

international journal of economics and management

 

0.073

Q3

2015

27

0

30

442

international journal of economics, management and accounting

13947680

0.071

Q3

2015

10

0

14

443

international journal of electrical and electronic systems research

19855389

0.000

 

2015

1

0

7

444

international journal of endocrinology

16878337

0.007

Q4

2015

9

0

271

445

international journal of endocrinology and metabolism

1726913X

0.129

Q2

2015

47

2

33

446

international journal of energy and environmental engineering

20089163

0.281

Q1

2015

25

0

39

447

international journal of engineering

10252495

0.416

Q1

2015

280

16

186

448

international journal of english language and translation studies

 

0.064

Q2

2015

7

1

51

449

international journal of enteric pathogens

23453362

0.175

Q2

2015

12

2

34

450

international journal of environmental and science education

 

0.255

Q1

2015

31

0

55

451

international journal of environmental research

17356865

0.222

Q1

2015

251

7

150

452

international journal of environmental science and technology

17351472

0.508

Q1

2015

629

10

355

453

international journal of fertility and sterility

2008076X

0.235

Q1

2015

63

2

68

454

international journal of genomics

2314436X

0.000

 

2015

0

0

67

455

international journal of geophysics

1687885X

0.000

 

2015

0

0

12

456

international journal of group theory

22517650

0.042

Q3

2015

6

0

22

457

international journal of health policy and management

 

0.574

Q1

2015

232

124

175

458

international journal of health sciences

09242287

0.091

Q2

2015

28

0

30

459

international journal of hematology and oncology

1306133X

0.031

Q3

2015

12

0

36

460

international journal of hematology-oncology and stem cell research

20083009

0.141

Q1

2015

22

1

34

461

international journal of high risk behaviors and addiction

22518711

0.098

Q2

2015

16

0

40

462

international journal of hospital research

22518940

0.492

Q1

2015

42

3

32

463

international journal of hypertension

20900384

0.000

 

2015

0

0

28

464

international journal of industrial chemistry

22285970

0.224

Q1

2015

24

2

29

465

international journal of industrial engineering and production research

20084889

0.407

Q1

2015

63

2

24

466

international journal of industrial mathematics

20085621

0.149

Q1

2015

29

2

37

467

international journal of information and communication technology research

22516107

0.000

 

2015

0

0

28

468

international journal of information science and management

20088302

0.132

Q2

2015

23

1

20

469

international journal of instruction

1694609X

0.069

Q3

2015

4

0

29

470

international journal of integrated engineering

1985854X

0.120

Q2

2015

11

0

17

471

international journal of iron and steel society of iran

17354145

0.071

Q2

2015

19

0

14

472

international journal of language studies

21574898

0.200

Q1

2015

48

5

31

473

international journal of management studies

22321608

0.037

Q3

2015

11

0

21

474

international journal of maritime technology

23456000

0.067

Q3

2015

3

2

12

475

international journal of mathematics and mathematical sciences

01611712

0.018

Q4

2015

3

0

43

476

international journal of mechanical and materials engineering

 

0.028

Q4

2015

17

0

 

477

international journal of mechanical and mechatronics engineering

22272771

0.073

Q3

2015

18

3

76

478

international journal of microbiology

1687918X

0.000

 

2015

0

0

17

479

international journal of microwave science and technology

16875826

0.000

 

2015

0

0

14

480

international journal of mining and geo-engineering

23456930

0.036

Q3

2015

3

1

25

481

international journal of molecular and cellular medicine

22519637

0.275

Q1

2015

22

0

31

482

international journal of molecular and clinical microbiology

20089171

0.056

Q3

2015

4

0

20

483

international journal of nano dimension

20088868

0.083

Q2

2015

23

3

53

484

international journal of nanoelectronics and materials

19855761

0.133

Q2

2015

9

0

16

485

international journal of nanoscience and nanotechnology

17357004

0.107

Q2

2015

18

3

35

486

international journal of navigation and observation

16875990

0.000

 

2015

0

0

9

487

international journal of nephrology

2090214X

0.000

 

2015

3

0

23

488

international journal of nonlinear analysis and applications

 

0.022

Q3

2015

12

0

18

489

international journal of occupational hygiene

20085109

0.266

Q1

2015

36

1

22

490

international journal of optics

16879384

0.000

 

2015

0

0

10

491

international journal of optics and photonics

17358590

0.000

 

2015

0

0

14

492

international journal of optimization in civil engineering

22287558

0.324

Q1

2015

36

1

32

493

international journal of organ transplantation medicine

20086482

0.208

Q1

2015

21

0

26

494

international journal of pediatrics

23455047

0.255

Q1

2015

31

4

130

495

international journal of photoenergy

1110662X

0.000

 

2015

2

0

175

496

international journal of plant genomics

16875370

0.167

Q1

2015

1

0

4

497

international journal of plant production

17356814

0.319

Q1

2015

115

2

31

498

international journal of polymer science

16879422

0.000

 

2015

2

0

170

499

international journal of power electronics and drive systems

 

0.500

Q1

2015

119

14

124

500

international journal of preventive medicine

20087802

0.302

Q1

2015

262

0

75

501

international journal of property sciences

 

0.000

 

2015

0

0

5

502

international journal of psychology

20081251

0.033

Q4

2015

14

0

14

503

international journal of public health research

22320253

0.024

Q4

2015

8

0

18

504

international journal of pure and applied mathematics

13118080

0.279

Q1

2015

355

14

480

505

international journal of radiation research

23223243

0.091

Q2

2015

74

0

53

506

international journal of reconfigurable computing

16877195

0.000

 

2015

0

0

12

507

international journal of recycling of organic waste in agriculture

21953228

0.200

Q1

2015

16

1

30

508

international journal of renewable energy research

 

0.094

Q2

2015

67

8

140

509

international journal of renewable energy resources

22891846

0.158

Q1

2015

4

0

7

510

international journal of reproductive biomedicine

24764108

0.309

Q1

2015

159

6

100

511

international journal of rheumatology

16879260

0.000

 

2015

0

0

22

512

international journal of rotating machinery

1023621X

0.000

 

2015

1

0

21

513

international journal of social inquiry

13078364

0.000

 

2015

0

0

 

514

international journal of stochastic analysis

20903332

0.000

 

2015

0

0

10

515

international journal of surgical oncology

20901402

0.000

 

2015

0

0

13

516

international journal of sustainable construction engineering and technology

21803242

0.034

Q3

2015

6

0

12

517

international journal of technology

20869614

0.030

Q3

2015

6

2

137

518

international journal of telemedicine and applications

16876415

0.000

 

2015

0

0

9

519

international journal of the malay world and civilisation

22891706

0.032

Q4

2015

13

0

28

520

international journal of thermodynamics

13019724

0.036

Q4

2015

6

0

28

521

international journal of transportation engineering

2322259X

0.089

Q2

2015

6

0

18

522

international journal of travel medicine and global health

23221100

0.100

Q2

2015

5

0

37

523

international journal of turkish literature culture education

21470146

0.077

Q1

2015

17

0

116

524

international journal of vascular medicine

20902824

0.000

 

2015

0

0

12

525

international journal of vehicular technology

16875702

0.000

 

2015

0

0

7

526

international journal of women's health and reproduction sciences

 

0.108

Q2

2015

10

2

47

527

international journal of zoology

16878477

0.000

 

2015

0

0

6

528

international journal on electrical engineering and informatics

20856830

0.043

Q3

2015

10

0

55

529

international nano letters

20089295

0.081

Q2

2015

13

0

 

530

international relations

13047310

0.022

Q4

2015

1

0

 

531

international research journal of arts and humanities

 

0.000

 

2015

0

0

17

532

iranian biomedical journal

1028852X

0.304

Q1

2015

82

1

34

533

iranian economic review

10266542

0.021

Q4

2015

7

1

24

534

iranian endodontic journal

17357497

0.923

Q1

2015

247

35

61

535

iranian heart journal

17357306

0.000

 

2015

3

0

39

536

iranian journal of allergy, asthma and immunology

17351502

0.200

Q2

2015

86

6

81

537

iranian journal of animal biosystematics

1735434X

0.306

Q1

2015

45

1

20

538

iranian journal of applied animal science

2251628X

0.108

Q1

2015

43

6

120

539

iranian journal of applied language studies

20085494

0.042

Q3

2015

7

0

 

540

iranian journal of applied linguistics

17351634

0.115

Q1

2015

15

0

12

541

iranian journal of astronomy and astrophysics

23224924

0.000

 

2015

0

0

7

542

iranian journal of basic medical sciences

20083866

0.552

Q1

2015

307

6

180

543

iranian journal of biotechnology

17283043

0.104

Q2

2015

96

0

36

544

iranian journal of blood and cancer

20084595

0.116

Q1

2015

17

3

36

545

iranian journal of cancer prevention

20082398

0.154

Q1

2015

50

1

67

546

iranian journal of catalysis

22520236

0.051

Q3

2015

11

0

53

547

iranian journal of chemical engineering

17355397

0.071

Q2

2015

14

0

28

548

iranian journal of chemistry and chemical engineering

10219986

0.129

Q2

2015

100

2

48

549

iranian journal of child neurology

17354668

0.196

Q2

2015

42

0

51

550

iranian journal of dermatology

0021082X

0.067

Q2

2015

19

0

39

551

iranian journal of diabetes and obesity

20086792

0.102

Q2

2015

20

0

24

552

iranian journal of earth sciences

20088779

0.071

Q2

2015

7

0

15

553

iranian journal of economic studies

23221402

0.083

Q3

2015

3

0

 

554

iranian journal of electrical and electronic engineering

17352827

0.167

Q2

2015

43

19

40

555

iranian journal of fisheries sciences

15622916

0.248

Q1

2015

125

4

89

556

iranian journal of fuzzy systems

17350654

0.085

Q2

2015

34

1

53

557

iranian journal of genetics and plant breeding

22519610

0.000

 

2015

1

0

 

558

iranian journal of health sciences

2322553X

0.319

Q1

2015

31

8

32

559

iranian journal of immunology

17351383

0.131

Q2

2015

55

0

30

560

iranian journal of kidney diseases

17358582

0.450

Q1

2015

235

9

78

561

iranian journal of language teaching research

23221291

0.065

Q2

2015

3

0

17

562

iranian journal of management studies

20087055

0.143

Q2

2015

16

1

31

563

iranian journal of materials science and engineering

17350808

0.138

Q1

2015

37

2

41

564

iranian journal of mathematical chemistry

22286489

0.091

Q3

2015

9

0

17

565

iranian journal of mathematical sciences and informatics

17354463

0.375

Q1

2015

46

2

23

566

iranian journal of mechanical engineering

16059727

0.045

Q3

2015

4

0

 

567

iranian journal of medical physics

22520309

0.100

Q2

2015

10

1

32

568

iranian journal of medical sciences

02530716

0.270

Q1

2015

103

5

87

569

iranian journal of microbiology

20083289

0.397

Q1

2015

136

3

53

570

iranian journal of neonatology

22517510

0.071

Q2

2015

7

1

40

571

iranian journal of neurology

2008384X

0.221

Q1

2015

38

1

46

572

iranian journal of nuclear medicine

16812824

0.094

Q2

2015

13

0

22

573

iranian journal of numerical analysis and optimization

24236977

0.042

Q3

2015

2

0

13

574

iranian journal of nursing and midwifery research

17359066

0.275

Q1

2015

162

6

82

575

iranian journal of oil and gas science and technology

23452412

0.021

Q3

2015

2

1

24

576

iranian journal of operations research

20081189

0.000

 

2015

5

0

 

577

iranian journal of otorhinolaryngology

22517251

0.145

Q1

2015

16

0

70

578

iranian journal of parasitology

17357020

0.290

Q1

2015

211

4

84

579

iranian journal of pathology

17355303

0.152

Q1

2015

57

1

54

580

iranian journal of pediatric hematology and oncology

20088892

0.206

Q1

2015

23

4

34

581

iranian journal of pediatrics

20082142

0.151

Q1

2015

123

0

97

582

iranian journal of pharmaceutical research

17350328

0.618

Q1

2015

502

22

159

583

iranian journal of pharmaceutical sciences

17352444

0.063

Q4

2015

39

0

 

584

iranian journal of pharmacology and therapeutics

17352657

0.000

 

2015

2

0

3

585

iranian journal of plant physiology

21558222

0.153

Q2

2015

31

0

 

586

iranian journal of psychiatry

17354587

0.145

Q2

2015

45

0

40

587

iranian journal of psychiatry and behavioral sciences

17358639

0.200

Q1

2015

51

1

52

588

iranian journal of public health

22516085

0.327

Q1

2015

533

8

284

589

iranian journal of radiology

17351065

0.032

Q3

2015

28

1

77

590

iranian journal of science and technology, transaction a: science

10286276

0.151

Q1

2015

60

0

70

591

iranian journal of science and technology, transactions of civil engineering

22286160

0.368

Q1

2015

85

1

39

592

iranian journal of science and technology, transactions of electrical engineering

22286179

0.071

Q2

2015

28

2

16

593

iranian journal of science and technology, transactions of mechanical engineering

22286187

0.439

Q1

2015

41

0

37

594

iranian journal of toxicology

20082967

0.143

Q2

2015

27

4

40

595

iranian journal of veterinary medicine

22518894

0.025

Q4

2015

36

1

40

596

iranian journal of veterinary research, shiraz university

17281997

0.083

Q2

2015

138

0

65

597

iranian journal of veterinary science and technology

2008465X

0.000

 

2015

1

0

17

598

iranian journal of veterinary surgery

20083033

0.000

 

2015

7

0

17

599

iranian polymer journal

10261265

0.536

Q1

2015

270

10

94

600

iranian red crescent medical journal

20741804

0.275

Q1

2015

309

6

236

601

iranian rehabilitation journal

17353602

0.373

Q1

2015

65

5

73

602

iranian review of foreign affairs

20088221

0.035

Q4

2015

13

0

18

603

isesco journal of science and technology

11148829

0.022

Q4

2015

12

0

19

604

islamiyyat

02165636

0.044

Q2

2015

4

0

17

605

issues in language teaching

23223715

0.000

 

2015

0

0

6

606

istanbul university faculty of communication journal

 

0.000

 

2015

0

0

12

607

istanbul university journal of the school of business administration

 

0.023

Q4

2015

7

0

18

608

iufs journal of biology

13007041

0.091

Q3

2015

3

0

 

609

jentashapir journal of health research

 

0.064

Q2

2015

14

2

56

610

jeoloji muhendisligi dergisi

 

0.000

 

2015

2

0

6

611

joint diseases and related surgery

13058282

0.487

Q1

2015

77

8

36

612

jordan journal of agricultural sciences

18158625

0.025

Q4

2015

25

0

96

613

jordan journal of biological sciences

19956673

0.076

Q3

2015

42

1

56

614

jordan journal of chemistry

18149111

0.087

Q3

2015

15

0

17

615

jordan journal of civil engineering

19930461

0.064

Q2

2015

11

0

43

616

jordan journal of earth and environmental sciences

19956681

0.000

 

2015

5

0

14

617

jordan journal of mathematics and statistics

20757905

0.000

 

2015

4

0

20

618

jordan journal of mechanical and industrial engineering

 

0.107

Q2

2015

57

0

33

619

jordan journal of modern languages and literature

19946953

0.000

 

2015

0

0

8

620

jordan journal of pharmaceutical sciences

19957157

0.049

Q4

2015

7

0

18

621

jordan journal of physics

19947615

0.000

 

2015

3

0

22

622

jordan medical journal

04469283

0.000

 

2015

4

0

27

623

journal marocain de chimie hétérocyclique

11147792

0.000

 

2015

0

0

6

624

journal of administrative management, education and training

1324604X

0.000

 

2015

1

0

3

625

journal of administrative science

16751302

0.000

 

2015

1

0

11

626

journal of advanced manufacturing technology

19853157

0.067

Q3

2015

6

0

14

627

journal of advanced materials and processing

2322388X

0.045

Q3

2015

2

0

29

628

journal of advanced research

 

0.132

Q1

2015

51

5

77

629

journal of advances in environmental health research

 

0.245

Q1

2015

15

3

32

630

journal of advances in medical education and professionalism

23222220

0.197

Q1

2015

15

2

24

631

journal of aging research

20902204

0.000

 

2015

0

0

22

632

journal of agricultural and veterinary sciences, qassim university

 

0.000

 

2015

2

0

6

633

journal of agricultural faculty of atatürk university

13009036

0.000

 

2015

2

0

6

634

journal of agricultural faculty of gaziosmanpasa university

13002910

0.119

Q2

2015

19

1

33

635

journal of agricultural science and technology

16807073

0.373

Q1

2015

417

6

159

636

journal of agricultural sciences, university of belgrade

 

0.058

Q3

2015

10

0

41

637

journal of ai and data mining

23225211

0.000

 

2015

0

0

24

638

journal of algebraic systems

23455128

0.000

 

2015

0

0

8

639

journal of analytical methods in chemistry

20908865

0.000

 

2015

0

0

85

640

journal of anatolia nursing and health sciences

13095471

0.100

Q1

2015

40

0

40

641

journal of anesthesia

 

0.045

Q3

2015

11

0

55

642

journal of ankara health sciences

2146328X

0.000

 

2015

2

0

 

643

journal of ankara university faculty of medicine

03658104

0.000

 

2015

4

0

26

644

journal of applied biological sciences

13071130

0.059

Q3

2015

6

0

16

645

journal of applied chemical research, karaj branch

20083815

0.043

Q4

2015

9

0

48

646

journal of applied fluid mechanics

17353572

0.664

Q1

2015

173

6

95

647

journal of applied mathematics

1110757X

0.002

Q4

2015

7

0

118

648

journal of applied sciences and environmental management

11198362

0.069

Q2

2015

88

0

102

649

journal of arthropod-borne diseases

17357179

0.340

Q1

2015

121

0

27

650

journal of ataturk

13027549

0.000

 

2015

0

0

7

651

journal of ayub medical college

10259589

0.015

Q4

2015

10

0

246

652

journal of balkan research institute - trakya university

21471371

0.000

 

2015

0

0

 

653

journal of bangladesh college of physicians and surgeons

 

0.000

 

2015

3

0

59

654

journal of basic and clinical cancer research

22286527

0.000

 

2015

3

0

11

655

journal of basic and clinical pathophysiology

23221895

0.125

Q2

2015

4

0

8

656

journal of biological and environmental sciences

13079530

0.109

Q2

2015

44

0

20

657

journal of biomedical physics and engineering

 

0.067

Q2

2015

4

0

29

658

journal of biophysics

16878000

0.000

 

2015

0

0

7

659

journal of building performance

21802106

0.067

Q2

2015

6

0

10

660

journal of business and social development

22892915

0.000

 

2015

0

0

16

661

journal of cancer epidemiology

16878558

0.000

 

2015

0

0

13

662

journal of cardio - thoracic medicine

23452447

0.033

Q3

2015

3

1

32

663

journal of cardiovascular and thoracic research

20085117

0.156

Q1

2015

33

4

39

664

journal of cardio-vascular-thoracic anaesthesia and intensive care society

13055550

0.054

Q2

2015

6

0

38

665

journal of caring sciences

 

0.380

Q1

2015

39

0

33

666

journal of cell and molecular biology

13033646

0.000

 

2015

4

0

 

667

journal of cell and molecular research

20089147

0.212

Q1

2015

18

0

20

668

journal of chemical and petroleum engineering

10260803

0.095

Q2

2015

8

0

14

669

journal of chemical health risks

22516719

0.047

Q3

2015

9

1

32

670

journal of chemistry

20909063

0.000

 

2015

10

0

388

671

journal of clinical and analytical medicine

13090720

0.105

Q2

2015

52

2

295

672

journal of clinical research in pediatric endocrinology

13085727

0.197

Q1

2015

61

5

85

673

journal of combustion

20901968

0.000

 

2015

0

0

9

674

journal of communication engineering

23224088

0.167

Q1

2015

8

1

12

675

journal of community health research

23225688

0.029

Q3

2015

5

1

33

676

journal of comprehensive pediatrics

22518150

0.089

Q2

2015

18

0

24

677

journal of computational and applied research in mechanical engineering

22287922

0.179

Q1

2015

8

0

14

678

journal of computer networks and communications

20907141

0.000

 

2015

0

0

14

679

journal of construction in developing countries

18236499

0.074

Q2

2015

12

0

7

680

journal of control science and engineering

16875249

0.000

 

2015

3

0

56

681

journal of crop protection

22519041

0.291

Q1

2015

55

8

75

682

journal of current ophthalmology

2345279X

0.022

Q4

2015

30

0

24

683

journal of dental faculty of ankara university

10168710

0.000

 

2015

4

0

9

684

journal of dental faculty of atatürk university

13009044

0.047

Q3

2015

26

0

173

685

journal of dental materials and techniques

23224150

0.085

Q3

2015

8

0

32

686

journal of dental research dental clinics dental prospects

2008210X

0.329

Q1

2015

74

0

49

687

journal of dental school

17357683

0.035

Q3

2015

5

0

39

688

journal of dentistry indonesia

16939697

0.032

Q3

2015

2

0

15

689

journal of dentistry, shiraz university of medical sciences

23456485

0.311

Q1

2015

36

4

73

690

journal of dentistry, tehran university of medical sciences

17352150

0.161

Q2

2015

87

0

119

691

journal of dentomaxillofacial radiology, pathology and surgery

22517847

0.021

Q4

2015

1

0

24

692

journal of design and built environment

22321500

0.000

 

2015

3

0

8

693

journal of diabetes research

23146745

0.007

Q4

2015

2

0

222

694

journal of economic cooperation and development

 

0.085

Q2

2015

11

0

25

695

journal of economics and administrative sciences

13022024

0.018

Q4

2015

3

0

41

696

journal of economics and administrative sciences, ataturk university

13004646

0.017

Q4

2015

17

0

44

697

journal of education: jurnal bitara upsi pendidikan

13947176

0.000

 

2015

0

0

 

698

journal of educational sciences

13008889

0.125

Q2

2015

14

0

20

699

journal of ege university nursing faculty

13003046

0.000

 

2015

10

0

32

700

journal of egirdir fisheries faculty

13004891

0.000

 

2015

2

0

9

701

journal of electrical and computer engineering

20900147

0.000

 

2015

0

0

78

702

journal of electrical and electronics engineering- istanbul university

 

0.000

 

2015

2

0

 

703

journal of emergency medicine, trauma and acute care

19997086

0.000

 

2015

0

0

9

704

journal of engineering

19854625

0.000

 

2015

1

0

14

705

journal of engineering and applied science

 

0.020

Q4

2015

3

0

 

706

journal of engineering and computer sciences

 

0.063

Q3

2015

2

0

8

707

journal of engineering and technological sciences

23375779

0.000

 

2015

7

3

49

708

journal of engineering research

23071877

0.053

Q3

2015

4

0

38

709

journal of engineering science

18233430

0.000

 

2015

0

0

6

710

journal of engineering science and technology

 

0.077

Q2

2015

46

1

204

711

journal of engineering sciences, assiut university, faculty of engineering

16870530

0.010

Q4

2015

3

0

50

712

journal of english language teaching and learning

22517995

0.040

Q3

2015

5

0

12

713

journal of environment

 

0.029

Q4

2015

7

0

21

714

journal of environmental and public health

16879805

0.000

 

2015

0

0

38

715

journal of environmental health science and engineering

17351979

0.320

Q1

2015

243

1

54

716

journal of experimental and clinical medicine

13094483

0.029

Q3

2015

12

0

38

717

journal of faculty of economics

 

0.077

Q3

2015

3

0

4

718

journal of faculty of engineering and technology

19923082

0.091

Q2

2015

4

0

28

719

journal of faculty of theology istanbul university

 

0.000

 

2015

0

0

24

720

journal of family and reproductive health

17358949

0.141

Q2

2015

26

1

32

721

journal of fasting and health

23452587

0.271

Q1

2015

14

1

31

722

journal of financial researches and studies

19031123

0.067

Q3

2015

5

0

20

723

journal of fine arts

13022938

0.034

Q3

2015

3

0

16

724

journal of food biosciences and technology

22287086

0.125

Q1

2015

9

1

20

725

journal of function spaces

23148896

0.013

Q4

2015

11

1

145

726

journal of graduate school of social sciences

13044990

0.007

Q4

2015

21

0

63

727

journal of health and translational medicine

18237339

0.053

Q3

2015

6

0

5

728

journal of health, population and nutrition

16060997

0.084

Q2

2015

59

0

48

729

journal of health sciences

21461937

0.039

Q3

2015

4

0

22

730

journal of health sciences and surveillance system

23452218

0.158

Q2

2015

7

1

27

731

journal of health scope

22515989

0.222

Q1

2015

30

4

38

732

journal of herbmed pharmacology

 

  1.385

Q1

2015

90

18

31

733

journal of himalayan earth sciences

19943237

0.125

Q1

2015

7

1

27

734

journal of holistic nursing and midwifery

22518460

0.118

Q2

2015

7

0

43

735

journal of ict research and applications

23375787

0.192

Q1

2015

5

0

19

736

journal of industrial engineering international

17355702

0.415

Q1

2015

62

5

44

737

journal of information and communication technology

1675414X

0.333

Q1

2015

13

0

9

738

journal of information systems and telecommunication

23221437

0.000

 

2015

0

0

32

739

journal of injury and violence research

20082053

0.200

Q1

2015

23

0

19

740

journal of institute of fine arts

13009206

0.024

Q4

2015

2

0

24

741

journal of international and comparative education

22321802

0.150

Q2

2015

4

0

11

742

journal of international dental and medical research

 

0.023

Q4

2015

4

1

27

743

journal of international studies

1823691X

0.000

 

2015

0

0

9

744

journal of istanbul faculty of medicine

13056441

0.029

Q3

2015

1

0

22

745

journal of istanbul university faculty of dentistry

21492352

0.000

 

2015

0

0

30

746

journal of kazim karabekir education faculty

13023241

0.000

 

2015

0

0

18

747

journal of kermanshah university of medical science

22519068

0.015

Q4

2015

21

0

55

748

journal of king abdulaziz university : engineering sciences

13191047

0.071

Q2

2015

7

0

28

749

journal of king abdulaziz university : islamic economics

73831018

0.033

Q4

2015

3

0

19

750

journal of king saud university - computer and information sciences

 

0.338

Q1

2015

51

0

46

751

journal of king saud university - engineering sciences

 

0.182

Q1

2015

13

0

28

752

journal of king saud university - science

 

0.341

Q1

2015

54

0

49

753

journal of krishna institute of medical sciences university

 

0.080

Q2

2015

10

0

104

754

journal of lasers in medical sciences

20089783

0.188

Q1

2015

30

1

32

755

journal of linguistics and literature

13046594

0.071

Q2

2015

1

0

9

756

journal of livestock science and technologies

23223553

0.265

Q1

2015

10

1

16

757

journal of malaysian studies

01274082

0.091

Q2

2015

20

0

32

758

journal of management and economics

13020064

0.113

Q1

2015

23

0

40

759

journal of marmara university institute of health sciences

21463654

0.095

Q2

2015

11

0

29

760

journal of materials and environmental science

15031755

0.250

Q1

2015

193

38

420

761

journal of mathematical and fundamental sciences

23375760

0.021

Q3

2015

7

0

24

762

journal of mechanical engineering

18235514

0.130

Q2

2015

4

0

12

763

journal of mechanical engineering and technology

21801053

0.000

 

2015

0

0

12

764

journal of medical and surgical intensive care medicine

13091689

0.063

Q2

2015

11

0

27

765

journal of medical bacteriology

22518649

0.182

Q1

2015

13

0

24

766

journal of medical ethics and history of medicine, tehran university of medical sciences

 

0.000

 

2015

2

0

12

767

journal of medical hypotheses and ideas

22517294

0.722

Q1

2015

42

1

24

768

journal of medical microbiology and infectious diseases

23455349

0.048

Q4

2015

2

0

8

769

journal of medical sciences (peshawar)

19973438

0.029

Q3

2015

10

0

43

770

journal of medical signals and sensors

22287477

0.094

Q2

2015

11

1

32

771

journal of medicinal plants and by-products

23221399

0.150

Q2

2015

16

0

33

772

journal of medicine and biomedical research

15966941

0.000

 

2015

1

0

33

773

journal of medicine (bangladesh)

19979797

0.031

Q3

2015

11

0

34

774

journal of midwifery and reproductive health

 

0.125

Q2

2015

5

0

33

775

journal of minimally invasive surgical sciences

22517022

0.055

Q2

2015

6

0

21

776

journal of mining and environment

22518592

0.038

Q3

2015

6

0

24

777

journal of modern languages

1675526X

0.100

Q1

2015

1

0

5

778

journal of money and economy

17351057

0.028

Q4

2015

2

0

 

779

journal of muamalat and islamic finance research

1823075X

0.000

 

2015

2

0

14

780

journal of nanostructure in chemistry

20089244

0.126

Q2

2015

16

2

46

781

journal of nanostructures

22517871

0.017

Q4

2015

6

0

51

782

journal of nanotechnology

16879503

0.000

 

2015

1

0

32

783

journal of natural and applied sciences

13007688

0.086

Q2

2015

22

0

56

784

journal of natural sciences and mathematics

 

0.000

 

2015

3

0

 

785

journal of naval architecture and marine engineering

18138235

0.133

Q2

2015

4

0

11

786

journal of neurological sciences [turkish]

13001817

0.037

Q3

2015

15

0

94

787

journal of new results in science

 

0.127

Q2

2015

8

0

16

788

journal of nucleic acids

20900201

0.000

 

2015

0

0

4

789

journal of nutrition and metabolism

20900724

0.000

 

2015

0

0

22

790

journal of nuts

2383319X

0.083

Q2

2015

14

1

16

791

journal of obesity

20900708

0.011

Q4

2015

5

0

46

792

journal of occupational health and epidemiology

22518096

0.034

Q3

2015

5

0

24

793

journal of oil palm research

15112780

0.100

Q2

2015

21

2

47

794

journal of oncology

16878450

0.000

 

2015

0

0

36

795

journal of operation and automation in power engineering

23224576

0.821

Q1

2015

24

1

14

796

journal of ophthalmic and vision research

20082010

0.062

Q2

2015

59

8

94

797

journal of ophthalmology

2090004X

0.000

 

2015

0

0

276

798

journal of optimization in industrial engineering

22519904

0.000

 

2015

2

0

16

799

journal of oral health and oral epidemiology

 

0.000

 

2015

1

1

16

800

journal of ornamental plants

22516433

0.143

Q1

2015

21

0

31

801

journal of pakistan association of dermatologists

15609014

0.017

Q4

2015

20

0

 

802

journal of paramedical sciences

2008496X

0.079

Q2

2015

40

5

68

803

journal of parasitology research

20900023

0.000

 

2015

0

0

25

804

journal of pediatric infection

13071068

0.106

Q2

2015

28

3

45

805

journal of pediatric neurology

13042580

0.024

Q4

2015

8

0

44

806

journal of pediatrics review

23224398

0.167

Q1

2015

6

0

20

807

journal of periodontology and implant dentistry

20087748

0.000

 

2015

3

0

13

808

journal of petroleum science and technology

2251659X

0.000

 

2015

2

0

16

809

journal of pharmaceutical care

23224630

0.044

Q4

2015

3

0

7

810

journal of physical science

16753402

0.125

Q2

2015

21

0

16

811

journal of plant molecular breeding

23223332

0.095

Q2

2015

4

0

13

812

journal of plant physiology and breeding

20085168

0.038

Q3

2015

12

0

6

813

journal of political science

21476934

0.042

Q3

2015

1

0

13

814

journal of political studies

19941080

0.017

Q4

2015

5

0

42

815

journal of polytechnic

 

0.000

 

2015

5

0

34

816

journal of postgraduate medical institute

10135472

0.042

Q3

2015

41

2

62

817

journal of pregnancy

20902727

0.000

 

2015

1

0

16

818

journal of probability and statistics

1687952X

0.000

 

2015

0

0

31

819

journal of quality and reliability engineering

23148055

0.000

 

2015

0

0

3

820

journal of quality and technology management

18162185

0.030

Q3

2015

8

0

15

821

journal of rangeland science

20089996

0.054

Q3

2015

17

0

33

822

journal of rehabilitation in civil engineering

23454415

0.033

Q3

2015

1

0

7

823

journal of renal injury prevention

 

0.699

Q1

2015

69

3

28

824

journal of reports in pharmaceutical sciences

23221232

0.170

Q2

2015

11

0

16

825

journal of reproduction and infertility

22285482

0.158

Q1

2015

51

2

40

826

journal of research and health

24235717

0.271

Q1

2015

28

1

49

827

journal of research development in nursing and midwifery

1735868X

0.038

Q3

2015

2

0

33

828

journal of research (humanities)

05557747

0.000

 

2015

0

0

7

829

journal of research in applied linguistics

23453303

0.094

Q1

2015

4

0

14

830

journal of research in health sciences

22287795

0.541

Q1

2015

156

6

41

831

journal of research in medical sciences

17351995

0.259

Q1

2015

359

8

207

832

journal of robotics

16879600

0.000

 

2015

0

0

32

833

journal of rubber research

15111768

0.051

Q3

2015

7

0

13

834

journal of saudi chemical society

13196103

0.153

Q1

2015

77

3

94

835

journal of science and technology

19858809

0.000

 

2015

5

0

9

836

journal of sciences islamic republic of iran

10161104

0.186

Q1

2015

68

0

32

837

journal of seismology and earthquake engineering

17351669

0.000

 

2015

12

0

6

838

journal of selcuk communication

13022865

0.000

 

2015

0

0

36

839

journal of selcuk university natural and applied science

 

0.017

Q4

2015

6

0

 

840

journal of sensors

1687725X

0.000

 

2015

0

0

194

841

journal of soil sciences and agricultural engineering, mansoura university

20903685

0.000

 

2015

0

0

 

842

journal of solid mechanics

20083505

0.156

Q1

2015

30

1

32

843

journal of southeast asian studies- university of malaya

18234127

0.000

 

2015

1

0

 

844

journal of spectroscopy

23144920

0.000

 

2015

0

0

111

845

journal of sports science and medicine

13032968

0.165

Q1

2015

111

7

115

846

journal of statistical research of iran

17351294

0.000

 

2015

3

0

12

847

journal of surgery and trauma

 

0.000

 

2015

0

0

16

848

journal of surgical technique and case report

 

0.058

Q2

2015

8

0

14

849

journal of sustainability science and management

19853629

0.037

Q4

2015

13

0

22

850

journal of teaching language skills

20088189

0.058

Q2

2015

14

0

7

851

journal of technical education and training

19859732

0.037

Q4

2015

2

0

14

852

journal of techno social

19859740

0.000

 

2015

1

0

12

853

journal of telecommunication, electronic and computer engineering

21801843

0.033

Q3

2015

1

0

41

854

journal of textile and apparel

13003356

0.106

Q2

2015

38

0

53

855

journal of textiles and engineer

13007599

0.089

Q3

2015

6

0

30

856

journal of textiles and polymers

23225203

0.321

Q1

2015

9

0

13

857

journal of the center for ottoman studies ankara university

1019469X

0.000

 

2015

2

0

26

858

journal of the chemical society of pakistan

02535106

0.047

Q4

2015

76

0

161

859

journal of the egyptian national cancer institute

11100362

0.075

Q3

2015

8

0

38

860

journal of the egyptian public health association

2090262X

0.132

Q2

2015

9

0

31

861

journal of the egyptian society of parasitology

02535890

0.013

Q4

2015

2

0

76

862

journal of the egyptian women's dermatologic society

16871537

0.015

Q4

2015

1

0

 

863

journal of the entomological research society

13020250

0.097

Q2

2015

38

2

19

864

journal of the faculty of agriculture, suleyman demirel university

13049984

0.077

Q2

2015

9

0

28

865

journal of the faculty of divinity of ankara university

13010522

0.000

 

2015

1

0

20

866

journal of the faculty of engineering and architecture of gazi university

13001884

0.097

Q2

2015

55

0

70

867

journal of the faculty of forestry istanbul university

05358418

0.000

 

2015

2

0

16

868

journal of the faculty of veterinary medicine, istanbul university

 

0.120

Q2

2015

19

0

38

869

journal of the faculty of veterinary medicine, kafkas university

13006045

0.238

Q1

2015

252

10

152

870

journal of the hasan ali yucel faculty of education

 

0.098

Q2

2015

10

0

33

871

journal of the iranian chemical society

1735207X

0.110

Q2

2015

149

4

248

872

journal of the iranian statistical society

17264057

0.038

Q4

2015

5

0

12

873

journal of the lebanese dental association

18109632

0.000

 

2015

1

0

 

874

journal of the liaquat university of medical and health sciences

 

0.038

Q3

2015

14

0

20

875

journal of the pakistan medical association

00309982

0.095

Q2

2015

246

8

352

876

journal of the persian gulf (marine science)

20087985

0.143

Q2

2015

36

12

14

877

journal of the saudi heart association

10167315

0.122

Q2

2015

23

3

48

878

journal of the saudi society of agricultural sciences

1658077X

0.311

Q1

2015

31

0

28

879

journal of the saudi society of dermatology and dermatologic surgery

2210836X

0.138

Q1

2015

5

0

34

880

journal of the turkish german gynecology association

13090399

0.107

Q2

2015

31

4

63

881

journal of theoretical and applied physics

17359325

0.114

Q2

2015

12

1

30

882

journal of thermodynamics

16879244

0.000

 

2015

0

0

12

883

journal of toxicology

16878191

0.000

 

2015

0

0

15

884

journal of tropical agriculture and food science

13949829

0.093

Q2

2015

21

0

20

885

journal of tropical biology and conservation

 

0.100

Q3

2015

5

0

11

886

journal of tropical forest science

01281283

0.082

Q2

2015

46

1

57

887

journal of tropical medicine

16879686

0.000

 

2015

0

0

29

888

journal of turkish educational sciences

 

0.069

Q3

2015

22

0

6

889

journal of turkish research institute

13009052

0.032

Q3

2015

8

0

48

890

journal of turkish science education

13046020

0.014

Q4

2015

22

0

25

891

journal of turkoloji

02552981

0.000

 

2015

1

0

 

892

journal of ultrafine grained and nanostructured materials

24236845

0.154

Q1

2015

5

0

16

893

journal of uludag university faculty of education

13013416

0.160

Q2

2015

24

0

44

894

journal of universal computer science

0948695X

0.109

Q2

2015

85

1

99

895

juku: jurnal kurikulum and pengajaran asia pasifik

22893008

0.125

Q2

2015

5

0

20

896

jundishapur journal of chronic disease care

37582322

0.232

Q1

2015

18

4

39

897

jundishapur journal of health sciences

2252021X

0.196

Q1

2015

20

3

32

898

jundishapur journal of microbiology

20083645

0.333

Q1

2015

215

13

261

899

jundishapur journal of natural pharmaceutical products

17357780

0.440

Q1

2015

58

0

41

900

jurnal akuntansi dan keuangan indonesia

18298494

0.000

 

2015

0

0

6

901

jurnal al-tamaddun

18237517

0.000

 

2015

1

0

11

902

jurnal fiqh

1823089X

0.071

Q2

2015

2

0

8

903

jurnal kemanusiaan

 

0.077

Q1

2015

5

0

14

904

jurnal komunikasi, malaysian journal of communication

2289151X

0.355

Q1

2015

50

10

54

905

jurnal melayu

16757513

0.063

Q2

2015

24

0

28

906

jurnal pengurusan

01272713

0.096

Q2

2015

24

0

42

907

jurnal sejarah

19850611

0.000

 

2015

0

0

12

908

jurnal teknologi

01279696

0.149

Q1

2015

269

34

1636

909

kastamonu university, kastamonu education journal

13008811

0.152

Q2

2015

73

0

108

910

kemanusiaan the asian journal of humanities

13949330

0.000

 

2015

3

0

12

911

khyber medical university journal

23052643

0.014

Q4

2015

6

0

31

912

klimik dergisi

1301143X

0.015

Q4

2015

7

1

27

913

kocatepe medical journal

13024612

0.000

 

2015

0

0

44

914

kocatepe veterinary journal

13081594

0.000

 

2015

1

0

29

915

kuwait journal of science

23074108

0.207

Q1

2015

12

0

37

916

kuwait medical journal

00235776

0.008

Q4