مجلات لیست مجلات داخلی ﻟﯾﺳت ﻣﺟﻼت ISC مورد تائید وزارت ﻋﻠوم

ﻟﯾﺳت ﻣﺟﻼت ISC مورد تائید وزارت ﻋﻠوم

دوشنبه ، 27 اسفند 1397
ISC اولین نظام رتبه بندی استنادی در ایران می باشد و در صدد تجزیه و تحلیل مجلات علمی کشورهای اسلامی بر اساس معیارهای علم سنجی معتبر اسلامی میباشد.
ﻟﯾﺳت ﻣﺟﻼت ISC مورد تائید وزارت ﻋﻠوم

این موضوع بسیار قابل توجه است که ایران دارای سومین پایگاه استنادی برمبنای تولید مقالات علمی با کیفت دربین 57کشور جهان میباشد که این مجموعه پایگاه استنادی علوم جهان اسلامی (Islamic World Science Citation Center) که به اختصار ISC  خوانده میشود و در صدد تجزیه و تحلیل مجلات علمی کشورهای اسلامی بنابر معیارهای علم سنجی معتبر اسلامی میباشد. هر مقاله ای که مورد قبول این سامانه قرار بگیرد را مقاله ISC  مینامند .

این پایگاه با سه زبان فارسی ،عربی و انگلیسی در حال نشر مقاله ISC  میباشد و سالانه گزارشات جامعی به شرح زیر ارائه میدهد :

  • گزارش های استنادی نشریات فارسی ( PJCR ) که مختصر شده واژه Persian Journal Citation Report میباشد.
  • گزارش های استنادی نشریات عربی ( AJCR )
  • گزارش های استنادی نشریات انگلیسی ( EJCR )

پایگاه استنادی آمریکا  که در رتبه ی اول قرار دارد و و مقالات آن ISI خوانده میشود نیز سالانه گزارشی مبنی بر رتبه بندی مجلات ارائه میدهد که JCR  نام دارند و در اینجا قصد داریم مزایای PJCR  را نسبت به JCR  برشماریم .

PJCR به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی اما JCR فقط به زبان انگلیسی است.

  • PJCR با اخذ یک هزینه اشتراک اطلاعات تمامی سالها را در اختیار مشترکین قرار می دهد اما در JCR اینگونه نیست.
  • در PJCR مرتب سازی در هر ستون وجود دارد اما در JCR این گزینه وجود ندارد.
  • در PJCR  جستجوی عنوانی وجود دارد اما در JCR این امکان وجود ندارد.

هدف PJCR بررسی نشریات فارسی و رتبه بندی آنها بر اساس مطالعات اسنادی میباشد .و بر مهم بودن تعداددفعات استفاده از یک نشریه توسط مقالات دیگر را بیان میکند .و این رتبه بندی با استفاده از تعیین عامل تاثیر ایمپکت فاکتور Impact factorو تعیین نیم عمر Half life  و تعیین شاخص نزدیکی Immediacy Index  مجلات استناد کننده و استناد شونده انجام میشود .

دانلود فایل لیست مجلات معتبر isc مورد تایید وزارت علوم

 
807 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
ارسال سفارش