مجلات لیست مجلات خارجی لیست ﻣﺟﻼت ﻣﻌﺗﺑر ISI رشته های علوم پایه

لیست ﻣﺟﻼت ﻣﻌﺗﺑر ISI رشته های علوم پایه

یکشنبه ، 26 اسفند 1397
در همه رشته های علوم پایه اساتید و دانشجویان برای کسب امتیازات پژوهشی مجبور به ارائه مقاله میباشند که در بین همه مجلات مجلات isi شهرت و اعتبار بسیاری دارند که تقریبا همه خواهان چاپ مقاله در این مجلات هستند.
لیست ﻣﺟﻼت ﻣﻌﺗﺑر ISI  رشته های علوم پایه

لیست مجلات isi در رشته علوم پایه:

لیست مجلات isi گروه علوم پایه سال 2013

لیست مجلات isi گروه علوم پایه سال 2014

لیست مجلات isi گروه علوم پایه سال 2015

لیست مجلات ISI گروه علوم پایه سال 2016

Title

Type

https://www.scimagojr.com/img/sorted_down.pngSJR

H index

Total Docs. (2017)

Total Docs. (3years)

Total Refs.

Total Cites (3years)

Citable Docs. (3years)

Cites / Doc. (2years)

Ref. / Doc.

 

1

MMWR. Recommendations and reports : Morbidity and mortality weekly report. Recommendations and reports / Centers for Disease Control

journal

34.638 Q1

125

2

16

184

996

16

76.00

92.00

US

2

National vital statistics reports : from the Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, National Vital Statistics System

journal

33.557 Q1

85

6

31

207

1096

31

40.75

34.50

US

3

Handbook of International Economics

book series

25.020 Q1

9

0

15

0

176

12

14.67

0.00

NL

4

Living Reviews in European Governance

journal

15.799 Q1

10

0

2

0

30

2

4.00

0.00

AT

5

MMWR. Surveillance summaries : Morbidity and mortality weekly report. Surveillance summaries / CDC

journal

10.892 Q1

84

22

75

984

1524

70

21.88

44.73

US

6

Administrative Science Quarterly

journal

10.187 Q1

158

24

74

2123

451

62

5.76

88.46

US

7

MMWR. Morbidity and mortality weekly report

journal

9.323 Q1

176

343

1032

2471

7947

617

13.62

7.20

US

8

American Journal of Political Science

journal

8.595 Q1

136

67

206

3233

1101

201

4.92

48.25

GB

9

International Organization

journal

8.527 Q1

124

38

97

2524

468

95

4.50

66.42

GB

10

Nature Climate Change

journal

8.341 Q1

109

233

922

6796

9839

593

15.36

29.17

GB

11

Review of Economics and Statistics

journal

7.088 Q1

134

73

217

2718

876

210

3.57

37.23

US

12

World Politics

journal

6.544 Q1

92

20

62

1787

260

60

3.17

89.35

GB

13

Quarterly Journal of Political Science

journal

6.453 Q1

26

16

41

905

105

39

2.46

56.56

US

14

American Sociological Review

journal

6.333 Q1

161

48

155

4072

967

151

5.32

84.83

US

15

Annual Review of Sociology

journal

6.119 Q1

144

25

76

3783

642

76

7.61

151.32

US

16

Journal of Consumer Research

journal

5.856 Q1

146

68

211

4970

956

196

3.83

73.09

US

17

American Political Science Review

journal

5.587 Q1

148

56

169

2773

632

155

3.13

49.52

GB

18

Handbook of Regional and Urban Economics

book series

5.455 Q1

25

0

25

0

128

24

5.33

0.00

NL

19

Journal of Public Administration Research and Theory

journal

5.407 Q1

90

32

128

2300

560

127

3.62

71.88

GB

20

Journal of Service Research

journal

5.247 Q1

97

29

91

1922

709

87

7.12

66.28

US

21

Annual Review of Political Science

book series

5.109 Q1

87

30

80

2947

379

79

3.65

98.23

US

22

Criminology

journal

4.963 Q1

113

33

78

3087

414

76

4.26

93.55

US

23

Analytic Methods in Accident Research

journal

4.849 Q1

17

21

45

1302

464

45

8.64

62.00

GB

24

British Journal of Political Science

journal

4.661 Q1

76

110

126

2819

390

92

3.12

25.63

GB

25

Handbook of Income Distribution

book series

4.646 Q1

19

0

26

0

123

24

5.13

0.00

NL

26

Progress in Human Geography

journal

4.602 Q1

121

112

161

4955

1055

160

5.46

44.24

US

27

Political Analysis

journal

4.531 Q1

54

26

106

1053

304

99

2.60

40.50

GB

28

Journal of Communication

journal

4.411 Q1

101

51

178

2549

867

167

3.12

49.98

US

29

Journal of Personality and Social Psychology

journal

4.302 Q1

311

134

356

8953

2249

340

6.00

66.81

US

30

Journal of Politics

journal

4.220 Q1

98

114

253

5551

632

253

2.02

48.69

GB

31

Journal of Conflict Resolution

journal

4.037 Q1

88

116

171

4996

483

167

2.96

43.07

US

32

International Security

journal

4.005 Q1

91

30

93

1977

233

60

4.16

65.90

US

33

Stanford Law Review

journal

3.948 Q1

58

44

82

4338

196

67

2.69

98.59

US

34

Columbia Law Review

journal

3.939 Q1

54

57

126

5410

234

102

2.08

94.91

US

35

Journal of Applied Econometrics

journal

3.899 Q1

81

80

193

2830

449

191

2.22

35.38

US

36

Journal of Peace Research

journal

3.888 Q1

81

59

172

3278

582

172

2.49

55.56

US

37

Structural Equation Modeling

journal

3.818 Q1

79

69

162

2778

577

159

2.93

40.26

US

38

Research Synthesis Methods

journal

3.774 Q1

16

53

101

1541

408

80

3.45

29.08

GB

39

Comparative Political Studies

journal

3.772 Q1

85

90

197

4382

647

194

2.78

48.69

US

40

Global Environmental Change

journal

3.720 Q1

132

111

430

8083

3583

420

6.45

72.82

NL

41

Review of Educational Research

journal

3.719 Q1

126

34

72

3279

596

72

8.15

96.44

US

42

American Journal of Sociology

journal

3.685 Q1

150

41

115

3842

440

106

3.93

93.71

US

43

Journal of Business and Economic Statistics

journal

3.664 Q1

80

105

161

1676

250

122

1.83

15.96

GB

44

Yale Law Journal

journal

3.575 Q1

64

33

172

4921

308

122

3.01

149.12

US

45

Journal of Quantitative Criminology

journal

3.562 Q1

67

78

95

2626

384

89

4.03

33.67

NL

46

Educational Researcher

journal

3.473 Q1

94

45

141

2297

687

131

4.57

51.04

US

47

Learning and Instruction

journal

3.432 Q1

90

85

183

3953

958

176

4.37

46.51

GB

48

Journal of Peasant Studies

journal

3.368 Q1

58

95

170

4241

809

152

3.99

44.64

GB

49

Internet and Higher Education

journal

3.347 Q1

66

29

105

1719

666

102

6.74

59.28

GB

50

Review of International Organizations

journal

3.327 Q1

26

33

56

1533

184

53

2.16

46.45

DE

 

784 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
ارسال سفارش