مجلات انواع مجلات لیست مجلات معتبر و نامعتبر دانشگاه آزاد

لیست مجلات معتبر و نامعتبر دانشگاه آزاد

یکشنبه ، 30 دی 1397
افزایش تقاضا برای چاپ مقاله، باعث بوجود آمدن یکسری مجلات جعلی شد که چاپ مقاله در این مجلات هیچ ارزشی ندارد بنابر این باید قبل از اقدام به چاپ مقاله در هر کدام از مجلات از معتبر بودن آنها مطمئن شوید.
لیست مجلات معتبر و نامعتبر دانشگاه آزاد

همانطور که می دانید، مجلات علمی به دو گروه مجلات داخلی و خارجی تقسیم می شوند. هر کدام از این مجلات در یکی از 4 گروه مجلات ISI, ISC, SCOPUS , PUBMED قرار میگیرند. این مجلات سالانه بر اساس معیارهای خاصی مورد ارزیابی قرار گرفته و صرفا مقالاتی که امتیازات لازم را کسب نمایند می توانند در لیست مجلات معتبر باقی بمانند. با توجه به اینکه امروزه تعداد مجلات نامعتبر و مجلات جعلی افزایش یافته است، لذا قبل ازاقدام به ارسال مقاله به یک مجله لازم است تا از معتبر بودم آن اطمینان حاصل نمایید، سپس نسبت به سابمیت مقاله خود اقدام کنید. 
در ادامه لیست مجلات معتبر دانشگاه های آزاد ایران قرار داده شده است که می توانید بر طبق آخرین ارزیابی انجام شده در شهریور ماه سال 97، معتبر و نامعتبر بودن مجلات را مشاهده نمایید

#

عنوان نشریه

صاحب امتیاز

ارزیابی شهریور 96

ارزیابی اسفند 96

ارزیابی شهریور 97

1

Advances in Mathematical Finance and Application

اراک

 

85

A

 

75

B

 

78

B

2

Agricultural Marketing and Commercialization

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

 

0

C

 

 

29

C

3

Anthropogenic Pollution Journal

دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

 

0

C

 

62

C

 

77

B

4

Applied Mechanical and Dynamic System and Control

علی آبادکتول

 

0

C

 

0

C

 

0

C

5

Computations and Simulations in Mechanical Science

واحد بندر انزلی

 

0

C

 

 

32

C

6

Creative City Design

مشهد

   

 

0

C

7

Fuzzy Optimization and Modeling Journal

دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر

 

0

C

 

 

0

C

8

Geoconservation Research

اصفهان (خوراسگان)

   

 

36

C

9

GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی دربرنامه ریزی)

سمنان

 

50

C

 

57

C

 

70

B

10

Iinternational Journal of Architecture and Urban Development

علوم و تحقیقات تهران

 

54

C

 

83

A

 

85

A

11

International Aquatic Research

تنکابن

 

87

A

 

94

A+

 

98

A+

12

International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology

شهر مجلسی

 

87

A

 

90

A+

 

94

A+

13

International Journal of Advanced Structural Engineering

تهران جنوب

 

87

A

 

90

A+

 

96

A+

14

International Journal of Agricultural Management and Development

رشت

 

92

A+

 

92

A+

 

93

A+

15

International Journal of Agricultural Science Research& Technology

شوشتر

 

82

A

 

86

A

 

92

A+

16

International Journal of Applied Arts Studies

یزد

 

34

C

 

76

B

 

77

B

17

International Journal of Applied Operational Research

لاهیجان

 

59

C

 

84

A

 

0

C

18

International Journal of Bio-inorganic Hybrid Nanomaterials

ورامین

 

76

B

 

77

B

 

75

B

19

International Journal of Data Envelopment Analysis (DEA)

علوم و تحقیقات تهران

 

74

B

 

0

C

 

0

C

20

International Journal of Educational and Psychological Researches

اصفهان (خوراسگان)

 

67

B

 

71

B

 

79

B

21

International Journal of Energy and Environmental Engineering (IJEEE)

تهران جنوب

 

91

A+

 

94

A+

 

96

A+

22

International Journal of Environmental Science and Technology

علوم و تحقیقات تهران

 

90

A+

 

92

A+

 

96

A+

23

International Journal of Foreign Language Teaching & Research

نجف‌آباد

 

76

B

 

73

B

 

79

B

24

International Journal of Heterocyclic Chemistry

اهواز

 

40

C

 

60

C

 

38

C

25

International Journal of Industrial Chemistry

قوچان

 

93

A+

 

88

A

 

96

A+

26

International Journal of Industrial Mathematics

علوم و تحقیقات تهران

 

96

A+

 

88

A

 

91

A+

27

International Journal of Information, Security and Systems Management

واحد الکترونیکی

 

26

C

 

64

C

 

75

B

28

International Journal of Management and Business Research

علوم و تحقیقات تهران

 

0

C

 

0

C

 

0

C

29

International Journal of Marine Science and Engineering

علوم و تحقیقات تهران

 

0

C

 

0

C

 

0

C

30

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology

تنکابن

 

96

A+

 

88

A

 

89

A

31

International Journal of Nano Dimension

تنکابن

 

93

A+

 

88

A

 

93

A+

32

International Journal of Physics

چالوس

 

0

C

 

0

C

 

0

C

33

International Journal of Political Sciences

تهران جنوب

 

20

C

 

68

B

 

75

B

34

International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture

اصفهان (خوراسگان)

 

98

A+

 

96

A+

 

96

A+

35

International Journal of Small Ruminants

چالوس

 

0

C

 

0

C

 

0

C

36

International Journal of Smart Electrical Engineering

تهران مرکزی

 

79

B

 

89

A

 

84

A

37

International Journal of Social Communication Sciences

تهران مرکزی

 

0

C

 

0

C

 

0

C

38

International Journal of Social Sciences

علوم و تحقیقات تهران

 

89

A

 

79

B

 

79

B

39

International Nano Letters

کرمانشاه

 

98

A+

 

82

A

 

96

A+

40

International of Finance, Accounting and Economic Studies

علوم و تحقیقات تهران

 

0

C

 

0

C

 

0

C

41

Iranian Journal of Analytical Chemistry

تهران شمال

 

0

C

 

0

C

 

0

C

42

Iranian Journal of Applied Animal Science

رشت

 

91

A+

 

96

A+

 

98

A+

43

Iranian Journal of Catalysis

شهرضا

 

93

A+

 

88

A

 

95

A+

44

Iranian Journal of Earth Sciences

مشهد

 

84

A

 

88

A

 

91

A+

45

Iranian Journal of Optimization

رشت

 

79

B

 

83

A

 

86

A

46

Iranian Journal of Organic Chemistry

قائم‌شهر

 

60

C

 

70

B

 

75

B

47

Iranian Journal of Plant Physiology

ساوه

 

0

C

 

34

C

 

79

B

48

Iranian Journal of Tourism and Hospitality Research

گرمسار

 

0

C

 

0

C

 

78

B

49

Journal of Advanced Materials and Processing

نجف‌آباد

 

79

B

 

77

B

 

91

A+

50

Journal of Advances in Computer Engineering and Technology

علوم و تحقیقات تهران

 

89

A

 

83

A

 

78

B

51

Journal of Advances in Computer Research

ساری

 

89

A

 

83

A

 

81

A

52

Journal of Alternative Veterinary Medicine

واحد کازرون

 

0

C

 

0

C

 

0

C

53

Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering

اهر

 

46

C

 

0

C

 

0

C

54

Journal of Biodiversity and Science Ecology

تنکابن

 

0

C

 

0

C

 

0

C

55

Journal of Chemical Health Risk

دامغان

 

74

B

 

78

B

 

79

B

56

Journal of Clinical Immunology and Genetics

تهران مرکزی

 

0

C

 

0

C

 

0

C

57

Journal of computer and Robotics

قزوین

 

85

A

 

81

A

 

79

B

58

journal of crop nutrition science

اهواز

 

86

A

 

80

A

 

84

A

59

Journal of Education Experiences

لامرد

   

 

0

C

60

Journal of English Language Pedagogy and Practice

تبریز

 

82

A

 

91

A+

 

76

B

61

Journal of English Language studies

تهران مرکزی

 

0

C

 

0

C

 

0

C

62

Journal of Environmental Friendly Materials

واحدکرج

 

52

C

 

85

A

 

84

A

63

Journal of Food Biosciences and Technology

علوم و تحقیقات تهران

 

82

A

 

96

A+

 

89

A

64

Journal of Herbal Drugs

شهرکرد

 

84

A

 

75

B

 

77

B

65

Journal of Industrial Catalysis

مشهد

   

 

0

C

66

Journal of Industrial Engineering International

تهران جنوب

 

93

A+

 

92

A+

 

94

A+

67

Journal of Industrial Strategic Management

فیروزکوه

 

60

C

 

0

C

 

0

C

68

Journal of Language and Translation

تهران جنوب

 

59

C

 

86

A

 

86

A

69

Journal of Linear and Topological Algebra

تهران مرکزی

 

84

A

 

77

B

 

84

A

70

Journal of Mathematical Extension

شیراز

 

98

A+

 

84

A

 

92

A+

71

Journal of Mathematical Modeling & Computations

تهران مرکزی

 

80

A

 

73

B

 

39

C

72

Journal of Mechanical Research and Application

تهران جنوب

 

15

C

 

0

C

 

0

C

73

Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production

نجف‌آباد

 

73

B

 

77

B

 

83

A

74

Journal of Nanoanalysis

علوم دارویی

 

81

A

 

86

A

 

83

A

75

Journal of Nano Chemical Agriculture

ساوه

 

0

C

 

0

C

 

0

C

76

Journal of Nanostructure in Chemistry

شهر قدس

 

98

A+

 

96

A+

 

96

A+

77

Journal of Nuts

دامغان

 

92

A+

 

92

A+

 

94

A+

78

Journal of Optimization in Industrial Engineering

قزوین

 

92

A+

 

96

A+

 

93

A+

79

Journal of Optoelectronical Nanostructures

مرودشت

 

82

A

 

92

A+

 

89

A

80

Journal of Ornomental Plants

رشت

 

96

A+

 

94

A+

 

91

A+

81

Journal of Pharmaceutical and Health Sciences (JPHS)

علوم دارویی

 

82

A

 

73

B

 

79

B

82

Journal of Physical Activity and Hormones

شیراز

 

81

A

 

72

B

 

81

A

83

Journal of Physical and Theoretical Chemistry

علوم و تحقیقات تهران

 

91

A+

 

72

B

 

75

B

84

Journal of Physical Chemistry & Electrochemistry

مرودشت

 

74

B

 

66

B

 

33

C

85

Journal of Radar and Optic Remote Sensing

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

   

 

34

C

86

Journal of Rangeland Science

بروجرد

 

90

A+

 

92

A+

 

96

A+

87

Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering

خمینی شهر

 

83

A

 

84

A

 

35

C

88

Journal of Solid Mechanics

اراک

 

94

A+

 

92

A+

 

95

A+

89

Journal of Structural Engineering and Geotechnics

قزوین

 

80

A

 

87

A

 

75

B

90

Journal of studies in learning and teaching English

شیراز

 

79

B

 

72

B

 

0

C

91

Journal of System Management

شیراز

 

0

C

 

0

C

 

0

C

92

Journal of Teaching English Language Studies

تاکستان

 

52

C

 

47

C

 

44

C

93

Journal of the Iranian Chemical Research

اراک

 

0

C

 

0

C

 

0

C

94

Journal of Theoretical and Applied Physics

علوم و تحقیقات تهران

 

93

A+

 

88

A

 

94

A+

95

Journal of Water Sciences Research

تهران جنوب

 

20

C

 

58

C

 

0

C

96

Language Culture and Translation

شهرضا

 

0

C

 

0

C

 

0

C

97

Life Style and Heart Diseases

یزد

 

0

C

 

0

C

 

0

C

98

majlesi Journal of Electrical Engineering

شهر مجلسی

 

89

A

 

90

A+

 

89

A

99

Mathematical Sciences

کرج

 

88

A

 

92

A+

 

93

A+

100

Middle East Political Review

چالوس

 

0

C

 

0

C

 

0

C

101

Organic Chemistry Journal

ساوه

 

0

C

 

0

C

 

0

C

102

Plant Ecophysiology

جیرفت

 

0

C

 

0

C

 

0

C

103

Progress in Biomaterials

تهران مرکزی

 

98

A+

 

92

A+

 

96

A+

104

Quarterly Journal of Applied Chemical Research

کرج

 

86

A

 

84

A

 

89

A

105

Research in English Language Pedagogy

اصفهان (خوراسگان)

 

81

A

 

79

B

 

85

A

106

Research On Crop Ecophysiology

اصفهان (خوراسگان)

 

15

C

 

0

C

 

35

C

107

Signal Processing and Renewable Energy

تهران جنوب

 

0

C

 

60

C

 

81

A

108

Sociological of Studies of youth

بابل

 

96

A+

 

81

A

 

78

B

109

space ontology international journal

قزوین

 

93

A+

 

92

A+

 

93

A+

110

Teaching English as a Foreign Language and literature

تهران شمال

 

0

C

 

0

C

 

0

C

111

Theory of Approximation and Applications

اراک

 

20

C

 

58

C

 

75

B

112

Trends In Phytochemical Research

شاهرود

 

76

B

 

77

B

 

84

A

113

Veterinary Journal of Equine Sciences

واحد ارومیه

 

0

C

 

0

C

 

0

C

114

ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

پژوهشگران جوان

 

85

A

 

92

A+

 

89

A

115

آبزیان و شیلات

بندرعباس

 

0

C

 

0

C

 

0

C

116

ادبیات تعلیمی (جستارهای ادبی سابق)

تهران شمال

 

0

C

 

66

B

 

0

C

117

ادبیات عرفانی و اسطوره‌‌شناختی

تهران جنوب

 

96

A+

 

94

A+

 

96

A+

118

ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین

یاسوج

 

91

A+

 

82

A

 

94

A+

119

ادوات مخابراتی

شهر مجلسی

 

 

68

B

 

78

B

120

ارتباطات و آموزش در توسعه منابع انسانی

دفتر مطالعات نیروی انسانی

 

0

C

 

0

C

 

0

C

121

آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی

تبریز

 

96

A+

 

96

A+

 

93

A+

122

اضاءات نقدیه

کرج

 

86

A

 

74

B

 

88

A

123

یافته های زیست شناسی

اراک

 

0

C

 

0

C

 

0

C

124

یافته‌های نوین کشاورزی

اراک

 

0

C

 

0

C

 

0

C

125

اقتصادِ توسعه و برنامه‌ریزی

خمینی شهر

 

42

C

 

32

C

 

34

C

126

اقتصاد کاربردی

علوم و تحقیقات تهران

 

85

A

 

40

C

 

0

C

127

اقتصاد مالی و توسعه

تهران مرکزی

 

91

A+

 

90

A+

 

79

B

128

اکوبیولوژی تالاب

اهواز

 

81

A

 

82

A

 

87

A

129

اکوسیستم‌های طبیعی ایران

نور

 

85

A

 

73

B

 

82

A

130

اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی

گرگان

 

96

A+

 

90

A+

 

94

A+

131

اکوفیزیولوژی زراعی

بیرجند

 

0

C

 

0

C

 

0

C

132

اکوفیزیولوژی گیاهی

ارسنجان

 

68

B

 

80

A

 

87

A

133

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تبریز

 

89

A

 

94

A+

 

91

A+

134

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

شهر قدس

 

67

B

 

0

C

 

0

C

135

الهیات و معارف اسلامی

لاهیجان

 

0

C

 

0

C

 

0

C

136

آمایش محیط

ملایر

 

96

A+

 

94

A+

 

91

A+

137

آموزش، مشاوره و روان درمانی

اسلامشهر

 

0

C

 

0

C

 

0

C

138

آموزش وارزشیابی

تبریز

 

96

A+

 

96

A+

 

93

A+

139

آنالیز سازه- زلزله

مراغه

 

25

C

 

74

B

 

79

B

140

اندیشه پویا (صراط سابق)

تهران شمال

 

0

C

 

0

C

 

0

C

141

اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی

رودهن

 

86

A

 

74

B

 

82

A

142

آینده پژوهی مدیریت

علوم و تحقیقات تهران

 

23

C

 

76

B

 

91

A+

143

باستان شناسی ایران

شوشتر

 

71

B

 

68

B

 

36

C

144

برنامه ریزی منطقه ای

مرودشت

 

96

A+

 

92

A+

 

94

A+

145

بهارستان سخن

خوی

 

69

B

 

69

B

 

73

B

146

بهداشت مواد غذایی

تبریز

 

92

A+

 

96

A+

 

93

A+

147

به زراعی

چالوس

 

0

C

 

0

C

 

0

C

148

بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی

تهران مرکزی

 

45

C

 

0

C

 

0

C

149

بیولوژی کاربردی

قم

 

84

A

 

81

A

 

83

A

150

بوم‌شناسی علفهای هرز

مشهد

 

63

C

 

48

C

 

0

C

151

بوم شناسی گیاهان زراعی

میانه

 

89

A

 

89

A

 

87

A

152

بیومکانیک ورزشی

همدان

 

76

B

 

66

B

 

80

A

153

پاتوبیولوژی مقایسه‌ای

علوم و تحقیقات تهران

 

92

A+

 

96

A+

 

89

A

154

پیام باستان‌شناس

ابهر

 

15

C

 

0

C

 

0

C

155

پژوهش اجتماعی

رودهن

 

86

A

 

80

A

 

83

A

156

پژوهش دربرنامه ریزی درسی

اصفهان (خوراسگان)

 

81

A

 

80

A

 

88

A

157

پژوهش در علوم زراعی

خوی

 

0

C

 

0

C

 

0

C

158

پژوهش علفهای هرز

کرج

 

82

A

 

82

A

 

90

A+

159

پژوهشنامه اختلالات سایکوسوماتیک

شاهرود

 

0

C

 

0

C

 

0

C

160

پژوهش‌نامه ادیان

علوم و تحقیقات تهران

 

88

A

 

84

A

 

90

A+

161

پژوهشنامه ادبیات تعلیمی

دهاقان

 

93

A+

 

88

A

 

91

A+

162

پژوهشنامه ادبیات و زبان شناسی

فیروزآباد

 

0

C

 

0

C

 

0

C

163

پژوهش‌نامه ادب حماسی

رودهن

 

93

A+

 

92

A+

 

87

A

164

پژوهشنامه اقتصاد کسب و کار

تهران جنوب

 

24

C

 

58

C

 

0

C

165

پژوهش‌نامه تاریخ

بجنورد

 

50

C

 

71

B

 

40

C

166

پژوهشنامه تربیتی

بجنورد

 

79

B

 

72

B

 

79

B

167

پژوهش‌نامه حسابداری مالی و حسابرسی

تهران مرکزی

 

96

A+

 

94

A+

 

89

A

168

پژوهشنامه حقوق خصوصی

تهران جنوب

 

0

C

 

0

C

 

0

C

169

پژوهش‌نامه کشاورزی

تاکستان

 

22

C

 

58

C

 

77

B

170

پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم ونثر

دهاقان

 

60

C

 

70

B

 

41

C

171

پژوهش های اعتقادی کلامی

ساوه

 

76

B

 

74

B

 

90

A+

172

پژوهش های اقتصاد روستا

کرج

 

47

C

 

72

B

 

40

C

173

پژوهش‌های بالینی دامپزشکی

کرج

 

0

C

 

0

C

 

0

C

174

پژوهش های بالینی دام های بزرگ

سنندج

 

0

C

 

0

C

 

0

C

175

پژوهشهای برنامه‌ریزی آموزشی درسی

چالوس

 

0

C

 

0

C

 

0

C

176

پژوهش‌های به زراعی

یادگار امام (ره) - شهر ری

 

60

C

 

70

B

 

77

B

177

پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی

علوم و تحقیقات تهران

 

76

B

 

82

A

 

91

A+

178

پژوهش های جامعه شناختی

گرمسار

 

66

B

 

74

B

 

0

C

179

پژوهش های زراعی درحاشیه کویر

ورامین

 

15

C

 

0

C

 

24

C

180

پژوهشهای سیاسی و بین‌المللی

تاکستان

 

74

B

 

82

A

 

84

A

181

پژوهش‌های علوم و فنون دریایی

تهران شمال

 

79

B

 

70

B

 

79

B

182

پژوهش‌های فرآوری و تولید مواد غذایی

آیت الله آملی

 

60

C

 

74

B

 

38

C

183

پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

بابل

 

96

A+

 

90

A+

 

94

A+

184

پژوهشهای کاربردی در شیمی

تهران شمال

 

70

B

 

88

A

 

92

A+

185

پژوهشهای گیاهان دارویی و ادویه‌ای

جیرفت

 

0

C

 

0

C

 

0

C

186

پژوهش های مدیریت راهبردی

معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه

 

75

B

 

80

A

 

90

A+

187

پژوهشهای معرفت شناختی

تهران مرکزی

 

96

A+

 

96

A+

 

94

A+

188

پژوهش های نقد ادبی وسبک شناسی

شهرکرد

 

89

A

 

77

B

 

77

B

189

پژوهشهای نوین در ریاضی

علوم و تحقیقات تهران

 

42

C

 

74

B

 

90

A+

190

پژوهش های نوین در زمین لرزه

تهران شمال

 

30

C

 

0

C

 

0

C

191

پژوهش و برنامه‌ریزی شهری

مرودشت

 

96

A+

 

84

A

 

89

A

192

پلیمر و رنگ

ماهشهر

 

0

C

 

0

C

 

0

C

193

تاریخ

محلات

 

60

C

 

0

C

 

0

C

194

تاریخ ایران اسلامی

شوشتر

 

0

C

 

0

C

 

67

B

195

تاریخ و تمدن اسلامی

علوم و تحقیقات تهران

 

96

A+

 

92

A+

 

92

A+

196

تازه‌های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی

پرند

 

70

B

 

88

A

 

77

B

197

تبدیل انرژی

دزفول

 

59

C

 

0

C

 

0

C

198

تحقیقات اقتصاد کشاورزی

مرودشت

 

92

A+

 

92

A+

 

94

A+

199

تحقیقات بذر

گرگان

 

80

A

 

84

A

 

86

A

200

تحقیقات بیماری‌های گیاهی

مرودشت

 

89

A

 

91

A+

 

79

B

201

تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی

بوشهر

 

85

A

 

81

A

 

81

A

202

تحقیقات حشره‌شناسی

اراک

 

93

A+

 

74

B

 

41

C

203

تحقیقات حقوقی آزاد

تهران مرکزی

 

48

C

 

71

B

 

71

B

204

تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری

علوم و تحقیقات تهران

 

60

C

 

0

C

 

71

B

205

تحقیقات در علوم زیستی ورزشی

بروجرد

 

0

C

 

0

C

 

0

C

206

تحقیقات روان‌شناختی

تهران مرکزی

 

0

C

 

0

C

 

0

C

207

تحقیقات سیاسی و بین‌المللی

شهرضا

 

93

A+

 

82

A

 

94

A+

208

تحقیقات علوم و مهندسی جنگل

بوشهر

 

0

C

 

0

C

 

0

C

209

تحقیقات مدیریت آموزشی

رودهن

 

63

C

 

70

B

 

79

B

210

تحقیقات مکانیک کاربردی

تاکستان

 

64

C

 

62

C

 

77

B

211

تحقیقات منابع طبیعی تجدیدشونده

علوم و تحقیقات تهران

 

0

C

 

0

C

 

71

B

212

تحقیقات نوین در برق

دزفول

 

0

C

 

0

C

 

0

C

213

تحقیق در علوم دندانپزشکی

دندانپزشکی

 

96

A+

 

90

A+

 

91

A+

214

تحقیق درعملیات وکاربردهای آن

لاهیجان

 

96

A+

 

96

A+

 

96

A+

215

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

تهران مرکزی

 

0

C

 

0

C

 

0

C

216

تفسیر متون وحیانی

خرم آباد

 

20

C

 

35

C

 

34

C

217

تفسیر وتحلیل متون زبان وادبیات فارسی(دهخدا)

کرج

 

67

B

 

82

A

 

79

B

218

تکنولوژی بهره برداری از منابع زمینی

شاهرود

 

0

C

 

0

C

 

0

C

219

توانمندسازی سرمایه انسانی

رشت

   

 

0

C

220

توسعه آبزی پروری

لاهیجان

 

87

A

 

96

A+

 

94

A+

221

تولید علم

معاونت پژوهشی‌دانشگاه

 

0

C

 

0

C

 

0

C

222

جامعه‌شناسی

آشتیان

 

0

C

 

0

C

 

0

C

223

جستارنامه ادبیات تطبیقی

دانشگاه آزاد اسلامی یزد

 

0

C

 

0

C

 

33

C

224

جغرافیا

تهران مرکزی

 

0

C

 

0

C

 

0

C

225

جغرافیای سرزمین

علوم و تحقیقات تهران

 

89

A

 

82

A

 

81

A

226

جغرافیای طبیعی

لارستان

 

74

B

 

80

A

 

86

A

227

جغرافیای طبیعی چشم‌انداز زاگرس

بروجرد

 

79

B

 

72

B

 

82

A

228

جغرافیا و مطالعات محیطی

نجف‌آباد

 

86

A

 

77

B

 

84

A

229

جهش

پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

0

C

 

0

C

 

0

C

230

حسابداری مالی

مبارکه

 

81

A

 

86

A

 

94

A+

231

حسابداری مدیریت

علوم و تحقیقات تهران

 

81

A

 

90

A+

 

89

A

232

حفاظت منابع آب و خاک

علوم و تحقیقات تهران

 

91

A+

 

94

A+

 

94

A+

233

حقوق قضایی

تهران شمال

 

0

C

 

0

C

 

0

C

234

خانواده و بهداشت

آستارا

 

50

C

 

63

C

 

71

B

235

خدای نامه (ادیان و عرفان)

یادگار امام (ره) - شهر ری

 

0

C

 

0

C

 

0

C

236

دانش زیستی ایران

ورامین

 

0

C

 

64

C

 

77

B

237

دانش‌شناسی

تهران شمال

 

73

B

 

77

B

 

0

C

238

دانش کارآفرینی

دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات

   

 

0

C

239

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

علوم و تحقیقات تهران

 

96

A+

 

92

A+

 

89

A

240

دانش میکروب‌شناسی

تهران شمال

 

0

C

 

0

C

 

0

C

241

دانش‌و پژوهش‌در روان‌شناسی کاربردی

اصفهان (خوراسگان)

 

91

A+

 

82

A

 

85

A

242

دانش و پژوهش علوم دامی

کرج

 

30

C

 

0

C

 

0

C

243

دراسات الادب المعاصر

جیرفت

 

96

A+

 

86

A

 

88

A

244

دنیای میکروب‌ها

جهرم

 

96

A+

 

82

A

 

89

A

245

رسالت مدیریت دولتی

علوم و تحقیقات تهران

 

96

A+

 

90

A+

 

81

A

246

رسوب و سنگ رسوبی

شاهرود

 

0

C

 

0

C

 

0

C

247

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

مرودشت

 

93

A+

 

82

A

 

87

A

248

رهبری و مدیریت آموزشی

گرمسار

 

81

A

 

86

A

 

81

A

249

روان سنجی

رودهن

 

81

A

 

70

B

 

67

B

250

روان‌شناسی اجتماعی

اهواز

 

71

B

 

70

B

 

75

B

251

روان‌شناسی تحلیلی شناختی

گرمسار

 

66

B

 

76

B

 

83

A

252

روان‌شناسی تحولی

تهران جنوب

 

91

A+

 

94

A+

 

96

A+

253

روان‌شناسی تربیتی

تنکابن

 

74

B

 

81

A

 

40

C

254

روش‌های کمّی در مدیریت

کرج

 

0

C

 

0

C

 

0

C

255

روش های هوشمند در صنعت برق

نجف‌آباد

 

84

A

 

79

B

 

79

B

256

روشها و مدل‌های روانشناختی

مرودشت

 

93

A+

 

88

A

 

89

A

257

زیبا شناسی ادبی (دوره جدید)

اراک

 

79

B

 

80

A

 

79

B

258

زبان وادبیات فارسی

مشهد

 

60

C

 

66

B

 

0

C

259

زبان و ادبیات فارسی

فسا

 

0

C

 

44

C

 

69

B

260

زبان و ادب فارسی

سنندج

 

56

C

 

77

B

 

75

B

261

زراعت و اصلاح نباتات

کرج

 

72

B

 

72

B

 

81

A

262

زیست‌شناسی تکوینی

تهران شمال

 

60

C

 

76

B

 

89

A

263

زیست‌شناسی جانوری

دامغان

 

67

B

 

86

A

 

87

A

264

زیست شناسی دریا

اهواز

 

77

B

 

80

A

 

87

A

265

زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی

گرمسار

 

62

C

 

82

A

 

74

B

266

زیست فناوری میکروارگانیسم های محیطی

لاهیجان

 

0

C

 

0

C

 

0

C

267

زیست‌فناوری میکروبی

شهر قدس

 

0

C

 

0

C

 

0

C

268

زمین شناسی اکتشافی

لاهیجان

 

0

C

 

0

C

 

0

C

269

زمین‌شناسی ژئوتکنیک

زاهدان

 

0

C

 

0

C

 

0

C

270

زمین‌شناسی محیط‌زیست

اسلامشهر

 

61

C

 

64

C

 

71

B

271

زن و جامعه

مرودشت

 

74

B

 

80

A

 

89

A

272

زن و فرهنگ

اهواز

 

81

A

 

91

A+

 

88

A

273

زن و مطالعات خانواده

تبریز

 

89

A

 

94

A+

 

83

A

274

ژئوشیمی

زرند

 

35

C

 

0

C

 

0

C

275

سپهر سیاست

قم

 

60

C

 

73

B

 

81

A

276

سپهر سیاست.

دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

   

 

0

C

277

سیستم های اطلاعاتی هوشمند

ملایر

 

0

C

 

0

C

 

0

C

278

سلامت خانواده

ساری

 

67

B

 

0

C

 

0

C

279

سلامت و روان‌شناسی

کرج

 

0

C

 

0

C

 

0

C

280

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی

بوشهر

 

96

A+

 

92

A+

 

96

A+

281

سنگ‌شناسی

آشتیان

 

0

C

 

0

C

 

0

C

282

شیلات (فن آوری های نوین در توسعه آبزی پروری)

آزادشهر

 

55

C

 

63

C

 

21

C

283

شیمی کوانتومی واسپکتروسکوپی

شاهرود

 

60

C

 

70

B

 

0

C

284

صحیفه مبین

معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه

 

86

A

 

0

C

 

36

C

285

عترت

پژوهشکده قرآن و عترت

 

0

C

 

0

C

 

0

C

286

عرفانیات در ادب فارسی

همدان

 

78

B

 

80

A

 

79

B

287

عرفان اسلامی

زنجان

 

71

B

 

80

A

 

75

B

288

علوم آبزیان

بوشهر

 

0

C

 

0

C

 

0

C

289

علوم اجتماعی

اراک

 

0

C

 

0

C

 

0

C

290

علوم اجتماعی .

شوشتر

 

75

B

 

75

B

 

81

A

291

علوم به زراعی گیاهی

شوشتر

 

0

C

 

70

B

 

81

A

292

علوم پزشکی

تهران پزشکی

 

91

A+

 

84

A

 

85

A

293

علوم پزشکی.

مشهد

 

42

C

 

58

C

 

38

C

294

علوم تکثیر و آبزی پروری

بابل

 

75

B

 

81

A

 

35

C

295

علوم جغرافیایی

مشهد

 

46

C

 

67

B

 

77

B

296

علوم دامی

شبستر

 

0

C

 

0

C

 

0

C

297

علوم رفتاری

ابهر

 

56

C

 

0

C

 

0

C

298

علوم سیاسی

کرج

 

79

B

 

75

B

 

74

B

299

علوم غذایی و تغذیه

علوم و تحقیقات تهران

 

96

A+

 

96

A+

 

93

A+

300

علوم و تکنولوژی محیط‌زیست

علوم و تحقیقات تهران

 

92

A+

 

92

A+

 

89

A

301

علوم ورزش

کرج

 

0

C

 

78

B

 

79

B

302

علوم و فنون محیط رسوبی دیرینه

چالوس

 

0

C

 

0

C

 

0

C

303

علوم و فنون منابع طبیعی

چالوس

 

0

C

 

0

C

 

0

C

304

علوم و مهندسی آب

اهواز

 

64

C

 

74

B

 

71

B

305

فرایندهای نوین در مهندسی مواد

شهر مجلسی

 

89

A

 

84

A

 

94

A+

306

فرهنگ ارتباطات

تهران مرکزی

 

0

C

 

0

C

 

0

C

307

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

معاونت پژوهشی‌دانشگاه

 

0

C

 

0

C

 

0

C

308

فیزیک اتمی - مولکولی

تهران شمال

 

66

B

 

32

C

 

0

C

309

فیزیولوژی گیاهان زراعی

اهواز

 

96

A+

 

96

A+

 

96

A+

310

فیزیولوژی محیطی گیاهی

گرگان

 

96

A+

 

94

A+

 

94

A+

311

فیزیولوژی و تکوین جانوری

زنجان

 

66

B

 

78

B

 

79

B

312

فیزیولوژی و فن آوری پس از برداشت فرآورده های باغی

شیراز

 

0

C

 

0

C

 

0

C

313

فضای جغرافیایی

اهر

 

72

B

 

74

B

 

84

A

314

فضای گردشگری

ملایر

 

79

B

 

85

A

 

92

A+

315

فقه و تاریخ تمدن

مشهد

 

60

C

 

39

C

 

71

B

316

فقه و مبانی حقوق اسلامی

بناب

 

79

B

 

79

B

 

79

B

317

فلسفه تحلیلی

علوم و تحقیقات تهران

 

89

A

 

89

A

 

88

A

318

فلسفه و کلام

کرج

 

0

C

 

0

C

 

0

C

319

فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی

مشهد

 

46

C

 

56

C

 

73

B

320

فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی

ساری

 

73

B

 

85

A

 

83

A

321

فناوری نساجی(دوفصلنامه)

اراک

 

30

C

 

0

C

 

0

C

322

کاربرد شیمی در محیط‌زیست

اهر

 

44

C

 

0

C

 

0

C

323

گیاه‌پزشکی

شیراز

 

0

C

 

0

C

 

35

C

324

گیاه‌پزشکی کاربردی

ورامین

 

0

C

 

0

C

 

34

C

325

گیاه و زیست‌بوم

یادگار امام (ره) - شهر ری

 

60

C

 

68

B

 

0

C

326

لسان صدق

تهران مرکزی

 

0

C

 

0

C

 

0

C

327

مبانی فقهی حقوق اسلامی

علوم و تحقیقات تهران

 

84

A

 

85

A

 

69

B

328

مدیریت بازاریابی

علوم و تحقیقات تهران

 

61

C

 

0

C

 

0

C

329

مدیریت بهداشت و درمان

علوم و تحقیقات تهران

 

92

A+

 

92

A+

 

91

A+

330

مدیریت بهره وری

تبریز

 

96

A+

 

96

A+

 

93

A+

331

مدیریت توسعه و تحول

قزوین

 

73

B

 

86

A

 

81

A

332

مدیریت صنعتی

سنندج

 

62

C

 

84

A

 

81

A

333

مدیریت فرهنگی

علوم و تحقیقات تهران

 

79

B

 

0

C

 

75

B

334

مدیریت کسب ‌و کار

تهران مرکزی

 

26

C

 

0

C

 

73

B

335

مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش

تهران جنوب

 

30

C

 

0

C

 

0

C

336

مدل‌سازی اقتصادی

فیروزکوه

 

86

A

 

82

A

 

94

A+

337

مسکویه (تاریخ)

یادگار امام (ره) - شهر ری

 

0

C

 

0

C

 

0

C

338

مطالعات ادبیات آیینی

گچساران

 

0

C

 

0

C

 

0

C

339

مطالعات ادبیات تطبیقی

جیرفت

 

91

A+

 

88

A

 

89

A

340

مطالعات اقتصادی

شیراز

 

0

C

 

0

C

 

0

C

341

مطالعات ایلات و عشایر

شوشتر

 

0

C

 

0

C

 

0

C

342

مطالعات برنامه ریزی سکونت گاه های انسانی

رشت

 

86

A

 

86

A

 

93

A+

343

مطالعات تطبیقی اندیشه های سیاسی واجتماعی امام خمینی(ره)

مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی

 

0

C

 

0

C

 

0

C

344

مطالعات تطبیقی اندیشه های عرفانی واخلاقی امام خمینی (ره)

مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی

 

0

C

 

0

C

 

0

C

345

مطالعات تطبیقی اندیشه های فقهی حقوقی امام خمینی (ره)

مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی

 

0

C

 

0

C

 

0

C

346

مطالعات توسعه اجتماعی ایران

علوم و تحقیقات تهران

 

91

A+

 

80

A

 

91

A+

347

مطالعات جامعه شناختی شهری

دهاقان

 

89

A

 

88

A

 

94

A+

348

مطالعات جامعه‌شناسی

تبریز

 

84

A

 

91

A+

 

81

A

349

مطالعات جامعه‌شناسی ایران

تهران مرکزی

 

0

C

 

0

C

 

0

C

350

مطالعات رسانه‌ای

علوم و تحقیقات تهران

 

28

C

 

70

B

 

81

A

351

مطالعات رفتاری در مدیریت

تهران شمال

 

0

C

 

0

C

 

0

C

352

مطالعات روابط بین‌الملل

تهران مرکزی

 

86

A

 

90

A+

 

89

A

353

مطالعات زبان و ادبیات غنایی

نجف‌آباد

 

79

B

 

77

B

 

81

A

354

مطالعات سیاسی

آزادشهر

 

58

C

 

82

A

 

81

A

355

مطالعات علوم اجتماعی ایران

خلخال

 

84

A

 

81

A

 

83

A

356

مطالعات فقهی و فلسفی

قم

 

34

C

 

68

B

 

41

C

357

مطالعات قرآنی

جیرفت

 

96

A+

 

90

A+

 

91

A+

358

مطالعات کمی در مدیریت

ابهر

 

0

C

 

0

C

 

0

C

359

مطالعات میان‌فرهنگی

معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه

 

81

A

 

44

C

 

77

B

360

مطالعات مدیریت شهری

علوم و تحقیقات تهران

 

89

A

 

83

A

 

83

A

361

مطالعات نقد ادبی

تهران مرکزی

 

0

C

 

82

A

 

79

B

362

مطالعات نوین خون

تنکابن

 

0

C

 

0

C

 

0

C

363

معمار شهر

تهران غرب

 

0

C

 

0

C

 

0

C

364

میکروب شناسی مواد غذایی

شهرکرد

 

82

A

 

82

A

 

91

A+

365

میکروبیولوژی دامپزشکی

گرمسار

 

73

B

 

92

A+

 

96

A+

366

مهندسی آب

شوشتر

 

58

C

 

76

B

 

82

A

367

مهندسی آموزشی

تهران جنوب

 

0

C

 

0

C

 

0

C

368

مهندسی زیست سامانه

تاکستان

 

32

C

 

62

C

 

77

B

369

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

تهران مرکزی

 

81

A

 

94

A+

 

94

A+

370

مهندسی مخابرات جنوب

بوشهر

 

0

C

 

60

C

 

0

C

371

مهندسی مدیریت

قشم

 

0

C

 

0

C

 

0

C

372

مهندسی مکانیک و ارتعاشات

سمنان

 

79

B

 

73

B

 

81

A

373

مهندسی منابع آب

مرودشت

 

79

B

 

82

A

 

92

A+

374

مواد نوین

مرودشت

 

86

A

 

84

A

 

94

A+

375

میوه‌های ریز

یاسوج

 

0

C

 

0

C

 

0

C

376

نامه الهیات

تهران شمال

 

0

C

 

0

C

 

0

C

377

نانو مواد

شاهرود

 

0

C

 

68

B

 

83

A

378

نظام ها و خدمات اطلاعاتی

علوم و تحقیقات تهران

 

0

C

 

0

C

 

0

C

379

نقش مایه

یادگار امام (ره) - شهر ری

 

0

C

 

0

C

 

0

C

380

نگرش های نو درجغرافیای انسانی

گرمسار

 

76

B

 

88

A

 

87

A

381

نمک

گرمسار

 

0

C

 

0

C

 

0

C

382

نو آوری در علوم و فناوری غذایی

سبزوار

 

82

A

 

80

A

 

89

A

383

نوآوری های مدیریت آموزشی

رودهن

 

83

A

 

76

B

 

79

B

384

هیستوبیولوژی دامپزشکی

شوشتر

 

54

C

 

72

B

 

79

B

385

هفت حصار

همدان

 

78

B

 

78

B

 

 

1235 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
ارسال سفارش