مجلات لیست مجلات خارجی لیست مجلات ISI روانشناسی بالینی

لیست مجلات ISI روانشناسی بالینی

پنجشنبه ، 26 مهر 1397
لیست ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) در زمینه روانشناسی بالینی برای استفاده محققین و دانشجویان این رشته قرار داده شده است.
لیست مجلات ISI روانشناسی بالینی

روان‌شناسی بالینی زیرمجموعه ای از رشته روان‌شناسی می باشد که به بررسی، شناخت و درمان نابهنجاری، ناتوانی های شناختی، هیجانی و رفتاری می پردازد. این علم در حدود یک قرن است که در جهان بصورت یک رشته دانشگاهی مطرح است و افراد بسیار موفقی در این این رشته، اکنون به عنوان روانشناسان بزرگ در حال فعالیت هستند. این علم در سال های اخیر رشد بسیار چشمگیری داشته و مطالعات و تحقیقات بسیاری در این حوزه انجام می گیرد. روان شناسی بالینی در مقایسه با گرایش های دیگر این رشته، علاقمندان بسیاری را به خود جذب می کند و علت آن گستردگی این رشته هم در زمینه درمانی و هم تحقیقاتی می باشد.
هر ساله مقالات علمی و کتاب های زیادی در زمینه روانشناسی بالینی به چاپ می رسد که نقش مهمی را در پیشرفت این علم دارند. برای این منظور در این بخش لیست نشریات و مجلاتی که در زمینه روانشناسی بالینی مقالات علمی معتبر و خوبی را به چاپ می رسانند قرار داده شده است تا دانشجویان و اساتید این رشته بتوانند از آنها در چاپ مقالات علمی خود استفاده نمایند.

نام فارسی مجله نام انگلیسی مجله تعداد انتشار حوزه یا اسکوپ مجله
نشریه پرخاشگری و رفتار خشونت‌آمیز Aggression And Violent Behavior 108 روانشناسی اجتماعی، روانشناسی بالینی، روانپزشکی و بهداشت روانی، پزشکی قانونی
نشریه بین المللی حقوق و روانپزشکی International Journal Of Law And Psychiatry 120 روانشناسی اجتماعی، روانشناسی بالینی، روان شناسی کاربردی، روانپزشکی و بهداشت روانی
نشریه هنر در روان درمانی The Arts In Psychotherapy 90 آموزش، روانشناسی بالینی، روانپزشکی و بهداشت روانی
نشریه کودک آزاری و غفلت Child Abuse & Neglect 212 جامعه شناسی و علوم سیاسی، حقوق(قانون)، سلامتی، آموزش، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی رشد و آموزشی
 روانشناسی بالینی، روانپزشکی و بهداشت روانی، پریناتولوژی (پزشکی مادر و جنین)، طب اطفال و بهداشت کودک
نشریه آموزش تغذیه و رفتار Journal Of Nutrition Education And Behavior 137 آموزش، روانشناسی رشد و آموزشی، روانشناسی بالینی، تغذیه، سیاست های بهداشت و سلامت عمومی
 طب سالمندان و علم پیری شناسی، دانش تغذیه
نشریه تحقیقات در زمینه اختلالات طیف اوتیسم Research In Autism Spectrum Disorders 92 آموزش، روانشناسی رشد و آموزشی، روانشناسی بالینی، روانپزشکی و بهداشت روانی، علوم اعصاب شناختی، علوم اعصاب رفتاری
نشریه تحقیقات در زمینه معلولیت رشدی Research In Developmental Disabilities 138 آموزش، روانشناسی رشد و آموزشی، روانشناسی بالینی، روانپزشکی و بهداشت روانی، علوم اعصاب شناختی، علوم اعصاب رفتاری
نشریه تحقیقات روانشناسی Acta De Investigación Psicológica 15 روانشناسی تجربی و شناختی، روانشناسی رشد و آموزشی، روانشناسی بالینی، روان شناسی کاربردی
نشریه روانشناسی کاربردی و پیشگیری Applied And Preventive Psychology 14 روانشناسی بالینی، روان شناسی کاربردی، روانپزشکی و بهداشت روانی
نشریه دیدگاه رایج در روانشناسی Current Opinion In Psychology 27 روانشناسی اجتماعی، روانشناسی بالینی، روان شناسی کاربردی
نشریه بین المللی روانشناسی بالینی و بهداشت International Journal Of Clinical And Health Psychology 18 روانشناسی بالینی، روان شناسی کاربردی
نشریه مسائل رفتاری، بهداشتی و اجتماعی Journal Of Behavior, Health & Social Issues 10 سلامتی، روانشناسی رشد و آموزشی، روانشناسی بالینی، روان شناسی کاربردی
نشریه شیوه‌های روان شناختی(فرانسوی) Pratiques Psychologiques 59 روانشناسی بالینی، روان شناسی کاربردی
نشریه آمریکای لاتین روانشناسی Revista Latinoamericana De Psicología 12 روانشناسی رشد و آموزشی، روانشناسی بالینی، روان شناسی کاربردی
نشریه خلاصه روانشناسی Suma Psicológica 8 روانشناسی رشد و آموزشی، روانشناسی بالینی، روان شناسی کاربردی
نشریه درد حاد Acute Pain 30 روانشناسی بالینی، داروشناسی، مراقبت های اولیه، پرستاری و مشاغل بهداشتی (عمومی)
روانپزشکی و بهداشت روانی، مغز و اعصاب بالینی، عصب شناسی
نشریه رفتارهای اعتیاد آور Addictive Behaviors 195 روانشناسی بالینی، روانپزشکی و بهداشت روانی، علوم اعصاب رفتاری
نشریه گزارش‌های رفتارهای اعتیاد آور Addictive Behaviors Reports 8 روانشناسی بالینی، روانپزشکی و بهداشت روانی
نشریه اعتیاد به الکل و اعتیاد به مواد مخدر Alcoholism And Drug Addiction 12 روانشناسی اجتماعی، روانشناسی بالینی، داروشناسی، روانپزشکی و بهداشت روانی
نشریه آرشیوهای نوروسایکولوژی بالینی Archives Of Clinical Neuropsychology 99 نوروسایکولوژی و روانشناسی فیزیولوژیک، روانشناسی بالینی، روانپزشکی و بهداشت روانی
نشریه رفتار درمانی Behavior Therapy 81 روانشناسی بالینی، روانپزشکی و بهداشت روانی
نشریه تحقیقات و درمان رفتاری Behaviour Research And Therapy 214 روانشناسی بالینی، روانپزشکی و بهداشت روانی
نشریه تصویر بدنی Body Image 60 روانشناسی بالینی، روانپزشکی و بهداشت روانی
نشریه بالینی و بهداشت Clínica Y Salud 15 روانشناسی بالینی
نشریه بررسی روانشناسی بالینی Clinical Psychology Review 143 روانشناسی بالینی، روانپزشکی و بهداشت روانی
نشریه آموزش شناختی و رفتاری Cognitive And Behavioral Practice 71 روانشناسی بالینی، روانپزشکی و بهداشت روانی
نشریه درد: ارزیابی - تشخیص - درمان Douleurs : Evaluation - Diagnostic - Traitement 112 روانشناسی بالینی، داروشناسی، مراقبت های اولیه، سیاست های بهداشت و سلامت عمومی، تومور شناسی
​​​​​​​ مراقبت های ویژه و مراقبتهای ویژه پزشکی، بیهوشی و پزشکی درد، عصب شناسی
نشریه رفتارهای غذایی Eating Behaviors 72 روانشناسی بالینی، روانپزشکی و بهداشت روانی، علوم اعصاب رفتاری
نشریه تحول روانپزشکی L'Évolution Psychiatrique 71 روانشناسی بالینی، روانپزشکی و بهداشت روانی
نشریه بهداشت روان ذهنی سالمندان Geriatric Mental Health Care 9 روانشناسی بالینی، پرستاری و مشاغل بهداشتی (عمومی)، روانپزشکی و بهداشت روانی، طب سالمندان و علم پیری شناسی
نشریه اختلالات اضطرابی Journal Of Anxiety Disorders 137 روانشناسی بالینی، روانپزشکی و بهداشت روانی
نشریه رفتار درمانی و روانپزشکی تجربی Journal Of Behavior Therapy And Experimental Psychiatry 73 روانشناسی بالینی، روانپزشکی و بهداشت روانی
نشریه اختلالات ارتباطی Journal Of Communication Disorders 106 زبان شناسی و زبان، روانشناسی تجربی و شناختی، روانشناسی بالینی، زبان و زبان شناسی
​​​​​​​ درمان فیزیکی و توانبخشی، پزشکی و دندانپزشکی (عمومی)، علوم اعصاب شناختی
نشریه علوم رفتاری زمینه ای Journal Of Contextual Behavioral Science 22 روانشناسی اجتماعی، روانشناسی بالینی، روانپزشکی و بهداشت روانی
نشریه اختلالات روانی Journal Of Fluency Disorders 72 زبان شناسی و زبان، روانشناسی تجربی و شناختی، روانشناسی بالینی، زبان و زبان شناسی
​​​​​​​ درمان فیزیکی و توانبخشی، پزشکی و دندانپزشکی (عمومی)، علوم اعصاب شناختی
نشریه مغز و اعصاب زبانی Journal Of Neurolinguistics 98 زبان شناسی و زبان، نوروسایکولوژی و روانشناسی فیزیولوژیک، روانشناسی تجربی و شناختی
​​​​​​​روانشناسی بالینی، زبان و زبان شناسی، پزشکی و دندانپزشکی (عمومی)، علوم اعصاب شناختی
نشریه اختلال وسواسی ـ اجباری و اختلالات مرتبط Journal Of Obsessive-Compulsive And Related Disorders 28 روانشناسی بالینی، روانپزشکی و بهداشت روانی
نشریه پزشکی تسکین بخش: پشتیبانی مراقبت - پشتیبانی - اخلاق Médecine Palliative : Soins De Support - Accompagnement - Éthique 90 روانشناسی بالینی، مراقبت های اولیه، سیاست های بهداشت و سلامت عمومی، تومور شناسی
​​​​​​​طب سالمندان و علم پیری شناسی، مراقبت های ویژه و مراقبتهای ویژه پزشکی، بیهوشی و پزشکی درد
نشریه سلامت روان و فعالیت فیزیکی Mental Health And Physical Activity 24 نوروسایکولوژی و روانشناسی فیزیولوژیک، روانشناسی بالینی، روانپزشکی و بهداشت روانی، ارتوپدی، پزشکی ورزشی و توانبخشی، علوم اعصاب رفتاری
نشریه درد PAIN® 197 روانشناسی بالینی، داروشناسی، مراقبت های اولیه، روانپزشکی و بهداشت روانی، مغز و اعصاب بالینی
​​​​​​​بیهوشی و پزشکی درد، علوم اعصاب (عمومی)، عصب شناسی، علوم اعصاب سلولی و مولکولی
نشریه بین المللی آندرولوژی Revista Internacional De Andrología 54 روانشناسی بالینی، اورولوژی، عمل جراحی
نشریه بهداشت خواب Sleep Health 40 روانشناسی بالینی، مراقبت های اولیه، مغز و اعصاب بالینی، عصب شناسی
109 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه

بحث های داغ
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.