صفحه اصلی اخبار دکتری لزوم بازبینی در شیوه‌نامه پذیرش دانشجویان دکتری

لزوم بازبینی در شیوه‌نامه پذیرش دانشجویان دکتری

چهارشنبه ، 11 فروردین 1400
رئیس دانشگاه صنعتی شهدای هویزه با اشاره به ضرورت بازبینی در شیوه پذیرش دانشجویان دکتری، گفت: پیشنهاد اصلی در جذب دانشجو، محول کردن جذب دانشجویان دکترا از سازمان سنجش به دانشگاه‌ها است.
لزوم بازبینی در شیوه‌نامه پذیرش دانشجویان دکتری

ابراهیم فرشیدی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: پذیرش دانشجو در مقطع دکترا نیاز به بازبینی دارد و در ابتدا باید مشخص شود که چه تعداد از دانشجویان مقطع phd برای جامعه مفید هستند.

وی افزود: باید مشخص شود که چه تعداد از دانشجویان پذیرفته شده در مقطع دکترا مفید هستند و چه تعداد تنها برای پر کردن ظرفیت دانشگاه ها پذیرفته می شوند.

رئیس دانشگاه صنعتی شهدای هویزه با اشاره به اینکه باید در شیوه نامه جذب دانشجویان مقطع دکترا در کشور بازبینی شود، تصریح کرد: پذیرش دانشجویان phd در ایران نیز باید مانند پذیرش دانشجویان در کشورهای دیگر باشد؛ در واقع روال پذیرش دانشجوی دکترا در کشورهای اروپایی درست تر است. در کشورهای اروپایی دانشجوی مقطع phd برای پنج سال به منظور انجام پژوهش جذب و توسط دانشگاه انتخاب می شود.

فرشیدی با بیان اینکه نمی توان دانشجویان را به دانشگاه ها تحمیل کرد، افزود: دانشجویان phd مانند دانشجویان دوره کارشناسی که دروس کلی را می گذرانند، نیستند بنابراین نمی توان آن ها را به دانشگاه ها تحمیل کرد.

وی با اشاره به افت سطح علمی دانشجو، بیان کرد: اکنون سطح کیفی دانشجویان در کشور کاهش پیدا کرده است، بنابراین ممکن است دانشجویانی تنها برای مدرک گرفتن تحصیل کنند. در این صورت نه دانشجو نه دانشگاه و نه اساتید، نفع و بهره ای نخواهند برد.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در پایان گفت: پیشنهاد اصلی در جذب دانشجو، محول کردن جذب دانشجویان دکترا از سازمان سنجش به دانشگاه ها است.

32 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
ارسال سفارش