منابع کارشناسی ارشد گفتار درمانی

دوشنبه ، 28 آبان 1397
در مورد رشته کارشناسی ارشد گفتار درمانی و ضریب دروس کنکور و دانشگاه های پذیرنده این رشته و چگونگی ورد به این رشته و گرایش آن توضیحاتی را برای شما عزیزان داده شده است.
منابع کارشناسی ارشد گفتار درمانی

هرگاه شیوه صحبت کردن گوینده بیش از محتوای سخن او توجه شنونده را به خود جلب کند و یا محتوای کلام دچار نابسامانی شود، وی مشکوک به نوعی اختلال گفتاری یا زبانی است. آسیب های گفتار و زبان متنوع بوده و از کودکی تا بزرگسالی مشاهده می شود از میان آنها می توان به لکنت، اختلالات تلفظی، اختلالات گفتار و زبان (در کودکان دارای مشکل یادگیری زبان و کودکان کم شنوا، عقب مانده ذهنی، اتیستیک)، بیماران سکته مغزی و اختلالات گفتاری ناشی از فقدان حنجره و آسیبهای آن اشاره نمود. این اشکالات می تواند موجب اختلال در روابط اجتماعی شخص مبتلا گشته و مانعی در راه پیشرفت تحصیلی و یا شغلی فرد و  شکوفائی کامل توانائی ها و استعدادهای بالقوه وی شود. این مساله به نوبه خود می تواند صدمات روحی و عاطفی و رفتارهایی نظیرگوشه گیری، پرخاشگری و … و در نهایت تزلزل بهداشت روانی فرد و خانواده او را در پی داشته باشد.

منابع کنکور کارشناسی ارشد گفتار درمانی

رشته امتحانی

دروس مربوطه، نام مراجع معرفی شده

گفتار درمانی

اختلالات صوت و تشدید

1. Colton EH, Casper JK, Hirano M.(2011). Understanding Voice Problems: A Physiological Perspective for Diagnosis and Treatment. Baltimore: Williams & Wilkins.

2. Peterson – Falzne SJ, Hardin – Jones MA, Karnell MP. (2009) Cleft palate speech. Mosby.

اختلال بلع

1.Murray T,Carrau RL. (2006). Clinical Management of Swallowing Disorders. Plural Publishing.

اختلالات واج شناختی و آواشناختی

1. Bernthal J, Bankson N, Flipsen P. (2009) Articulation and phonological disorders: Speech sound disorders in children (6th ed). Boston : Pearson.

2. Duff JR. (2005) Motor speech disorders: Substrates differential diagnosis and management (2nd Ed) St Louis MO Elsevier Mosby.

(1364) آواشناسی زبان فارسی – آواها و ساخت آوائی هجا تهران مرکز نشر دانشگاهی ثمره 3

اختلالات روانی گفتار

1.Guitar B(2006) .Stutering : An Integragrate Approach to its Nature and Treatmant .Lippincott Williams and Wilkins.

2. Word D. (2006) struttering and Cluttering :Frameworks for Understanding and Treatment , Routledge.

اختلال زبان در دوران رشد

1. Paul R. (2007) language disorder from infanc through adolescent. Elsevier Mosby

2. Hoff E. (2009) Language development Vicki Knight

3. Snowling Mj, Stackhouse J (2006) Dslexia speech and language : A practitioners handbook (2th ed) London Whurr publishers.

4. Bishop D, Mogford k (1993) Langugae development in exceptional circumstances. UK: Lawrence Erlbaum Associates publishers.

اختلال اکتسابی زبان

1. Lapointe LL. (2005) Aphasia And Related Neurogenic Language Disorders. Thieme.

2. Murdoch BE. (2010) Acquired Speech and Language Disorders: a neuroanatomical and functional neurological approach. U.K: Wile – Blackwell.

3. Adler RK, Webb WG. (2008) Neurology for the Speech – Language pathologosit Mosby.

دروس امتحانی و ضرایب کارشناسی ارشد گفتار درمانی

ضرایب

دروس

2

اختلالات صوت وتشدید

1

اختلال بلع

2

اختلالات واج شناختی واواشناختی

2

اختلالت روانی گفتار

3

اختلال زبان در دوران رشد

2

اختلال اکتسابی زبان

3

زبان عمومی

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد گفتار درمانی

اصفهان

4

2

6

اهواز

5

2

7

ایران

5

3

8

تهران

4

2

6

علوم بهزیستی

4

2

6

مشهد

3

0

3

جمع کل

25

11

36

 

624 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
ارسال سفارش