منابع کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

یکشنبه ، 27 آبان 1397
در مورد رشته کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی و ضریب دروس کنکور و دانشگاه های پذیرنده این رشته و چگونگی ورد به این رشته و گرایش آن توضیحاتی را برای شما عزیزان داده شده است.
منابع کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

رشته ژنتیک انسانی شاخه‌ای از علوم – زیستی پزشکی است که از جمله به بررسی ساختار سلولها از نظر کروموزومی و ژنی می‌پردازد و می‌توان طی آن به مباحث مهمی مانند مهندسی ژنتیک – ژنتیک ایمنی – ژنتیک جمعیت – ژنتیک سرطان – ژنتیک رفتاری – ژنتیک بیوشیمیایی پرداخت. دانش آموختگان این رشته قادر خواهند بود با همکاری در طرح‌های پژوهشی مشتمل بر آنالیز ژنتیکی سلولهای انسانی به نواقص و بیماریهای ژنی و کروموزومی بیماران پی ببرند. ژنتیک انسانی را معمولاً مترادف ژنتیک پزشکی در نظر می گیرند در حالی که عمومیت ژنتیک انسانی بیشتر است. در واقع ژنتیک پزشکی بخشی از ژنتیک انسانی است و بیشتر به بررسی علل ناهنجاری‌های ژنتیکی در انسان می‌پردازد و با توصیف دقیق وضعیت و علت مولکولی آن سعی در ایجاد راهکارهای جلوگیری از بروز وضعیت، تشخیص قبل از تولد و حتی درمان آن دارد. دانش آموختگان کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی می توانند با همکاری در طرح‌های پژوهشی مشتمل بر آنالیز ژنتیکی سلول های انسانی به نواقص و بیماریهای ژنی و کروموزومی بیماران بپردازند. دانش آموختگان این رشته می توانند در مراکز تحقیقاتی ژنتیک و شرکت های دانش بنیان، مشارکت در پروژه های دانشگاهی بین دانشگاهی و ملی در حوزه پژوهشی، همکاری در مطب پزشک و متخصص ژنتیک به عنوان مشاور، طراحی و اجرای پروژه های مرتبط با ژنتیک، ارائه خدمات تخصصی در مراکز تحقیقاتی و به عنوان مسئول فنی آزمایشگاه ژنتیک به فعالیت بپردازند

منابع کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی انسانی

مجموعه علوم آزمایشگاهی (1)
رشته های: «بیوشیمی» «زیست فناوری» «ژنتیک انسانی»

دروس مربوطه

نام مراجع معرفی شده

مولفین و مترجمین

بیوشیمی عمومی

1.Textbook of biochemistry – Devlin
2.Biochemistry- Stryer
3.Principles of biochemistry
استفاده از کتب فارسی تالیفی که سرفصل آنها متناسب با رفرنسهای فوق باشد بالامانع است

زیست شناسی سلولی مولکولی

Molecular cell biology

H. Lodish و همکاران آخرین ویرایش

ژنتیک

اصول ژنیتیک پزشکی امری emery

ژنتیک مولکوی پزشکی (در هزار سوم) جلد 1و2

Medical molecular genetics

Principles of genetics

ترجمه و  تالیف دکتر محمدرضا نوری دلوئی ویرایش پانزدهم 2017 چاپ نخست (چاپ هشتم پیاپی) برگزیده کتاب فصل 1386 و برگزیده تقدیر 1388 جمهوری اسلامی ایران انتشارات جامعه نگر
تالیف دکتر محمدرضا نوری دلوئی انتشارات سامر 1391 (کتاب برگزیده فصل 1388 و برگزیده کتاب سال 1389 جمهوری اسلامی ایران) آخرین ویرایش
(Oxford university press- Oxford) last edition

Hoffee, Patrica A. last edition

شیمی آلی و عمومی

شیمی آلی

موریسون بوید (کتاب کامل) مترجم دکتر یاوری

میکروب شناسی

Microbiology
Microbiology 
Zinsser microbiology
Diagnostic microbiology
microbiology

Walker & et al
Jawetz & et al
Joklike & et al
Finegulld (baily & scott)
Murray

زبان عمومی

زبان کارشناسی ارشد

تالیف دکتر ناصر حاجی پور

انتشارات علوم و فنون معین

دروس امتحانی و ضرایب ژنتیک انسانی

دروس

ضرایب

ژنتیک

5

زیست شناسی سلولی و مولکولی

2

بیوشیمی

1

زبان عمومی

2

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

دانشگاه

دولتی

دوره شهریه پرداز

جمع کل

اصفهان

3

1

4

ایران

4

2

6

بابل

3

1

4

بقیه اله

1

2

3

بندرعباس

4

3

7

تبریز

5

3

8

دانشگاه تربیت مدرس

6

2

8

تهران

5

0

5

شهرکرد

3

1

4

شهیدبهشتی

3

1

4

شیراز

4

1

5

علوم بهزیستی و توانبخشی

4

1

5

کرمان

3

0

3

گلستان

4

0

4

مشهد

3

1

4

یزد

4

4

8

جمع کل

59

23

82

1046 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
ارسال سفارش