صفحه اصلی آموزش آشنایی با رشته های دانشگاهی وزارت بهداشت ارشد منابع کارشناسی ارشد کتابداری واطلاع رسانی پزشکی

منابع کارشناسی ارشد کتابداری واطلاع رسانی پزشکی

دوشنبه ، 28 آبان 1397
در مورد رشته کارشناسی ارشد کتابداری واطلاع رسانی پزشکی و ضریب دروس کنکور و دانشگاه های پذیرنده این رشته و چگونگی ورد به این رشته و گرایش آن توضیحاتی را برای شما عزیزان داده شده است.
منابع کارشناسی ارشد کتابداری واطلاع رسانی پزشکی

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دوره ای با ماهیت میان رشته ایست که در آن فارغ التحصیلان با استفاده از فناوری اطلاعات و مدیریت دانش، نه تنها اطلاعات علوم پزشکی را سازماندهی می کنند بلکه می تواند در مدیریت کتابخانه های مراکزی نظیر دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و بیمارستانی، مشارکت علمی داشته باشند. با توجه به اهميت رشته كارشناسي ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشكي، ماهيت خاص رشته تحصیلی و با تكيه بر توانمندي گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشكي دانشگاه، این رشته به شيوه مجازی برای اولین بار ارائه مي شود. در ارائه اين رشته به شيوه نيمه حضوري سعي شده تا ضمن حفظ كيفيت، امكان ادامه تحصيل براي افرادي كه امكان تحصيل حضوري ندارند، فراهم آيد.

منابع کارشناسی ارشد کتابداری واطلاع رسانی پزشکی

درس

مرجع

دانش کتابداری

فتاحی، رحمت ا.. و طاهری، مهدی. فهرستنویسی: اصول و روش ها. آخرین ویرایش

رها دوست، فاطمه. فلسفه کتابداری و اطلاع رسانی. آخرین ویرایش

-Anne M. Mitchell and Brian E. Surrat . Cataloging and organizing digital resources: manual for librarians. Latest edition

-American Library Association and CLA .Anglo American cataloging Rules. Latest edition

-Edward Ewans. Management basics for information professions. Latest edition

-David Haynes. Metadata for information management and retrieval. Latest edition

-U.S. National Library of Medicine. Medical Subject Heading. www.nlm.nih.gov/mesh

-U.S. National Library of Medicine. NLM classification. www.nlm.nih.gov/class

-U.S. National Library of Medicine. Pub med. www.ncbi.nlm. gov/pubmed

- پایگاه های اطلاعاتی مهم و معتبر مورد استفاده در دانشگاه های علوم پزشکی کشور و مقالات مندرج در نشریات علمی و پژوهشی فارسی  (اطلاع شناسی، فصلنامه کتاب، کتابداری و اطلاع رسانی، علوم و فناوری اطلاعات) در سه سال اخیر

علوم و تکنولوژی اطلاعات پزشکی

-- حری، عباس. مروری بر اطلاعات و اطلاع رسان. آخرین ویرایش

- دیانی، حسین و داورپناه، محمدرضا. مفاهیم و روش های خیره و بازیابی اطلاعات در نظام های رایانه ای کتابخانه های ایران. آخرین ویرایش

 

- Merida L. Johns. Information management  for health care professions. Latest edition

- Michael Thelwall. Introduction to webometrics:Quantitative web research for the social sciences. Latest edition

- Ronald Rousseau. Publication and citation analysis as a tool for information retrieval. Latest edition

- Margherita Pagani/Bocconi University. Encyclopedia of multimedia technology and networking. Latest edition

- Robert Kiley Medical Information on the internet: A guide for health professionals. Latest edition

- Miranda L. Pao Concepts of information retrieval. Latest edition

- Jean Aitchison, Alan Gilchrist and David Bawden. Thesaurus construction and use: A practical manual. Latest edition

- و سایر منابع مرجع درسی مشابه در دانشگاه های برخوردار از رشته

زبان عمومي

- Brenda Wegmann, Miki Prijic Knezevic, Marilyn Bernstein, Mosaic II: Reading, McGraw-Hill/Contemporary; last edition.

- و سایر منابع مرجع درسی در سطح کارشناسی ارشد

ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد کتابداری پزشکی 

ضرایب

دروس

3

دانش کتابداری

3

علم و تکنولوژی اطلاعات پزشکی

2

زبان عمومی

دانشگاههایی که در رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی پذیرش دانشجو دارند

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی همدان

622 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
ارسال سفارش