اخبار آیین نامه ها منشوروموازین اخلاق وپژوهش

منشوروموازین اخلاق وپژوهش

یکشنبه ، 08 مهر 1397
بخشنامه به کلیه مناطق,واحدهاومراکزدانشگاه آزاداسلامی موضوعمنشوروموازین اخلاق و پژوهش
منشوروموازین اخلاق وپژوهش

بی تردید داشتن نظام ارزشی وپایبندی به اصول اخلاقی انسان رادرانتخاب موضوع تحقیق ودرروندتحقیق ونیزدرتشخصی بهتروصائب تربه اوکمک می کند.منشوراخلاق پژوهش,نظامنامه یاتعهدنامه ای است که حدوداخلاقی اجزای پژوهش راترسیم میکندبخش مهمی ازاخلاق پژوهش متوجه سازمان های پژوهشی یامتولیان امرپژوهش است.اهمیت منشوراخلاق آشنایی و آگاهی ازاصول واخلاق وموازین پژوهش است.که موجب پیشگیری ازبروزبسیاری از اتفاقات وتخلفات آگاهانه یاناآگاهانه درحوزه پژوهش خواهدشد.

 
124 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه

بحث های داغ
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.