آموزش پایان نامه موضوع پایاننامه رشته مدیریت اموزشی

موضوع پایاننامه رشته مدیریت اموزشی

چهارشنبه ، 17 بهمن 1397
هدف از رشته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، تربیت متخصصانی برای اداره امور آموزشی ، تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری درباره مسائل آموزش و پرورش و همچنین مدیریت آموزشگاهها و مدارس و ادارات آموزش و پرورش و تدریس در زمینه مدیریت آموزشی می باشد.
موضوع پایاننامه رشته مدیریت اموزشی

رشته مدیریت آموزشی جز شاخه های گروه مدیریت میباشد که این رشته در دوره های تحصیلات تکمیلی نیز دانشجو پذیرش میکند.دانشجویانی که تر آخر دوره کارشناسی ارشد یا دکتری میباشند و میخواهند پایاننامه ارائه کنند میتوانند موضوع پایاننامه خود را  از میان موضوعات زیر انتخاب کنند شروع به نوشتن پایاننامه نمایند.

موضوع پایاننامه رشته مدیریت آموزشی 

 • بررسی رابطه بین عملکرد مدیران مدارس با شرح وظایف آنها از دیدگاه دبیران مطالعه موردی ؟؟؟ .
 • بررسی رابطه بین هوش عاطفی مدیران با اثر تعدیل گری سبک رهبری بر عملکرد معلمان.
 • برسی ارتباط بین دلبستگی شغلی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و ادراک از رفتار شهروندی سازمانی با رفتار تسهیم دانش دربین مدیران و معاونان مطالعه موردی ؟؟؟ .
 • شناسایی و اولویت بندی روشهای شاداب سازی مدارس با توجه به استانداردهای کالبدی طراحی فضاهای آموزشی از دیدگاه معلمان مطالعه موردی ؟؟؟ .
 • شناسایی و رتبه بندی روش های یادگیری مشارکتی در راستای رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی ؟؟؟ .
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل سازمانی موثر بر تسهیم دانش درون گروهی با استفاده از روش ahp.
 • طراحی الگویی جهت ارزیابی عدالت آموزشی مطالعه موردی ؟؟؟ .
 • طراحی الگویی جهت بررسی رابطه بین رضایت شغلی،تعهد عاطفی،تبعیض و ترک خدمت معلمان مطالعه موردی ؟؟؟ .
 • بررسی و تعیین تاثیر درگیری شغلی با میانجیگری عدالت سازمانی بر عملکرد سازمانی مطالعه موردی: ؟؟.
 • بررسی تاثیر درگیری شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش تعدیلگری ابعاد توسعه منابع انسانی مطالعه موردی: ؟؟.
 • بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانهای آموزشی با اثر تعدیل گیری جو سازمانی مطالعه موردی: ؟؟.
 • بررسی تاثیر آموزش مدیریت زمان برکاهش استرس دانش آموزان مطالعه موردی: ؟؟.
 • بررسی وضعیت هوش اجتماعی و رابطه آن با رفتار شهروندی و خلاقیت سازمانی مطالعه موردی: ؟؟.
 • بررسی رابطه بین هوش معنوی و فرسودگی با اثر تعدیل گیری جو سازمانی مطالعه موردی: ؟؟.
 • بررسی روش‌ها و ابزارهای آموزش مجازی به‌منظور ارتقاء کیفیت آموزش از دیدگاه اساتید مطالعه موردی: ؟؟.
 • رابطه بین هوش اجتماعی و رفتار مدنی– تحصیلی با اثربخشی آموزشی مطالعه موردی: ؟؟.
 • تاثیر آموزش مدیریت زمان برکاهش استرس دانش آموزان مطالعه موردی: ؟؟.
 • ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر آن با استفاده از تکنیک AHP، مطالعه موردی: ؟؟.
 • بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار و رهبری پدرسالارانه و مولفه‌های آن.
 • نیازسنجی دوره های آموزش ضمن خدمت دبیران ادبیات فارسی ازدیدگاه مدیران کارشناسان و دبیران دوره ی راهنمایی.
 • شناسایی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در دانشگاه‌ها به منظور ارائه مدلی جهت ارتقاء آن.
 • بررسی رابطه سبک تفکر مدیران آموزشی با سبک رهبری تحولی آنان بر اساس مدل بس و اولیو.
 • مطالعه تاثیر برنامه‌های مصوب آموزش خلاقیت بر صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان.
 • پیش‌بینی تعهد سازمانی معلمان دوره ابتدایی بر اساس مولفه‌های امنیت شغلی و ابعاد استرس شغلی.
 • بررسی و تعیین ارتباط بین مدیریت استعداد و فرآیند انتخاب مدیران مطالعه موردی ؟؟؟ .
 • بررسی و تعیین تاثیر سواد برنامه‌ریزی درسی معلمان بر عملکرد شغلی آنان با اثر تعدیل گری سبک رهبری مدیران مطالعه موردی ؟؟؟ .
 • بررسی تاثیر استرس شغلی با میانجیگری جو سازمانی بر تعهد سازمانی معلمان مطالعه موردی ؟؟؟ .
 • بررسی تاثیر اخلاق سازمانی مدیران بر اثربخشی سازمانی با میانجیگری سلامت سازمانی مطالعه موردی ؟؟؟ .
 • بررسی تاثیر راهبردهای مدیریت تعارض بر سلامت سازمانی معلمان با میانجیگری مهارت‌های ارتباطی مدیران در مدارس متوسطه مطالعه موردی ؟؟؟ .
 • بررسی تاثیر رهبری معنوی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با اثر تعدیل گری جو سازمانی مطالعه موردی ؟؟؟ .
 • بررسی تاثیر سبک رهبری عمل‌گرا و تحول‌گرا بر عملکرد معلمان با میانجیگری مدیریت سرمایه فکری.
 • بررسی تاثیر گذاری بین عدالت سازمانی بر رفتار‌های شهروندی سازمانی با میانجیگری خستگی هیجانی مطالعه موردی ؟؟؟
 • بررسی تاثیر گذاری راهبردهای مدیریت تعارض بر مهارت‌های ارتباطی مدیران با یمانجیگری سلامت سازمانی.
 • بررسی تاثیر گذاری رهبری اخلاقی بر توانمندسازی در دبیران با اثر میانجیگری اعتماد سازمانی مطالعه موردی ؟؟؟ .
 • بررسی تاثیر گذاری سبک رهبری مدیران مدارس برخلاقیت دبیران با اثر میانجیگری جو سازمانی مطالعه موردی ؟؟؟ .
 • بررسی تأثیر گذاری مهارتهای علمی و آموزشی معلمان در به کارگیری الگوهای تدریس بر بهبود راهبردهای یادگیری و مطالعه دانش آموزان مطالعه موردی ؟؟؟ .
 • بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی کارکنان با فرهنگ و سکوت سازمانی مطالعه موردی ؟؟؟ .
 • بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار و رهبری پدرسالارانه بر عملکرد معلمان با میانجیگری مدیریت سرمایه فکری مطالعه موردی ؟؟؟ .
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب نیروهای توانمند آموزش و پرورش در پست مدیریت مدارس.
 • بررسی رابطه‌ی بین ادراک معلمان از ساختار سازمانی با سطح استرس شغلی آنان مطالعه موردی: ؟؟
 • شناسایی و رتبه بندی موانع ارتباط دانشگاه و صنعت از دیدگاه ؟؟.
 • ارائه مدلی جهت ارتقای بهره وری منابع انسانی سازمان آموزش و پرورش براساس یادگیری سازمانی و سرمایه فرهنگی.
 • بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با خلّاقیت و اثربخشی سازمانی مطالعه موردی: ؟؟.
 • ارائه الگوی ساختاری عدالت سازمانی براساس سبک های رهبری تحول گرا و عمل گرا مطالعه موردی: ؟؟.
 • تاثیر دوره آموزش پژوهش در عمل در بهبود فرآیند یاددهی- یادگیری معلمان دوره ابتدایی شهر تهران.
327 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
 • فایل پیوست ضروری نیست.
 • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
 • فایل پیوست ضروری نیست.
 • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.