آموزش نگارش کتاب ​​​​​​​نوشتن کتاب از پایان نامه شما

​​​​​​​نوشتن کتاب از پایان نامه شما

پنجشنبه ، 30 فروردین 1397
یکی از راه های تقویت رزومه دکتری برای مصاحبه ، نوشتن و تبدیل پایان نامه به فرم کتاب می باشد.
​​​​​​​نوشتن کتاب از پایان نامه شما

بعد از طی کردن مراحل تبدیل پایان نامه به کتاب بر طبق آیین نامه تبدیل پایان نامه به کتاب، کار نگارش کتاب از پایان نامه آغاز می شود. این کار توسط نویسنده که می تواند دانشجو، استاد راهنما یا مشاور پایان نامه باشد، انجام می گیرد.

برای نوشتن کتاب از پایان نامه باید به ترتیب زیر عمل نمود:

1. حذف کلمات اضافی: در پایان نامه هر جا که از کلماتی چون: پایان نامه، مقاله، تحقیق، پژوهش و ... استفاده کرده ایم به جای آن کلمه کتاب را به کار می بریم.

2. جایگزین کردن برخی عبارت ها: عبارت هایی چون: استاد راهنما، استاد مشاور، عنوان های مربوط به دانشگاه، دانشکده، گروه تحصیلی و ... را که نشانه های پایان نامه اند حذف گردیده و به جای آن عناوین مؤلف کتاب، زیر نظر استاد ...، با مقدمه استاد... جایگزین می شود.

3. نوشتن پیشگفتار و مقدمه: به جای چکیده و طرح مسأله (مقدمه) در پایان نامه، برای کتاب باید پیشگفتار و مقدمه نوشته شود. همچنین اهداف، فرضیه ها و طرح مسأله در راستای اهداف، موضوع یا مسأله کتاب بازنویسی شده و به قسمت مقدمه کتاب منتقل می گردد. کلمات کلیدی پایان نامه نیز حذف می شود. در مقدمه حتماً باید قید شود که کتاب برگرفته از پایان نامه است و لذا باید در پیشگفتار کتاب به استاد راهنما و یا مشاور و نام دانشگاه اشاره شود و در صورت همکاری آن ها با دانشجو از ایشان تقدیر و تشکر شود. همچنین می توان بخش های مربوط به نتیجه گیری که در انتهای پایان نامه یا در انتهای هر فصل می آید ویرایش نموده و به مقدمه کتاب منتقل داد؛ جایی که در آن از اهداف و نتایج اثر خود می نویسیم.

4. بخش بندی جدید: با توجه به تغییراتی که در تبدیل پایان نامه به کتاب وجود دارد و در این تبدیل ممکن است بخش هایی حذف و بخش هایی دیگر افزوده شود و یا در آن ها از لحاظ ساختاری و محتوایی تغییراتی صورت گرفته؛ مطالبی کم یا اضافه شود، مثلاً ممکن است آمارها، عکس ها، نمودارها، جدول ها و ... به طور کلی از پایان نامه حذف و یا به قسمت انتهایی کتاب- در قالب بخش ضمیمه ها- منتقل شوند. بنابراین ضرورت دارد در بخش بندی های کتاب نسبت به پایان نامه بازنگری صورت گرفته، دوباره انجام گیرد. البته باید به تناسب بین عناوین دقت نمود تا عناوین جدید بخش های کتاب متناسب با پایان نامه باشد.

5. بازبینی در فهرست مطالب: با توجه به تغییرات در برخی از بخش ها و عنوان های اصلی و فرعی، که در نتیجه آن تعداد صفحات و شماره صفحه کتاب نسبت به پایان نامه متفاوت خواهد بود، ضروری است این تغییرات در قسمت فهرست مطالب نیز اعمال شده و شماره صفحه فصل ها و عنوان های کتاب مشخص شود. همچنین با توجه به افزایش تعداد صفحات کتاب نسبت به پایان نامه -به جهت تبدیل قطع آن از قطع رحلی(A4) در پایان نامه به قطع وزیری در کتاب-  شماره صفحات کتاب متفاوت از پایان نامه و بیشتر از آن خواهد بود. البته نوشتن فهرست مطالب در کتاب های با حجم زیاد و کتاب هایی که دارای فصل ها و زیر فصل های زیادی هستند به دو صورت: فهرست اجمالی -که شامل عناوین بخش های اصلی است- و فهرست تفصیلی -که دربردارنده تمامی فصل ها و محتویات آنهاست- مرسوم است.

6. نوشتن فهرست منابع: با توجه به تغییر صورت گرفته فرآیند تبدیل پایان نامه به کتاب و کسب اطلاعات جدید برای نویسنده، باید در قسمت فهرست منابع در آخر کتاب منابع مربوط به مطالب حذف شده، حذف گردد و منابع مربوط به مطالب جدید اضافه شود. یکی از این منابع جدید و مورد استفاده در کتاب، همین پایان نامه است که باید اضافه شود که باید در بخش های مختلف کتاب نیز به آن ارجاع داده شود.

7. نگارش چکیده: در آثار چاپی جدید، برخی ناشران از نویسنده می خواهند که برای اثر خود چکیده ای تنظیم نماید؛ با توجه به تغییرات صورت گرفته در کتاب، این چکیده با چکیده پایان نامه متفاوت خواهد بود و باید ناظر به متن و مسأله یا موضوع کتاب باشد. برخی ناشران از نویسنده می خواهند تا چکیده کتاب را برای افزایش اعتبار علمی اثر و ناشر به انگلیسی و عربی ترجمه نموده و آن را در انتهای کتاب اضافه می کنند.

ارتباط با مؤسسه سینا:

تلفن ثابت: ⌕

تلفن همراه: ۰۹۱۴۹۷۲۴۵۲۲

email: pub.sina@gmail.com

783 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
ارسال سفارش