صفحه اصلی اخبار دکتری پرداخت حقوق ماهیانه به دانشجویان دکتری در سال ۱۴۰۰

پرداخت حقوق ماهیانه به دانشجویان دکتری در سال ۱۴۰۰

دوشنبه ، 16 فروردین 1400
مشاور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به اینکه هنوز شرایط پرداخت حقوق ماهیانه به دانشجویان نهایی نشده است، خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود به طور متوسط رقمی بالغ بر ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان در سال توسط دانشگاه‌ها به دانشجویان دکتری پرداخت شود.
پرداخت حقوق ماهیانه به دانشجویان دکتری در سال ۱۴۰۰

رضا نقی زاده در گفتگو با خبرگزاری مهر از پرداخت حقوق ماهیانه به دانشجویان دکتری در سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: بعد از سال ها در بودجه ۱۴۰۰ مجلس، بودجه ۵۰ میلیارد تومانی برای دانشجویان دکتری در نظر گرفته شده و قرار است به دانشجویان پژوهشگر دکتری (روزانه) که به صورت تمام وقت در دانشگاه حضور پیدا می کنند، حقوق ماهیانه پرداخت شود.

پرداخت حقوق ماهیانه به پژوهشگران دکتری / پرداخت پژوهانه کارآمد نبود

مشاور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به اینکه هنوز شرایط پرداخت حقوق ماهیانه به دانشجویان نهایی نشده است، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود به طور متوسط رقمی بالغ بر ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان در سال توسط دانشگاه ها به دانشجویان دکتری پرداخت شود.

نقی زاده ادامه داد: پیش از این در قالب پژوهانه حدود ۳ میلیون تومان به دانشجویان پرداخت می شد اما رقم کمی بود و کارآمدی لازم را نداشت.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا دانشجویان پژوهشگر بیمه خواهند شد، گفت: در این خصوص با مجلس و کمیسیون آموزش در حال رایزنی هستیم؛ طرحی در دست تهیه است که بر اساس آن پژوهشگران دکتری با همکاری تأمین اجتماعی و بدون تعهد استخدامی بیمه شوند.

راه اندازی دوره های پسادکتری در دستور کار وزارت علوم

مشاور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تصریح کرد: یکی دیگر از اقداماتی که در سال ۱۴۰۰ در دستور کار معاونت پژوهشی قرار دارد، بحث راه اندازی دوره های پسادکتری و پیش بینی منابع مالی برای پژوهش های مأموریت گرا است.

نقی زاده با اشاره به جذب پژوهشگران پسادکتری در دانشگاه گفت: شرط جذب این افراد گرنت اساتید است که این گرنت یا طرح ارتباط با صنعت بوده و یا شامل منابع حمایتی سازمان های مختلف برای انجام پروژه های پژوهشی است.

وی ادامه داد: برای جذب این افراد دانشگاه فراخوان می دهد و عضو هیأت علمی فرد را برای یک یا دو سال فعالیت پژوهشی جذب می کند.

66 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
ارسال سفارش