مجلات اعتبارسنجی مجلات رتبه بندی مجلات علمی پژوهش داخلی

رتبه بندی مجلات علمی پژوهش داخلی

سه شنبه ، 13 آذر 1397
در ایران سه نوع مجله داریم که اعتبار و درجه علمی آن ها از طرف یکی از سه ارگان یعنی وزارت علوم، وزارت بهداشت و حوزه علمیه تعیین می گردد و به ترتیب اعتبار عبارتند از:مجلات علمی-پژوهشی، مجلات علمی- ترویجی و مجلات علمی- تخصصی.
رتبه بندی مجلات علمی پژوهش داخلی

مجلات علمی-پژوهشی

مجلات علمی پژوهشی مشتکل از موضوعاتی علمی میباشند که توسط مطالعه ای هدفمند به وجود آمده اند و برای اولین بار مطرح شده اند و نتیجه پژوهش ها و آزمایش های فرد هستند.نتایج آن نیز کاربردها، روش ها و مفاهیم و مشاهدات در زمینه علمی با هدف گامی موثر در مرزهای علمی و فناوری می باشد. هدف اصلی مقاله علمی-پژوهشی ساخت یک استدلال و استنتاج می باشد. یکی از قسمت های چنین مقاله ای مرور ادبیات می باشد. در مقاله علمی-پژوهشی، ادبیات به عنوان اساس کار محسوب می شود و از نگرش و تحلیل نوینی را که محقق به دنبال ایجاد آن است، حمایت می کند. مخاطبین اصلی مقاله علمی-پژوهشی، اساتید دانشگاه ها، دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی ارشد هستند.

مجلات علمی-ترویجی

این نوع مجلات بر خلاف مجلات علمی پژوهشی نوآوری و ابداع خاصی ندارند و در رابطه با موضوع جدیدی نوشته نمیشوند وآزمایش و جمع آوری داده خام هم ندارد مقاله علمی ترویجی ادبیات پژوهش موجود در یک فیلدخاص را خلاصه می‌کند و سعی دارد تا شرحی بر وضعیت کنونی موضوع مورد بررسی ارایه دهد.

یک مقاله علمی-ترویجی بسته به شرایط ممکن است منابع را ارزیابی و تحلیل کند و یا می تواند بر اساس تلفیق و ترکیب دانش موجود برای آشکارسازی ابعاد مساله‎ ای خاص انجام شود. 
 مقالات مروری، تدوینی، ترجمه‎ای و... از این گونه مقالات به شمار می روند. مقاله‎های تحلیلی به لحاظ ارزش علمی در بین مقالات، ارزش و اعتبار بیشتری دارند؛ اما بیشتر حالت آموزنده دارند زیرا پژوهشگر کارهای قبلی را نقد کرده و چیز بدیعی به آن نمی افزاید. برای چاپ مقاله در نشریات علمی-ترویجی باید نکاتی را از لحاظ نگارشی مد نظر قرار داد.

مجلات علمی- تخصصی

این گونه مجلات وابسته به برخی ارگان ها و نهادهای خاص می باشد و مباحث تخصصی را نیز مطرح می کنند و نویسندگان متعددی می توانند مطالب خود را برای این مجلات بفرستند. این مجلات اغلب هیچ امتیاز و مجوز علمی را از ارگان های زیربط مانند وزارت علوم، وزارت بهداشت یا حوزه علمیه دریافت نکرده اند و تنها برای اطلاع رسانی و افزایش سطح آگاهی اقشار خاصی از افراد جامعه به چاپ مطالب می پردازند.

شاخص ها و معیارهای ارزیابی نشریات داخلی

 • فهرست منابع و استنادهای درون متنی مقاله تا چه حدی با دستور العمل نشریه مطابقت دارند؟
 • رعایت اصول نگارش و ویرایش مقاله را چطور تحلیل و ارزیابی می کنید؟
 • محتوای مقاله با موضوع نشریه تا چه میزان مطابقت دارد؟
 •  آیا کیفیت محتوای علمی مقاله متناسب با نوع اعتبار نشریه است؟
 •  برای نشریه علمی-پژوهشی: تازگی مطالب، نوآوری و روش یا فنون جدید
 •  برای نشریه علمی-ترویجی بهبود و ارتقا سطح آگاهی و دانش تخصصی چقدر است؟
 •  تعداد مقالات مربوط به سردبیر در سال گذشته به چه میزان است؟
207 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه

بحث های داغ
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
 • فایل پیوست ضروری نیست.
 • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
 • فایل پیوست ضروری نیست.
 • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.