ساختار مقاله

پنجشنبه ، 04 دی 1399
همه دانشجویان به خصوص دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی نیاز به ارائه پژوهش های خود در قالب مقاله دارند. امروزه مقاله به عنوان تجربه و اعتبار علمی دانشجو به حساب می آید و نشان دهنده میزان فعالیت علمی وی می باشد. اینکه بتوانیم مقاله نویسی را یاد بگیریم ابتدا باید بتوانیم با ساختار مقاله استاندارد آشنا شویم.
ساختار مقاله

ساختار مقاله

امروزه تحقیقات و پژوهش های زیادی در سطح دنیا انجام می شود که همگی می توانند در نوبه خود ارزشمند باشند ولی تعداد کمی از این پژوهش ها راه در جامعه علمی باز می کنند و در مجلات معتبر چاپ می شوند. دلیل آن نحوه و ساختار مقاله نویسی و محتوایی است که در مقاله برای گزارش تحقیق و پژوهش ارایه می شود، می باشد. برای نوشتن یک مقاله باید طرحی مدون و حساب شده داشت و علاوه بر اینکه مقاله شما باید از محتوایی ارزشمند از نظر علمی برخوردار باشد، باید از ساختار علمی و روشمندی در ارایه گزارش پیروی کند.

با توجه به اینکه در انجام پژوهش خود چه روشی را به کار گرفته باشید می تواند در تهیه گزارش و ساختار مقاله علمی شما تاثیر بگذارد. در کل دو نوع روش برای پژوهش های علمی معرفی شده اند. اولین روش، روش های کمی است که در آن از داده های کمی استفاده می شود که به آن تحقیقات میدانی نیز گفته می شود و دومین روش، روش های کیفی است که از دادهای کیفی حاصل تحقیقات کتابخانه بهره برده می شود. مراحل گزارش و مقاله نویسی بسته به شیوه تحقیق متفاوت خواهد بود ولی ساختار کلی و اساسی مقاله نویسی به شرح زیر می باشد.

موضوع یا عنوان مقاله

عنوان یکی از مهم ترین بخش های مقاله است زیرا اولین جمله ای است که خواننده از مقاله می خواند. توجه کنید که عنوان مقاله باید حاوی اطلاعات مفید باشد. همچنین باید مختصر و واضح باشد؛ عنوان را باید در بالای صفحه قرار دهید.

برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد نحوه انتخاب یک عنوان خوب برای مقالات، صفحه “نحوه انتخاب عنوان مقاله” را مطالعه کنید.

نام نویسندگان و سازمان های وابسته (افلیشن)

بعد از موضوع نام نویسندگان به ترتیب اولویت کاری در انجام پژوهش آورده می شود. شیوه نگارش نام ها بسته به مجله ای که می خواهد مقاله را چاپ کند متفاوت خواهد بود. در پانویس مقاله نیز محل دانشگاه و یا موسسه هر نویسنده به صورت مجزا می آید و اگر تمامی نویسندگان از یک دانشگاه یا موسسه باشند فقط یک بار باید آورده شود.

چکیده

جنبه های اصلی کل مقاله به طور خلاصه در چکیده بیان می شود. در جملات اول این بخش هدف مقاله بیان می شود. هر مقاله باید هدفی داشته باشد. سپس به طور خلاصه در مورد روش به کار برده شده توضیح داده می شود. نیازی به بیان تمام جزئیات در مورد روش تحقیق نیست. در پایان هم یک خلاصه ای از نتایج در حد چند جمله باید بیان شود.

در صفحه “چکیده مقاله” به طور مفصل در مورد نحوه نوشتن این بخش از مقاله توضیح داده شده است.

واژگان کلیدی

در انتهای چکیده وآزگان کلیدی مقاله شما آورده می شود که در قالب کلمات موضوعیت کلی تحقیق آشکار شود. تعداد این واژگان نباید از 5 واژه فراتر رود.

مقدمه

معمولاً بخش مقدمه 5 تا 10 درصد یک مقاله را دربر می گیرد. خوانندگان نخستین برداشت های خود را از یک مقاله از این بخش به دست می آورند. در مقدمه، نویسندگان باید پیشینه تحقیق خود را توضیح دهند. همچنین باید در مورد سوال پژوهش و اهمیت موضوع در این بخش توضیح داده شود. تعریف واژه های کلیدی هم در این بخش بیان می شود.

برای مشاهده جزئیات بیشتر در مورد این بخش از مقاله، صفحه “نحوه نوشتن مقدمه مقاله” را مطالعه کنید.

روش تحقیق (مواد و روش)

در این بخش باید روش تحقیق، استراتژی نمونه گیری، ابزارها، روش های جمع آوری داده ها و استراتژی های تحلیل باید شرح داده شود. در این بخش چگونگی انجام مطالعه و آزمایش ها توضیح داده می شود. این بخش باید مشخص، کامل، تخصصی و نسبتاً دقیق نوشته شود.

در صفحه “نحوه نوشتن روش تحقیق مقاله” در مورد ویژگی های این بخش بیشتر توضیح داده شده است.

بحث و نتایج

در بخش بحث و نتایج، نتایج بدون تفسیر و با استفاده از اعداد، ارقام، جداول و نمودارها ارائه می شود. در واقع در این بخش تمام نتایج مربوط به سوال تحقیق باید به تفصیل و با استفاده از اعداد و درصدها بیان شود. داده ها و نتایج نباید در این بخش تفسیر شود. در نگارش مقاله به مفاهیم و جملاتی که به کار می برید توجه کنید چرا که متن مقاله باید بازتابی از دستاوردهای علمی شما باشد. به همین دلیل هر چه مقاله علمی ساده تر و قابل فهم تر نوشته شود، بهتر است.

در صفحه “ بخش بحث و نتیجه گیری مقاله علمی” در مورد نحوه نوشتن این قسمت از مقاله بیشتر توضیح داده شده است.

نتیجه گیری

در پایان یک مقاله، باید نتایج پژوهش ها و مطالعاتی که در مقاله انجام شده به طور خلاصه بیان شود. در این بخش اهداف تحقیق و خلاصه ای از نتایج بیان می شود . نوشتن این بخش تا حدودی مشابه چکیده است. نتایج در این بخش تفسیر می شود.

صفحه “نحوه نگارش بخش نتیجه گیری مقاله” را برای مشاهده جزئیات بیشتر مطالعه کنید.

منابع

هنگام نوشتن مقالات شما می توانید از حرف ها، نتایج و ایده های دیگران هم در کار خود استفاده کنید. اما حتماً در خود مقاله به نام نویسنده باید اشاره کنید و در قسمت منابع هم باید اطلاعات دقیق کتاب یا مقاله ای که استفاده کردید را ذکر کنید. تا سرقت ادبی محسوب نشود. روش های مختلفی برای رفرنس دهی در مقالات وجود دارد از جمله روش APA، روش MLA، روش MHRA، روش IEEE، روش Harvard، روش Chicago، روش AIP و روش Modern Oxford.

در صفحه “نحوه رفرنس دهی در پایان نامه” نحوه رفرنس دهی APA در داخل متن و بخش مراجع مطالب علمی مانند پایان نامه ها و مقالات، به طور مفصل توضیح داده شده است.

موسسه سینا بالغ با سابقه بالغ بر 6 سال در زمینه مشاوره پروژه های دانشجویی و چاپ در ژورنال های معتبر آماده ارائه خدمات استخراج مقاله از پایان نامه، ترجمه تخصصی، اخذ پذیرش و چاپ مقاله در مجلات معتبر، انجام پارافریز و چاپ کتاب می شود.

174 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
ارسال سفارش