اخبار عمومی سازمان سنجش مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی صادر می کند

سازمان سنجش مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی صادر می کند

سه شنبه ، 24 اردیبهشت 1398
سازمان سنجش آموزش کشور قصد دارد تا زمینه توسعه و توزیع مناسب مراکز مجاز برگزاری آزمون زبان آلمانی «تلک» را در سراسر کشور فراهم کند.
سازمان سنجش مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی صادر می کند

فراخوان سازمان سنجش آموزش کشور درباره مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک (telc) منتشر شد.

دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و سایر مؤسسات آموزشی دارای مجوز فعالیت آموزشی و سابقه فعالیت در زمینه آموزش زبان آلمانی در صورت تمایل به اخذ مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک از سوی سازمان سنجش آموزش کشور (تنها مرجع قانونی صادر کننده مجوز برگزاری آزمون‌های بین المللی در کشور)، می‌توانند درخواست‌های خود را جهت بررسی به این سازمان ارسال کنند.

شرایط اولیه اخذ مجوز:

داشتن مجوز فعالیت آموزشی معتبر از «وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری»، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و «وزارت آموزش و پرورش» و...

داشتن وبگاه معتبر، مستقل و فعال

داشتن فضاها و تجهیزات استاندارد به شرح زیر:

- فضا و تجهیزات برگزاری آزمون کتبی (به اندازه کافی بزرگ، صندلی مناسب، چیدمان سطری و ستونی صندلی‌ها با رعایت فاصله حداقل ۱.۵ متر از هر طرف، سامانه روشنایی، سامانه پخش صدا، سامانه سرمایشی و گرمایشی، ساعت دیواری و …).

- سرویس بهداشتی مناسب و کافی متصل به فضای برگزاری آزمون کتبی.

- فضای مستقل برای استقرار و مدیریت سامانه پخش صدا و اعلام فرامین صوتی برای فضای برگزاری آزمون کتبی.

- فضای مستقل برای مدیریت آزمون در کنار فضای برگزاری آزمون با امکان دسترسی به اینترنت، تلفن و ….

- سه فضای مستقل و نزدیک به یکدیگر برای انتظار، آماده سازی و برگزاری آزمون شفاهی.

- فضای مستقل برای نگهداری امن وسایل اضافی همراه داوطلبان.

- فضای امن برای حفظ اسناد بخش‌های کتبی و شفاهی آزمون.

- داشتن امکان تأمین برق اضطراری مناسب برای سامانه‌های روشنایی، صوتی، سرمایشی و گرمایشی کلیه فضاها.

مؤسسه برای برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک در ایران باید نسبت به اخذ دو مجوز یکی از سازمان (مرجع قانونی صادر کننده مجوز برگزاری آزمون‌های بین المللی در کشور) و دیگری از مؤسسه تلک آلمان (صاحب امتیاز آزمون تلک) اقدام کند.

مراحل اخذ مجوز به این صورت است که مؤسسه درخواست اخذ مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک را به سازمان سنجش ارسال می‌کند. سازمان سنجش رویه اخذ مجوز، ملزومات و اسناد مورد نیاز به مؤسسه را به صورت کتبی اعلام می‌کند و سپس مؤسسه اعلام کتبی موافقت با شرایط اعلام شده از سوی سازمان سنجش را به همراه ارسال تصویر مدارک لازم به سازمان سنجش ارائه می‌دهد.

سازمان سنجش استعلام تأیید مدارک از مراجع ذی صلاح و نداشتن منع قانونی را انجام می‌دهد و پس از بازدید فضا و تجهیزات مؤسسه توسط نماینده ناظر سازمان، سازمان سنجش در صورت تأیید مدارک، فضا و تجهیزات ضمن اعلام نتیجه در صورت تمایل مؤسسه، سازمان سنجش مؤسسه را برای اخذ مجوز زبان آلمانی از مؤسسه تلک به دانشگاه FHM در کشور آلمان( نماینده مؤسسه تلک) معرفی می‌کند.

پس از این مرحله مؤسسه در صورت اخذ تأیید از سازمان سنجش باید اقدام به پیگیری اخذ مجوز از مؤسسه تلک و ارائه آن به سازمان سنجش کند و پس از آن سازمان سنجش تعهدنامه (تعهد به سازمان) به مؤسسه برای اعلام موافقت را ارسال می‌کند و پس از امضا و ارسال تعهدنامه مؤسسه به سازمان، سازمان سنجش مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک در ایران را برای مؤسسه صادر می‌کند.

298 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه

« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.