اخبار دکتری شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی

شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی

سه شنبه ، 14 آبان 1398
مقررات، شرایط و شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی در ادامه تشریح شده است.
شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی

این شیوه نامه در اجرای ماده «1» بخش سوم آیین نامه ارتقای مرتبه ابلاغی طی بخشنامه شماره 89/15/98727 مورخ 89/12/3 به شرح ذیل تدوین گردیده و برای اعضای هیات علمی آموزشی شاغل در موسسه های آموزشی دولتی و غیر دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سایر دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی کشور از تاریخ 1390/6/1 لازم الاجرا می باشد.

شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی

دانلود Doc2

258 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
ارسال سفارش