آموزش پایان نامه شیوه نگارش پایاننامه دانشگاه شهید بهشتی

شیوه نگارش پایاننامه دانشگاه شهید بهشتی

چهارشنبه ، 26 دی 1397
دانشگاه شهید بهشتی یکی از معتبر ترین دانشگاه های کشور در حوزه پزشکی و پیراپزشکی میباشد.شیوه ارائه پایاننامه در هر دوره در این دانشگاه به صورت زیر میباشد.
شیوه نگارش پایاننامه دانشگاه شهید بهشتی

پایان نامه هایی که در این دانشگاه تدوین میشوند باید به صورت زیر باشند.سعی کنید اصول و قواعدی که در این بخش گفته خواهد شد را رعایت فرمایید تا دچار مشکل نشوید.

از ابتدایی ترین بخش یک پایاننامه شروع میکنیم که جلد پایاننامه میباشد.میدانید که بعد از اتمام طراحی پایاننامه باید آنرا به صحافی بدهید و صحافی کنید.اطلاعاتی که باید روی جلد پایاننامه ثبت شود عبارتند از:آرم دانشگاه.نام دانشگاه و نام دانشکده و عنوان پایاننامه و نام نویسنده و سال نگارش پایاننامه این اطلاعات برای جلد پایاننامه میباشد و به زبان فارسی نوشته میشود و جلد پایانی پایاننامه نیز باید همین اطلاعات را به زبان انگلیسی بنویسم.

و بعد از جلد پایاننامه صفحه نام خدا میباشد که باید در وسط یک صفحه کلمه بسم الله الرحمن الرحیم بنویسید.

بعد از این کلمه صفحه بعدی صفحه عنوان پایاننامه میباشد که به صورت تصویر زیر نوشته میشود:

تصویر

صفحۀ تصويبنامۀ پاياننامه رساله که به امضاي استادان راهنما، مشاوران داوران و نيز ناظر تحصیلات تکميلی رسيده است.این نامه ها باید از طرف آموزش دانشگاه دریافت شود و در این بخش ها قرار داده شود.
بعد از این بخش نوبت به صفحه تقدیم مقاله میرسد اگر میخواهید پایاننامه را به کسی تقدیم کنید میتوانید در این بخش بنویسید.درقالب یک متن یا یک جمله پایاننامه را به کسی که میخواهید تقدیم کنید.البته نوشتن این قسمت کاملا اختیاری میباشد.و بعد از این بخش میتوانید سپاسگذاری بنویسید و از تمام کسانی که شما را در این راه همکاری کردند تشکر و قدردانی کنید.
 
صفحۀ تعهد به قانون حفظ طبع همانند تصویر زیر نوشته میشود:

تصویر

 

 • چکیده:در حداقل 300 و حداکثر 800 واژه، شامل هدف پژوهش، روش و محدوديت پژوهش، يافته ها و نتيجه گيري به همراه 4 تا 7 واژە کليدي در انتهاي آن است.دقت شود در چکيده بايد از ذکر فرمول، شکل، جدول و منابع خودداري شود. درواقع چکيده معرفی کنندۀ پاياننامه/رساله است و الزم است گزيده اي از همۀ بخش هاي اصلی را ارائه دهد. چکيده بايد عاري از کلی گويی و ابهام باشد و به طور کاملا شفاف نحوە انجام پژوهش و يافته هاي پاياننامه/رساله را در اختيار خواننده قرار دهد. ترجيحاً چکيده بيش از يک صفحه نباشد و درصورتیکه روش نوينی براي نخستين بار ارائه میشود، با جزئيات بيشتري تشريح شود.
 •  فهرست مطالب: شامل عنوان اصلی و فرعی فصلها، مراجع و عنوان پيوستها:فهرست نویسی یعنی عدد گذاری صفحات به منظور دستیابی سریع تر به اطلاعات آن صفحه با فهرست نویسی اصولا همه آشنایی کم و بیشی دارند چون همه کتاب ها و نوشته ها فهرست دارند.
 •  فهرست جدولها در صورت نياز:اگر در طول تحقیق از جدول استفاده کرده اید باید در این بخش در فهرست جداول به آنها اشاره کنید.
 • فهرست شکلها در صورت نياز:تمامی اشکالی که در نوشته استفاده میشوند باید در این بخش فهرست نویسی شوند.
 •  فهرست نشانه ها و کوته نوشتها در صورت نياز:استفاده از علایم اختصاری و کوته نویسی در طول تحقیق نیازمند فهرست نویسی میباشد در این بخش باید این فهرست ها را بنویسید.
رساله که معمولا شامل پنج فصل است
 • مقدمه:مقدمه هر نوشته باید به صورتی نوشته شود که یک آشنایی کلی با نوشته به خواننده بدهد.
 • پيشينۀ پژوهش:پیشینه تحقیق یا پژوهش یعنی استناد کردن به مطالعات پیشین در این زمینه به نوشته هایی که در مورد این رشته نوشته شده اند استناد کنیم.
 • مبانی نظري و( روش پژوهش در صورت نياز به توضيحات مبسوط متناسب با رشته):روش های مطالعه برای هر رشته متفاوت میباشد برای رشته های عملی در آزمایشگاه ها و با کمک ابزار آلات خاص و در رشته های تئوری به صورت تحقیق و مطالعه میباشد.
 • تحليل داده ها :داده هایی که در طول تحقیق کسب شده است باید نهایتا منجربه هدف خاصی شوند و روی داده های به دست آمده تحلیل و بررسی صورت پذیرد و نتیجه این تحلیل ها و بررسی ها در مورد اطلاعات کسب شده تحلیل داده میباشند.
 • جمع بندي است:جمع بندی داده ها هما نتیجه تحقیق میباشد که همه داده ها باید به ما در رسیدن به هدف کمک کند جمع بندی و تحلیل این داده ها جمع بندی تحقیق گفته میشود.

حاشیه بندی و فاصله گذاری در متن پایان نامه/ رساله

 • حاشیه های سمت راست و بالا 5/3 سانتی متر و حاشیه های سمت چپ و پائین 5/2 سانتی متراست.
 • فاصله سطرها در تمام متن، 1 سانتی متر در نظر گرفته می شود.
 • فاصله بین عناوین با متن قبل، دو سطر بوده و با متن بعد فاصله نیاز ندارد.
 • بین متن و جداول و شکل ها نیز یک سطر فاصله در نظر گرفته شود.
 • بین عنوان جدول یا شکل و متن جدول یا شکل، فاصله نیاز نیست.

شماره گذاری صفحات

 • شماره گذاری صفحات مقدماتی با رعایت فاصله 25/1 سانتی متر از پائین صفحه و کاملا در وسط صفحه است.
 • برای صفحات مقدماتی ( چکیده تا پایان فهرست ها) از حروف ابجدی یا ابتثی ، شماره گذاری می شود.
 • شماره گذاری صفحات اصلی به صورت عددی در کادر پائین و در وسط صفحه نوشته می شود.
 • شماره گذاری صفحات اصلی از فصل اول شروع می شود. دقت شود که صفحات عنوان فصول شماره گذاری نمی شوند. اما جزء شماره گذاری محسوب می شوند.

نکات فنی تایپ و تنظیم پایان نامه / رساله

     مطالب پایان نامه / رساله باید با برنامه Word و روی کاغذ A4 نوشته شود. صفحات اصلی ساده و بدون استفاده از کادر نوشته می شود. خط اول تمام پاراگراف ها به اندازه 5/0 سانتی متر تورفتگی داشته باشد. متن اصلی پایان نامه / رساله یک رویه، تعداد سطور هر صفحه بین حداقل 23 یا 24 باشد. اندازه و نوع قلم مورد استفاده در بخش های مختلف پایان نامه / رساله مطابق جدول زیر است.

جدول اندازه و نوع قلم مورد استفاده در بخش های مختلف پایان نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری

نوع متن

نوع قلم

اندازه

متن فارسی

BlutosوLutos  /Zar و  Bzar

14

شماره و عنوان فصل ها

Bold-Btiter

35-18

تیترهای اصلی

Bold-Btiter

14

تیترهای فرعی

Bold-Btiter

12

عنوان جداول / شکل ، مثال و یا نمودارها و نمادها

BLotus 

12

متن جدول

BLotus   /  Bzar

12

زیرنویس جداول یا اشکال

BLotus   /  Bzar

12

پاورقی فارسی

BLotus   /  Bzar

12

پاورقی انگلیسی(اصطلاحات، نام ها و ...)

Times New Roman

10

عنوان چکیده انگلیسی

Times New Roman-Bold

13

متن چکیده انگلیسی

Times New Roman

12

واژگان کلیدی فارسی

BLotus   /  Bold-Bzar

14

واژگان کلیدی انگلیسی

Bold-Times New Roman

12

 

روابط ریاضی، فرمول ها و اصطلاحات

 

در تناسب با متن پایان نامه/ رساله

 

 

 

 

 

178 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه

بحث های داغ
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
 • فایل پیوست ضروری نیست.
 • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
pub.sina@gmail.com
 • فایل پیوست ضروری نیست.
 • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.