صفحه اصلی آموزش کار با نرم افزار طرز کار با نرم افزار لیزرل

طرز کار با نرم افزار لیزرل

یکشنبه ، 14 بهمن 1397
لیزرل بسته نرم افزاری ویژه آماری است که برآورد مدل معادلات ساختاری برای متغیرهای آشکار و نهان را در مطالعات جامعه سنجی انجام می دهد. سطح نسبتا بالایی از پیچیدگی های آماری برای استفاده به طور موثر از نرم افزار لیزرل لازم است.
طرز کار با نرم افزار لیزرل

ابتدا قبل از هر کار باید داده های خود را در اکسل با فرمت CSV ذخیره نمایید.همچنین در صورت دسترسی میتوانید از نرم افزارهایی مثل Spss نیز میتوانید استفاده نمایید.2.نرم افزار لیزرل را باز نمایید و گزینه open را انتخاب نمایید، پنجره ای مانند زیر باز میشود، در "کشو" Type of File پسوند CSV را انتخاب نمایید و آدرسی را که فایل اکسل خود را با پسوند CSV ذخیره نموده اید به نرم افزار بدهید و بر روی Openکلیک نمایید.

تصویر

در مرحله بعد در همان پنجره یک اسم دلخواه به فایل داده ها بدهید و آنرا Save نمایید.

تصویر

سپس نرم افزار به صورت اتوماتیک تعداد متغیرها را شناسایی میکند. اگر تعداد متغیرها درست بود بر روی گزینه OK کلیک نمایید. همچنین میتواند تعداد متغیرها را کم نمایید. همچنین دقت نمایید که اگر در فایل اکسل ابتدایی اسمامی متغیرها را نیز وارد کرده اید تیک گزینه names of variable را نیز بزنید.

تصویر

گر مراحل باال را به نحوه صحیح انجام داده اید داده های شما در صفحه ای جداگانه در نرم افزار نشان داده میشود به صورت زیر:

تصویر

حال میتوانید از گزینه Statistics ماتریس واریانس و کواریانس متغیرهای خود را ترسیم نماید. گزینه آخر را از منوی Statistics استفاده نمایید.
حال برای ساخت Diagram Path گزینه NEW را از File کلیک نمایید در پنجره ای که باز میشود گزینه Diagram Path را انتخاب نمایید:

تصویر

حال برای فایل Diagram Path خود در پنجره ای که باز شده است یک نام انتخاب نمایید و آنرا در مسیر دلخواه Save کنید.
تصویر
در مرحله بعد در محیط Diagram path به منوی setupبروید و گزینه Title را انتخاب نمایید:

تصویر

11 .در صفحه ای که باز میشود برای Title دلخواهی انتخاب نمایید و

تصویر

سپس گزینه next را کلیک نمایید.
11 .حال در مرحله بعد نام دلخواهی برای گروه متغیرها انتخاب نمایید و بر روی nextکلیک نمایید:
بعد از انجام این مراحل باید آدرس گروه متغیرهایی که قبال در مراحل قبل به صورت PRELIS ذخیره کردیم به نرم افزار بدهیم. روی گزینه variable Read/addکلیک نمایید و در پنجره ای که باز میشودآدرس فایل PRELIS را بدهید اما قبل از آن در این پنجره ابتدا باید از گزینه Read file form گزینه دوم file System PRELIS را انتخاب نمایید و سپس گزینه با استفاده از گزینه Browse آدرس فایل مربوطه را انتخاب نمایید و Ok کنید.

تصویر

 

تصویر

حال که متغیرها را به Diagram path معرفی نموده اید باید متغیر یا متغیرهای و غیرقابل مشاهده و پنهان را نیز تعریف نمایید.
برای تعریف متغیر پنهان بر روی گزینه Latent add کلیک نمایید و اسم دلخواه متغیرهای پنهان را وارد نمایید و OK نمایید.
به مانند شکل زیر:
 

تصویر

در این مرحله فایل کاری Diagram path آماده مدلسازی و تخمین مدل است. همانطور که در شکل زیر مشاه می فرمایید متغیرهای مدل وارد این فایل شده است.

تصویر

 

ویدیو آموزشی نرم افزار لیزرل

 

 

 
1248 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
ارسال سفارش