صفحه اصلی خدمات ما تبدیل پایان نامه به کتاب تبدیل پایان نامه به کتاب در کمتر از یک ماه

تبدیل پایان نامه به کتاب در کمتر از یک ماه

شنبه ، 09 مرداد 1400
یکی از راه‌های تقویت رزومه دکتری برای مصاحبه، تبدیل پایان نامه کارشناسی ارشد به فرم کتاب است.
تبدیل پایان نامه به کتاب در کمتر از یک ماه

نحوه تبدیل پایان نامه ارشد و دکتری به کتاب

تبدیل پایان نامه به کتاب کاری تخصصی است باید توسط متخصص رشته انجام شود. این کار باید به نحوی صورت گیرد تا بعد از چاپ کتاب مستخرج از پایان نامه، خواننده متوجه پایان نامه بودن آن نشود. در ادامه به چندین مورد برای تبدیل پایان نامه به کتاب اشاره میکنیم:

1. حذف کلمات اضافی: در پایان نامه هر جا که از کلماتی چون: پایان نامه، مقاله، تحقیق، پژوهش و ... استفاده شده است به جای آن کلمه کتاب به کار برده می شود.

2. جایگزین کردن برخی عبارت ها: کلماتی مانند استاد راهنما، استاد مشاور، عنوان های مربوط به دانشگاه، دانشکده، گروه تحصیلی و ... را که نشانه های پایان نامه هستند حذف کرده و به جای آن عناوین مؤلف کتاب، زیر نظر استاد ...، با مقدمه استاد... جایگزین می شود.

3. نوشتن پیشگفتار و مقدمه: به جای چکیده و طرح مسأله (مقدمه) در پایان نامه، برای کتاب باید پیشگفتار و مقدمه نوشته شود. همچنین اهداف، فرضیه ها و طرح مسأله در راستای اهداف، موضوع یا مسأله کتاب بازنویسی شده و به قسمت مقدمه کتاب منتقل می شود. کلمات کلیدی پایان نامه نیز حذف می شود. در مقدمه حتماً باید قید شود که کتاب برگرفته از پایان نامه است و لذا باید در پیشگفتار کتاب به استاد راهنما و یا مشاور و نام دانشگاه اشاره شود و در صورت همکاری آن ها با دانشجو از آنها تقدیر و تشکر شود. همچنین می توان بخش های مربوط به نتیجه گیری که در انتهای پایان نامه یا در انتهای هر فصل می آید ویرایش کرده و به مقدمه کتاب منتقل داد؛ جایی که در آن از اهداف و نتایج اثر نوشته شده است.

4. بخش بندی جدید: با توجه به تغییراتی که در تبدیل پایان نامه به کتاب وجود دارد و در این تبدیل ممکن است بخش هایی حذف و بخش هایی دیگر افزوده شود و یا در آن ها از لحاظ ساختاری و محتوایی تغییراتی صورت گرفته شود؛ مطالبی کم یا اضافه شود، مثلاً ممکن است آمارها، عکس ها، نمودارها، جدول ها و ... به طور کلی از پایان نامه حذف و یا به قسمت انتهایی کتاب، در قالب بخش ضمیمه ها منتقل شوند. بنابراین ضرورت دارد در بخش بندی های کتاب نسبت به پایان نامه بازنگری صورت گیرد. البته باید به تناسب بین عناوین دقت کرد تا عناوین جدید بخش های کتاب متناسب با پایان نامه باشد.

5. بازبینی در فهرست مطالب: با توجه به تغییرات در برخی از بخش ها و عنوان های اصلی و فرعی، که در نتیجه آن تعداد صفحات و شماره صفحه کتاب نسبت به پایان نامه متفاوت خواهد بود، ضروری است این تغییرات در قسمت فهرست مطالب نیز اعمال شده و شماره صفحه فصل ها و عنوان های کتاب مشخص شود. همچنین با توجه به افزایش تعداد صفحات کتاب نسبت به پایان نامه، به جهت تبدیل قطع آن از قطع رحلی(A4) در پایان نامه به قطع وزیری در کتاب، شماره صفحات کتاب متفاوت از پایان نامه و بیشتر از آن خواهد بود. البته نوشتن فهرست مطالب در کتاب های با حجم زیاد و کتاب هایی که دارای فصل ها و زیر فصل های زیادی هستند به دو صورت فهرست اجمالی، که شامل عناوین بخش های اصلی است، و فهرست تفصیلی که دربردارنده تمامی فصل ها و محتویات آنها است، مرسوم است.

6. نوشتن فهرست منابع: با توجه به تغییر صورت گرفته فرآیند تبدیل پایان نامه به کتاب و کسب اطلاعات جدید برای نویسنده، باید در قسمت فهرست منابع در آخر کتاب منابع مربوط به مطالب حذف شده، حذف شود و منابع مربوط به مطالب جدید اضافه شود. یکی از این منابع جدید و مورد استفاده در کتاب، همین پایان نامه است که باید اضافه شود که باید در بخش های مختلف کتاب نیز به آن ارجاع داده شود.

7. نگارش پیشگفتار: در آثار چاپی جدید، برخی ناشران از نویسنده می خواهند که برای اثر خود پیشگفتارتنظیم کنند؛ با توجه به تغییرات صورت گرفته در کتاب، این پیشگفتار با چکیده پایان نامه متفاوت خواهد بود و باید ناظر به متن و مسأله یا موضوع کتاب باشد. برخی ناشران از نویسنده می خواهند تا پیشگفتار کتاب را برای افزایش اعتبار علمی اثر و ناشر به انگلیسی و عربی ترجمه کرده و آن را در انتهای کتاب اضافه می کنند.

ثبت سفارش تبدیل پایان نامه به کتاب

علاقه مندان جهت کسب اطلاعاتب بیشتر در خصوص تبدیل پایان نامه به کتاب می توانند با کارشناسان موسسه سینا تماس بگیرند تا در کمتر از یک ماه آن را به فرم کتاب در آورده و در تیراژ دلخواه چاپ کنند.

64 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
ارسال سفارش