صفحه اصلی اخبار دکتری واریز وام‌های دکتری با نرخ جدید در سال جاری

واریز وام‌های دکتری با نرخ جدید در سال جاری

سه شنبه ، 21 اردیبهشت 1400
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: وام‌های ویژه دکتری با افزایش مبلغ به‌زودی به حساب دانشجویان متقاضی واریز می‌شود.
واریز وام‌های دکتری با نرخ جدید در سال جاری

ناصر مطیعی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با اشاره به پرداخت وام های ویژه دکتری گفت: این وام ها هر سه ماه یک بار پرداخت می شود و باید لیست ها از طرف دانشگاه ها به صندوق رفاه دانشجویان ارسال شود.

وی افزود: دانشگاه ها باید شاغل به تحصیل بودن دانشجویان را برای دریافت این وام تأیید کنند. زمانی که لیست از سوی دانشگاه ها تأیید شود، با فاصله زمانی بسیار کوتاه وام ها به حساب دانشجویان واریز می شود.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان بیان کرد: وام ویژه دکتری برای سه ماه ابتدای سال به زودی پرداخت می شود و ترجیح صندوق رفاه دانشجویان این است که لیست ها به تدریج ارسال شود که هر چه سریع تر این وام ها پرداخت شود.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری سامانه وام ویژه دکتری بر اساس نرخ جدید تعیین شده و هر دانشجویی که درخواست وام ویژه دکتری داده، هر ماه مبلغ سه میلیون تومان دریافت می کند.

67 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
ارسال سفارش