صفحه اصلی اخبار دکتری زمان‌بندی مصاحبه دکتری ۱۴۰۰

زمان‌بندی مصاحبه دکتری ۱۴۰۰

یکشنبه ، 02 خرداد 1400
اطلاعیه برخی دانشگاه‌ها درخصوص مصاحبه دکتری 1400 منتشر شد.
زمان‌بندی مصاحبه دکتری ۱۴۰۰

در جدول زیر اطلاعیه مصاحبه دکتری برخی دانشگاه ها در سال 1400 آورده شده است:

نام دانشگاه

زمان شروع مصاحبه دکتری

مصاحبه دکتری دانشگاه علم و صنعت ۱۴۰۰

۱۲ تیر ۱۴۰۰

مصاحبه دکتری دانشگاه باقرالعلوم ۱۴۰۰

۱۲ تیر ۱۴۰۰

مصاحبه دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب ۱۴۰۰

۱۲ تیر ۱۴۰۰

مصاحبه دکتری دانشگاه تهران ۱۴۰۰

۲۲ خرداد ۱۴۰۰

مصاحبه دکتری دانشگاه زابل ۱۴۰۰

۲۲ خرداد ۱۴۰۰

مصاحبه دکتری دانشگاه امام رضا ۱۴۰۰

۲۲ خرداد ۱۴۰۰

مصاحبه دکتری دانشگاه صنعتی شریف ۱۴۰۰

۲۲ خرداد ۱۴۰۰

مصاحبه دکتری دانشگاه فردوسی مشهد ۱۴۰۰

۲۰ خرداد ۱۴۰۰

مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ دانشگاه علامه طباطبایی

۱۹ خرداد ۱۴۰۰

مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۷ خرداد ۱۴۰۰

مصاحبه دکتری دانشگاه اصفهان ۱۴۰۰

۱۷ خرداد ۱۴۰۰

مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ دانشگاه سلمان فارسی کازرون

۱۷ خرداد ۱۴۰۰

مصاحبه دکتری دانشگاه هنر ۱۴۰۰

۱۷ خرداد ۱۴۰۰

مصاحبه دکتری دانشگاه رازی کرمانشاه ۱۴۰۰

۱۷ خرداد ۱۴۰۰

مصاحبه دکتری دانشگاه تربیت مدرس ۱۴۰۰

۱۷ خرداد ۱۴۰۰

مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

۱۷ خرداد ۱۴۰۰

مصاحبه دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ۱۴۰۰

۱۱ خرداد ۱۴۰۰

مصاحبه دانشگاه امام خمینی قزوین ۱۴۰۰

۱۱ خرداد ۱۴۰۰

مصاحبه دکتری دانشگاه یزد ۱۴۰۰

۱۱ خرداد ۱۴۰۰

مصاحبه دکتری دانشگاه شاهد ۱۴۰۰

۱۰ خرداد ۱۴۰۰

مصاحبه دکتری دانشگاه شهید بهشتی ۱۴۰۰

۸ خرداد ۱۴۰۰

مصاحبه دکتری دانشگاه اراک ۱۴۰۰

۸ خرداد ۱۴۰۰

مصاحبه دکتری دانشگاه گیلان ۱۴۰۰

۸ خرداد ۱۴۰۰

مصاحبه دکتری دانشگاه ۱۴۰۰ ارومیه

۸ خرداد ۱۴۰۰

مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ دانشگاه مفید

۸ خرداد ۱۴۰۰

مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ دانشگاه کردستان

۸ خرداد ۱۴۰۰

مصاحبه دکتری دانشگاه محقق اردبیلی ۱۴۰۰

۵ خرداد ۱۴۰۰

مصاحبه دکتری دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان ۱۴۰۰

۵ خرداد ۱۴۰۰

مصاحبه دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۴۰۰

۴ خرداد ۱۴۰۰

مصاحبه دکتری دانشگاه کاشان ۱۴۰۰

۴ خرداد ۱۴۰۰

مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

۲ خرداد ۱۴۰۰

84 بازدید | 0 دیدگاه
اشتراک گذاری
« فرم ارسال سفارش »
« فرم ارسال سفارش »
خدمات مورد نیازتان را انتخاب کنید
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
041 3325 0787
0914 972 4522
sina.pub@gmail.com
  • فایل پیوست ضروری نیست.
  • فقط فایل های PDF، ورد، فشرده و فرمت های رایج عکس قابل ارسال هستند.
ارسال سفارش